7 Αὐγούστου

0807

7 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Δοµέτιος Πέρσης κα ο δυ µαθητές του

●     γιος στέριος σιοµάρτυρας κα θαυµατουργός

●     σιος ρ

     Ο σιοι Μύριοι (10.000) σκητς Θηβαίοι

     σία Ποταµία Θαυµατουργός

●     γιος Νάρκισσος εροµάρτυρας Πατριάρχης εροσολύµων

●     σιος περέχιος

●     γιος Σώζων π τν Νικοµήδεια

●     σιος Θεοδόσιος νέος, αµατικός

●     σιος Δοµέτιος σηµειοφόρος

●     σιος Νικάνωρ θαυµατουργός

     Μνήµη βαρβαρικς πιδροµς

●     γιος Βαρτάν, ξ ρµενίας µάρτυρας

     γκαίνια ναο τς Θεοτόκου «ν Γοργιανας»

●     σιος Ποιµν ν τ σπηλαί (+ 1110) Πολυπαθής (Ρσος)

●     σιος Ποιµν Νηστευτς (Ρσος, 114ος α.)

     σία Κανδίδα Βυζαντία

●     σιος ωσφ Γεροντογιάννης

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Δοµέτιος Πέρσης κα ο δυ µαθητές του

σιοµάρτυρας Δοµέτιος ταν Πέρσης κα ζησε στ χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Διδάχθηκε τν χριστιανικ πίστη π κάποιο χριστιανό, πο νοµαζόταν βαρος. ταν τ µαθαν ατ ο νθρωποι το σπιτιο του, ξεγέρθηκαν ναντίον του κα Δοµέτιος ναγκάσθηκε ν τος γκαταλείψει. Κατέφυγε στν πόλη Νισίβη στ βυζαντιν σύνορα, που κλείστηκε σ κάποια µονή. ναχώρησε, µως, κι π κε, γι ν λθει στ Θεοδοσιούπολη, στ µον Σεργίου κα Βάκχου, που Δοµέτιος καλλιέργησε σ µεγάλο βαθµ τς ρετς το Εαγγελίου. προϊστάµενος τς µονς Ορβελ, βλέποντας τν πνευµατικ νωτερότητα το Δοµετίου, θέλησε ν τν κάνει πρεσβύτερο. λλ γνας το Δοµετίου δν ταν πς θ ρπάξει ξιώµατα, λλ πς θ τ ποφύγει. Διότι µαθε π τν Κύριό του ησο Χριστό, ν εναι «ταπεινς τ καρδί» πο σηµαίνει, ταπεινς στ φρόνηµα κα τν σωτερικ διάθεση. Γι᾿ ατ κα φυγε στ ρη κα ζοσε µέσα σ µία σπηλι µ δυ µαθητές του. ταν κάποτε περνοσε π κε ουλιανς Παραβάτης, διέταξε ν τν σκοτώσουν. Ο στρατιτες το ουλιανο βρκαν τ Δοµέτιο κα τος µαθητές του ν ψάλλουν µέσα στ σπηλιά, κα τος φόνευσαν µ λιθοβολισµό.

 

γιος στέριος σιοµάρτυρας κα θαυµατουργός

Πότε κα πο µαρτύρησε δν ναφέρουν ο Συναξαριστές. Στος περισσότερους π τος Κώδικες ναγράφεται ς «µάρτυς κα συγκλητικός, δι ξίφους τελειωθείς». Στν Συναξαριστ το γίου Νικόδηµου ναφέρεται ς «σιοµάρτυς κα θαυµατουργός».

 

σιος ρ

σιος ατς σκήτευε στ ρος τς Νιτρίας. Στν ρχ κα γι λίγα χρόνια κανε ρηµίτης µ νηστεία, προσευχ κα µελέτη το θείου λόγου. Κατόπιν µως τν νακάλυψαν χριστιανο πο πιζητοσαν πνευµατικ δηγ κα π τότε φήµη τς γιότητάς του πλώθηκε παντο. Χιλιάδες πισκέπτες πήγαιναν κοντά του γι ν φεληθον π τν διδασκαλία κα τν ταπεινοφροσύνη του. Στ συνέχεια σιος ρ νέπτυξε δελφότητες κα δρυσε µοναστήρια, στ ποα µ πολ ζλο καλλιεργονταν πνευµατικ κα σωµατικ ργασία. πίσης σιος εχε τ χάρισµα το λόγου κα ξερε πότε ν σιωπ κα πότε ν µιλάει. πεβίωσε ερηνικ 90 χρονν, διατηρώντας τν διαύγεια το µυαλο του µέχρι τελευταίας του πνος.

