8 Αὐγούστου

0808

8 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Αµιλιανς µολογητής, πίσκοπος Κυζίκου

●     γιος Μύρων Θαυµατουργός, πίσκοπος Κρήτης

●     σιος Θεοδόσιος γούµενος ρόβων

    Ο γιοι λευθέριος, Λεωνίδης κα τ για Νήπια

   Ο γιοι Δέκα σιοι κα σκητς π τν Αγυπτο

     Ο γιοι Δύο Μάρτυρες π τν Τύρο

●     γιος Στυράκιος

     Τ ατ µέρ νάµνησις τν γκαινίων τν γιων ποστόλων Πέτρου κα

Παύλου

     γκαίνια ναο τς Θεοτόκου (ν εροσολύµοις)

●     γιος Τριαντάφυλλος π τ Ζαγορά

●     γιος ναστάσιος π τ Βουλγαρία

●     σιος Γρηγόριος ζωγράφος ν τ σπηλαίσος)

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Αµιλιανς µολογητής, πίσκοπος Κυζίκου

πόστολος Παλος θέλοντας ν τονίσει τν µεγάλη σηµασία τς µολογίας τς πίστης µας πρς τ Χριστό, επε: « χοντες ον ρχιερέα µέγαν διεληλυθότα τος ορανούς, ησον τν υόν του Θεο, κρατµεν τς µολογίας». φο, δηλαδή, χουµε µεγάλο ρχιερέα, πο χει πλέον περάσει π τος ορανος κα µπκε στν αώνια κατάπαυση, που µς περιµένει, πο δν εναι πλς νθρωπος, λλ εναι Υἱὸς το Θεο, ς κρατµε καλ τν µολογία τς πίστης µας πρς Ατόν, τν Κύριο κα Σωτρα µας ησο Χριστό. να τέτοιο παράδειγµα µολογίας ταν κα γιος Αµιλιανός, πο ζησε µεταξ 8ου κα το 9ου αἰῶνα. Αµιλιανς ταν πίσκοπος Κυζίκου µετ τ Νικόλαο, στ χρόνια 787-815. γωνίστηκε µ λη τν δύναµη πο το παρεχε Θες γι τν τιµητικ προσκύνηση τν γίων εκόνων, ταν ατοκράτορας ταν εκονοµάχος Λέων Ε´. θλητς τς ρθοδοξίας, µιλοσε θερµότατα γι᾿ ατν κα νίσχυε τος πιστος ν ποµένουν καρτερικ τος σεβες διωγµούς. πέφερε πολλς κακοπάθειες κα θλίψεις κα πέθανε τελικ ξόριστος, σν γνήσιος µολογητς τς ρθς πίστης.

 

γιος Μύρων Θαυµατουργός, πίσκοπος Κρήτης

γιος Μύρων γεννήθηκε κοντ στν Κνωσ τς Κρήτης. Εσεβς π τν παιδική του λικία, παντρεύτηκε κα πρξε πρότυπο συζύγου κα πατέρα. Διέπρεψε σ᾿ λες τς ρετς κα ναδείχτηκε παράµιλλος στν λεηµοσύνη κα τν φιλανθρωπία. Μία νύκτα, ταν πγε ν δε τος γρούς του, τν ποχ το θέρους, βρκε µέσα κλέφτες ν κλέβουν τ βίος του. γιος Μύρων λυπήθηκε χι γιατί κλεβαν τ βιός του, λλ γιατί δν ρθαν ν το ζητήσουν ν δώσει διος ,τι θελαν ν κλέψουν. Κα χι µόνο δν κατήγγειλε τν δικία, λλ κα προστάτεψε κατόπιν τος δρστες. κενοι συγκινηµένοι µπροστ σ τόση γαθότητα, γιναν ργότερα π τος καλύτερους χριστιανούς. Μύρων χάρηκε περβολικά, γι᾿ ατ κα λεγε: «ν ο πλούσιοι ταν καλύτεροι, δηλαδ πι φιλάνθρωποι, ο φτωχο δν θ εχαν τν νάγκη ν ζητήσουν στν κλοπ τ ψωµί τους. Γι᾿ ατ που κλοπ κµάζει, ν θεωρήσετε σ βέβαιο, τι κε προηγήθηκε µότητα κα πλεονεξία». Τ χρόνια µως ταν σκληρ γι τος χριστιανούς. Συχνο ταν ο διωγµο ναντίον τους. Μύρων διακρίθηκε στν µψύχωση τν πιστν, κα τ τος 180 µ.Χ. γινε πίσκοπος Κρήτης. Τν πισκοπ διοίκησε πως κα τν οκογένειά του, δηλαδ µ εσέβεια κα στοργή. Πέθανε 100 χρονν κα τν θρήνησε τόσο οκογένειά του, σο κα τ ποίµνιό του, πο πίσης ταν οκογένειά του.

 

σιος Θεοδόσιος γούµενος ρόβων

π τν οκογένειά του µαθε ν γωνίζεται γι τ Εαγγέλιο, πο σηµαίνει γι τν γάπη πρ το Θεο κα το πλησίον. ταν πγε στ µοναστήρι ργάστηκε φιλότιµα γι τν εσέβεια µέσα στ µοναχικ δελφότητα, καθς πίσης κα πρ τς ταπεινοφροσύνης κα τς φιλαδελφείας. Καί, ταν γινε γούµενος, νέδειξε τ µοναστήρι του κέντρο φιλανθρωπικς πηρεσίας.