 

Οσιοι Μύριοι (10.000) σκητς Θηβαίοι

πεβίωσαν ερηνικά.

 

σία Ποταµία Θαυµατουργός

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Νάρκισσος εροµάρτυρας Πατριάρχης εροσολύµων

ναδείχτηκε 30ος κατ᾿ λλους 31ος πίσκοπος εροσολύµων, π τν πρτο, πο ταν άκωβος δελφόθεος. ταν νδρας γκρατής, φιλάνθρωπος, διδακτικς κα καµπτος στν κτέλεση το καθήκοντός του, χωρς ν µποδίζεται π τν ντίδραση τν µοχθηρν χθρν του. Σ κάποια συκοφαντία πο κάποτε ργανώθηκε ναντίον του, παρουσιάστηκαν τρες ψευδοµάρτυρες. πρτος, γι ν πιβεβαιώσει τν ψευδοκατάθεσή του, επε τι ν λέει ψέµατα ν πέσει φωτι κα ν τν κάψει. δεύτερος επε ν γίνει σκωληκόβρωτος κα τρίτος ν τυφλωνόταν. Δν πέρασε λοιπν πολς καιρς κα ο ψευδοµάρτυρες τιµωρήθηκαν πως τος ρµοζε. πρτος κάηκε π κεραυνό, δεύτερος ρρώστησε βαρι κα τ λεπρ σµα του τρωγαν σκουλήκια κα τρίτος τυφλώθηκε. Νάρκισσος νέβηκε δυ φορς στ θρόνο κα πατριάρχευσε συνολικ 26 χρόνια. πεβίωσε ερηνικ σ λικία 116 χρονν.

 

σιος περέχιος

πρξε π τος µοναχούς, πο µαζ µ τν πίστη, κατεχαν κα τος θησαυρος τς χριστιανικς φιλοσοφίας. ταν ρεµος, γλυκς κα σπάνια τν πλησίαζε φλόγα τς ργς. λεγε δ συχνά: « µ κρατν γλώσσης ατο ν καιρ ργς, οδ παθν κρατήσει τοιοτος». πεβίωσε ερηνικά, γεµάτος χάρη π τν Θεό.

 

γιος Σώζων π τν Νικοµήδεια

Τν ριξαν στ φωτι κα θαυµατουργικ µ τν θεία χάρη βγκε βλαβής. Στ συνέχεια πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος Θεοδόσιος νέος, αµατικός

Γεννήθηκε στν θήνα π γονες εσεβες χριστιανος τ 862. π µικρς εχε θερµ πίστη κα γάπη πρς τν πλησίον. φο δωσε λη του τν περιουσία στος φτωχούς, ποφάσισε ν᾿ ποσυρθε στν συχαστικ βίο, λίγο ξω π τν θήνα. λλ᾿ πειδ κε τν νοχλοσαν πολλο γνώριµοί του κατέφυγε στ ργος, που στησε τ συχαστήριό του. κε πίσης κτισε κα να στ νοµα το τιµίου Προδρόµου, που τρεχαν πολλο κα τν συµβουλεύονταν. Τν φθόνησαν µως µερικο ερες, πο νόµιζαν τι λάττωνε τ εσοδήµατά τους κα τν κατάγγειλαν στν ρχιεπίσκοπο ργους γιο Πέτρο (3 Μαΐου). ρχιεπίσκοπος µως Πέτρος, κατάλαβε τν φιλοκερδία κα τν εσέβεια το Θεοδοσίου, µ ποτέλεσµα ν τν νισχύει συνεχς στ θεάρεστο ργο τς λεηµοσύνης. τσι Θεοδόσιος πεβίωσε ερηνικ σ βαθι γεράµατα κα στν κηδεία του θρήνησε λος λας κα κλρος το ργους.

 

σιος Δοµέτιος σηµειοφόρος

σιος ατς ταν γιορείτης σκητής, πο σκήτευε στ ρια τς Μονς Φιλόθεου, κανε µάλιστα κα θαύµατα, κα πεβίωσε ερηνικά. Ατς εχε µαθητ τν σιοµάρτυρα Δαµιανό.

 

σιος Νικάνωρ θαυµατουργός

σιος Νικάνωρ ταν π τν Θεσσαλονίκη κα ζησε τν 14ο αἰῶνα. Ο γονες του νοµαζόταν ωάννης κα Μαρία. ταν πολ πλούσιοι λλ κα πολ πνευµατικο νθρωποι. πόκτησαν µόνο να παιδ πο τ νόµασαν Νικόλαο, κα π τν ρχ προσπάθησαν ν τ ναθρέψουν σύµφωνα µ τ διδάγµατα το Εαγγελίου. λλ ν Νικόλαος ταν 20 χρονν, πεθαίνει πατέρας του κα µετ π λίγα χρόνια κα µητέρα του. Τότε ατός, διαµοίρασε λη του τν µεγάλη κληρονοµι στος φτωχος κα γινε µοναχς µ τ νοµα Νικάνωρ. Κατόπιν, µ τν πιµον το ρχιερέως Θεσσαλονίκης, δέχτηκε ν γίνει κα ερέας. Στ ρος Βέρµιον Γρεβενν, πο τ λεγαν «το Καλλιστράτου», πρχε Μον πο κτισε µώνυµος µοναχός. κε λοιπν πγε κα Νικάνωρ γι ν µονάσει, κα π κε κατέβαινε κα µψύχωνε τ λα τν γύρω πόλεων κα χωριν, ν µένουν σταθερο στν πίστη τους κόµα κα µ θυσία τς ζως τους. Κάποια νύκτα κα ν Νικάνωρ προσευχόταν, κουσε φων ν το λέει ν πάει στν κορυφ το ρους, κα τι κε θ βρε τν εκόνα το Κυρίου. Πράγµατι τν πόµενη µέρα τ λεγόµενα τς φωνς παληθεύτηκαν κα Νικάνωρ στ σηµεο κενο κτισε κκλησία κα µοναστήρι στ νοµα τς Μεταµόρφωσης το Κυρίου. γία ζω το σίου Νικάνορα, τερµάτισε τν 7η Αγούστου 1419 (κατ᾿ λλους τ 1519). Τ σεβάσµιο λείψανό του τάφηκε στ παρεκκλσι το τιµίου Προδρόµου.

 