 

Ογιοι λευθέριος, Λεωνίδης κα τγια Νήπια

Μαρτύρησαν δι πυρός. σύναξή τους γίνεται στν γία Ερήνη στς ουστινιαναις.

 

Ογιοι Δέκα σιοι κασκητς π τν Αγυπτο

πεβίωσαν ερηνικά.

 

Ογιοι Δύο Μάρτυρες π τν Τύρο

Μαρτύρησαν, φο θανατώθηκαν συρόµενοι κατ γς.

 

γιος Στυράκιος

Μαρτύρησε δι ξίφους. ( ρισµένα γιολόγια µαζ µ τν µνήµη το γίου Στυρακίου, ναφέρουν κα ατ κάποιου µάρτυρα ρµολάου).

 

Τ ατµέρνάµνησις τν γκαινίων τν γιων ποστόλων Πέτρου κα Παύλου

Τ ατ µέρ νάµνησις τν γκαινίων τν γιων ποστόλων Πέτρου κα Παύλου, ν τ περιτειχί, το γίου ποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου, νδον το σεπτο οκου τς περαγίας Θεοτόκου ν τος Μαρναίου κα το

σίου Κασσιανο. Κα νάµνησις, τε γένετο το λίου κλειψις π κτης ρας ως νάτης, στε κα τος στέρας φανναι, ν τει π κτίσεως Κόσµου ξακισχιλιοστ τριακοσιοστ νενηκοστ νάτ, λίου χοντος κύκλους πεντεκαίδεκα, κα σελήνης κύκλους τος ατούς, νδικτινος νάτης π τς βασιλείας Λέοντος το σοφο κα λεξάνδρου το δελφο ατο, τν εσεβν κα φιλοχρίστων βασιλέων. γκαίνια ναο τς Θεοτόκου (ν εροσολύµοις) Σύµφωνα µ τν Λαυριωτικ Κώδικα Γ 74 (φ. 100β).

 

γιος Τριαντάφυλλος π τν Ζαγορά

νδοξος νεοµάρτυρας το Χριστο Τριαντάφυλλος ταν π τν Ζαγορ τς Μαγνησίας, πο βρισκόταν κοντ στ Βόλο. Γεννήθηκε τ 1663. ργαζόταν σ ναύτης στ πλοα, κα ταν ταν 17 χρονν συνελήφθη γι γνωστη σ µς ατία, π τος Τούρκους, πο τν κβίαζαν ν γίνει µωαµεθανός. Τριαντάφυλλος µως, τ εωδιαστ ατ λουλούδι τς ρθοδοξίας, προτίµησε µύριους θανάτους παρ ν᾿ ρνηθε τν Χριστό. Βασανίστηκε ποικιλοτρόπως, λλ᾿ µεινε µετακίνητος στν πίστη του φωνάζοντας: «Χριστιανς εµαι, δν ρνοµαι τν Σωτρα µου Χριστό». Τελικ τν θανάτωσαν στν ππόδροµο τς Κωνσταντινουπόλεως µ ποκεφαλισµ στς 8 Αγούστου 1680. ταν τότε 18 χρονν. τσι µακαρία ψυχή του νέβηκε στν οραν κα πρε π τν θλοθέτη Χριστ τ µάραντο στεφάνι τς νίκης.

 

γιος ναστάσιος π τν Βουλγαρία

Πατρίδα του πόλη Ροδοβίσι τς παρχίας Στρούµιτζα τς Βουλγαρίας. Εκοσι χρονν λθε στ Θεσσαλονίκη κα δούλευε σν πάλληλος σ κάποιο µπορικ κατάστηµα. Κάποια µέρα, βοήθησε τ φεντικό του γι τν λαθραα ξαγωγ νδυµάτων ξω π τ Κάστρο τς Θεσ/νίκης, γι ν µ πληρώσει φόρους. ναστάσιος µάλιστα, φόρεσε κα µία τούρκικη στολ προκειµένου ν περάσει τ µπόρευµα. λλ᾿ ν περνοσε τν πύλη, Τορκοι φοροειοπράκτορες, τν ρώτησαν ν εχε νάλογα γγραφα γι τν ξαγωγ τν νδυµασιν. Ατς µ φέλεια πάντησε τι ταν Τορκος. Γι ν τ πιβεβαιώσει ατό, ο Τορκοι πάλληλοί του ζήτησαν ν κάνει «σαλαβάτι» (µολογία). νέος στ κουσµα το ατήµατος ατο µεινε φωνος. µέσως τότε τν ρπαξαν ο Τορκοι κα µ γρια χτυπήµατα τν δήγησαν στν γά. κε ναστάσιος, παρ τς κολακεες κα τς φοβέρες το γά, µεινε κλόνητος στ χριστιανικ πίστη. Κατόπιν δηγήθηκε στν κριτ κα πειτα σ᾿ λλον ρχοντα, που φυλακίστηκε κα βασανίστηκε νελέητα. λλ᾿ πειδ κα πάλι µολογοσε τν Χριστ τν καταδίκασαν σ θάνατο. Στ δρόµο γι τν γχόνη, ναστάσιος πέκυψε στ τραύµατά του κα παρέδωσε τ πνεµα του στν Θεό, ξω π τν Θεσσαλονίκη κοντ στν «καινούρια πόρτα», στς 8 Αγούστου 1794.

 

σιος Γρηγόριος ζωγράφος ν τ σπηλαίσος)