Μνήµη βαρβαρικς πιδροµς

πιδροµ ατ τν Περσν δν ναφέρεται π τν γιο Νικόδηµο, τν ναφέρουν µως ρκετο Κώδικες. δ παραθέτουµε κριβς τ γραφόµενα στν Λαυρεωτικ Κώδικα 73: «Τ ατ µέρ´ Αγούστου) µνήµην πιτελοµεν τς πρ λόγον κα παρ πσαν λπίδα δωρηθείσης µν τελείας βοηθείας παρ Χριστο το ληθινο Θεο µν κατ τν πανταχόθεν διά τε γς κα θαλάσσης κυκλωσάντων µς θέων χθρν, µεσιτευσάσης τν σωτηρίαν τς θεοφύλακτου ταύτης κα βασιλίδος πόλεως τς σπόρως Ατν τεκούσης παναγίας χράντου Δεσποίνης µν Θεοτόκου κα ειπάρθενου Μαρίας. Τοτο δ γέγονε κατ τος χρόνους ρακλείου του Βασιλέως, τε Χοσρόης τν Περσν βασιλες Σάρβαρον τν ατο στρατηλάτην µετ δυνάµεως βαρείας κατ τς θεοφύλακτου ταύτης πόλεως ξέπεµψεν ς πσαν τν νατολν ληισάµενος τν ν Χαλκήδονι πορθµν κατέλαβε, προσδοκν κα τν ν πόλεσι µεγίσιην λεεν. Τατα δν ράκλειος δι το Εξείνου Πόντου τν Περσίδι κατέλαβε, πλείονα ν ατ ργασάµενος ν Πέρσαι τν Ρωµαίων γν διερχόµενοι, τος υος ατο νταθα καταλιπν µετ το Σεργίου Πατριάρχου κα Βώνου το θαυµάσιου. Χαγάνος δ τν βάρων γούµενος κα ατς µν τν µόρων θνν παραλαβν πλθος δι γς κα θαλάσσης κα ατς τν Κωνσταντινούπολιν προσέβαλεν στε ξ νατολν δ τος Σκύθας, κα ατν πάντοθεν περιληφθεσαν ετα τ αυτν ποιοντες λεεν λπιζαν πόλιν τ σταυρ κα τος πάθεσι Χριστο σεµνυνοµένην κα τν Θεοτόκ π᾿ ατο δρον δεδοµένην. Πσαν ον λέπολιν κα τειχοµαχίαν τν µν δρντες, τν δ µελετντες βαρβαρικώτεροι γενναίως σαν νθιστάµενοι. Βνος δ τούτους ν πρς µάχην διεγείρων κα πολς φόνος ξ κάτερου µέρους γένετο. Οτως ον τρς κα τετράκις συµβαλόντες κα τν τς Θεοτόκου συµµαχία, πρακτοι διαµείναντες ες θυµν διεγείρονται µέγιστον. θεν τοτο ο τν πόλιν οκοντες διαγνόντες, πρεσβείας πρς Χαγάνον στέλλουσι µετ χρηµάτων συχνν ερηνικ γενέσθαι σπονδς ξαιτούµενοι· δ φιλάργυρος τν γνώµην κα τν τρόπον ν, τ µν χρήµατα λαβε, τος δ πρέσβεις πράκτους πέστειλε, «αριον, φήσας, τν πόλιν µν ς νοσσιν τν χειρί µου καταλήψοµαι κα πάντας µονοχίτωνας ξελθεν ασως πλεον γρ τούτου ο φιλανθρωπεύσοµαι πρς µς», πολλ πρότερον κατ Χριστο το Θεο µν κα τς Ατν τεκούσης βλασφηµήσας. Τατα ο τν πόλιν οκοντες κούσαντες κα σον ερατικόν, σον τε λαϊκν κα συγκλητικν ες τος θείους ναος λιτάνευον, τς χερας ες ορανος αροντες κα «Κύριε ξ γίου κατοικητηρίου», λέγοντες, «πιδε π τ µιαρ Χαγάνω κα π πσι τος π᾿ ατο τολµωµένοις κα κατάβαλε ατό, περασπιστς µν, πως µ επ, πο στν Θες ατν», κα ο µν ηχοντο κλαίοντες, ο δ δι τε γς κα θαλάσσης ν µί γνων συρρηγνύειν τν πόλεµον δ π᾿ ατν βλασφηµούµενος Κύριος, τ πρεσβεί τς Ατν τεκούσης, νέµους σφοδρος κα στροβίλους τ θαλάσσ κπέµψας κα πσαν διαταράξας, ατανδρα τ σκυθικ πλοα τ θαλάσσ παρέπεµψεν νθες δ κα τος ν πόλει θάρσος, σον τούτοις δέος κατ τν βλάσφηµων ξέπεµψεν ες τος βαρβάρους δ τοσούτον φόνον εργάσαντο, σον οδ ριθµσαι τις δύναται. Τατα οδ τος Πέρσας λαβεν οτω πραχθέντα, ο χερα – ς λόγος – π στόµατος θέντες πέστρεψαν πρακτοι· δ εράρχης κα παν της κκλησίας τ πλήρωµα σν δάκρυσιν πινίκια δον κα χαριστήρια. « δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ν σχύι δεξιά σου χείρ, Κύριε, θραυσεν χθρος κα τ πλήθει τς δόξης σου συνέτριψας τος πεναντίους· πάντα τ θνη κύκλωσαν µς κα τ νόµατί σου, Κύριε, µυνάµεθα τατα». Οτως παναγία κα περάµωµος Θεοτόκος, τν Χριστιανν ντίληψις, περ µς τν σχν ατς πεδείξατο κα τν µεγάλην κα παράδοξον σωτηρίαν ταύτην µν δωρήσατο. Δι τατα τν παροσαν νάµνησιν τησίως πανηγυρίζοµεν ν τ σεβασµί ατς οκ, τ ντι ν Βλαχέρναις».

 

γιος Βαρτάν, ξ ρµενίας µάρτυρας

 

γκαίνια ναο τς Θεοτόκου «ν Γοργιανας»

Κατ τν Πατµιακ Κώδικα 266.

 

σιος Ποιµν ν τ σπηλαί (+ 1110) Πολυπαθής (Ρσος)

 

σιος Ποιµν Νηστευτς (Ρσος, 14ος α.)

 

σία Κανδίδα Βυζαντία

 

σιος ωσφ Γεροντογιάννης

Ο γονες το σίου, µµανουλ κα Ζαµπία, εσεβες κα νάρετοι νθρωποι, ζοσαν στς Λίθινες, νοµαστ χωρι τς Σητείας Κρήτης. σιος γεννήθηκε τ 1799 στ ρειπωµένα κελλάκια τς Μονς Κάψα, που εχαν καταφύγει ο γονες του, λόγω τουρκικς πιδροµς. ωάννης Βιτσέντζος (πως ταν τ κοσµικ νοµα κα τ πίθετο το σίου) µέχρι ν µεγαλώσει βοηθοσε τν πατέρα του στς γροτικς ργασίες. Ζωηρς κα τίθασος στν χαρακτρα. Λόγω παγόρευσης τς λειτουργίας σχολείων, δν µαθε γράµµατα. ταν µως φιλοµαθς κα ξυπνος. Σ νεαρ λικία παντρεύτηκε τν χωριανή του Καλλιόπη τς οκογένειας Γεροντήδων κα πέκτησε τέσσερα παιδιά. Τρες κόρες κα να γιό. γροτικ ζω κα ο συχνο διαπληκτισµο µ τος Τούρκους, τν νάγκασαν ν µένει στ µετόχι πο εχε στν τοποθεσία «Κατσαρόλι», κοντ στς Λίθινες. Ατ ποµόνωση γρίεψε περισσότερο τν δη δύστροπο χαρακτρα του. γινε εέξαπτος, σκληρός, ρειστικς κα νελεήµων. να τύχηµα µως, µ τν θάνατο τς µικρς του κόρης Ερήνης, µέρα Κυριακή, πο ατς εχε φύγει ν κάνει µπόριο, λλαξε ριζικ τν ζωή του. Κα κατόπιν σν µοναχς συµβούλευε: «Κι᾿ ν θς ζων παντοτειν ν δς ες βασιλείαν Κυριακς κα ορτς πράσσε (= σύχναζε) στν κκλησίαν». Μετ π διάφορες περιπέτειες, φήνει τν οκογένειά του στν πρόνοια το Θεο κα γίνεται µοναχς στ Μον το Κάψα, τν ποία νακαινίζει κα φιερώνεται λόψυχα στν λατρεία το Θεο. φο ζησε ρκετ χρόνια ζω γία, παρέδωσε σιακ τν ψυχή του στν Θε στς 8.00 τ πρω τς 6ης Αγούστου 1874. Σύµφωνα µ παραδόσεις κα µαρτυρίες ντόπιων κατοίκων, λλ κα λλων, πετέλεσε πολλ θαύµατα πρ κα µετ τν θάνατό του. Εναι τοπικς γιος κα µνήµη του γιορτάζεται τν 7η Αγούστου. νακοµιδ τν λειψάνων του γινε µ δεια το οκείου Μητροπολίτη τν 7η Μαΐου 1982 κα µνήµη της γιορτάζεται τν Τρίτη πρς Τετάρτη τς Διακαινησίµου. κολουθία το σίου ατο συνέγραψε µοναχς Γεράσιµος Μικραγιαννανίτης, τν ποία, µαζ µ τν βίο το σίου, ξέδωσε ερ Μον Τιµίου Προδρόµου Κάψα Σητείας Κρήτης, τ 1993.