7 Ἀπριλίου

0407

7 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Καλλιόπιος

●     σιος Γεώργιος πίσκοπος Μυτιλήνης

●     γιος ουφνος Διάκονος

     γία κυλίνα

     Ο γιοι 200 Μάρτυρες ο ν Σινώπ

●     σιος Σάββας Νέος ν Καλύµν

●     σιος Γεράσιµος Βυζάντιος

●     σιος Δανιλ θαυµατουργς (Ῥῶσος, + 1510)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Καλλιόπιος

Καταγόταν π τν Πέργη τς Παµφυλίας κα ζησε στ χρόνια τν διωγµν π Διοκλητιανο. χασε τν πατέρα του πολ νωρίς, λλ µητέρα του Θεόκλεια τν γαλούχησε µ τ ερ γράµµατα το Εαγγελίου. τσι, ταν ρχισε διωγµός, νεαρς Καλλιόπιος χι µόνο δ φοβήθηκε, λλ κα θαῤῥαλέα σήκωσε τ νάστηµά του πέναντι στος δικτες. Κάποτε, παρχος Μάξιµος λθε στν περιοχή του κα βασάνιζε κα σκότωνε πολλος χριστιανούς.

Καλλιόπιος, µ τν χαρακτηριστικ τόλµη πο τν διέκρινε, παρουσιάστηκε µόνος του µπροστ στν παρχο κα το επε τι θ δώσει λόγο στ Θε γι τς κακουργίες πο διαπράττει ναντίον θων νθρώπων. µέσως παρχος διέταξε ν τν βασανίσουν, κα κατόπιν τν κλεισαν στ φυλακή. Μετ π ρισµένο χρόνο, παρχος τν βγαλε π τν φυλακ κα τν ώτησε ν συνεχίζει ν πιστεύει στ Χριστό.

Καλλιόπιος, πάντα µ θάῤῥος, παντ τι µµένει στς πεποιθήσεις του. Τότε, πάρθηκε πόφαση ν πεθάνει µ σταυρικ θάνατο. Ατ προκάλεσε µεγάλη χαρ στν Καλλιόπιο, διότι θ πέθαινε πως κα Κύριος. Κα ντ ν τν πτοήσει ατ θανατικ καταδίκη, τν κανε «περισσοτέρως τολµν φόβως τν λόγον λαλεν». κανε, δηλαδή, τν Καλλιόπιο, µ περισσότερη τόλµη ν µολογε φοβα τ λόγο το Εαγγελίου. Τν σταύρωσαν κατ θεία σύµπτωση Μεγάλη Παρασκευή, κα ξια πρε τ στεφάνι το µαρτυρίου. δ µητέρα το Θεόκλεια – κατ τν παράδοση – φο γκάλιασε τ σµα το γιο της, π τόπου ξεψύχησε κα ατή.

 

σιος Γεώργιος πίσκοπος Μυτιλήνης

ζησε στ χρόνια τν Εκονοµάχων κα νατράφηκε µ µεγάλη εσέβεια, κα π νεαρ λικία διακρίθηκε γι τν µεγάλη του ταπεινοφροσύνη κα λεηµοσύνη. Τ καλά του λοιπν ργα, τν νέδειξαν πνευµατικ λύχνο. Κα Μεγάλη το Χριστο κκλησία, πο κολουθε τ λόγια το δρυτ της, βαλε τν πνευµατικ ατ λύχνο πάνω στ λυχνία, πο στν περίσταση ατ πρξε πισκοπ τς Μυτιλήνης. Τν κλογή του δικαίωσε, κατ τν πι λαµπρ τρόπο. λες ο κινήσεις, φιλανθρωπική, φωτιστικ κα διδακτική, τν εχαν π κεφαλς.

διος κατέβαλε µεγάλες προσπάθειες, γι ν στηρίξει τ φρόνηµα τς ρθοδοξίας κα ν κερδίσει τος ποπλανηθέντες τς πισκοπς του π τν εκονοµαχία. Ο γνες του στέφθηκαν π πιτυχία κα ταν πέθανε, τ ποίµνιό του τν τίµησε µέσα σ βαθ πένθος. ( µνήµη του παναλαµβάνεται κα τν 1η Φεβρουαρίου, µαζ µ᾿ ατ τν τριν δελφν του).

 

γιος ουφνος Διάκονος

Μαρτύρησε φο τν σφαξαν µ µαχαρι. µως στν Λαυριωτικ Κώδικα 170, γι τος γίους ουφνο, κυλίνα κα 200 µαρτύρων, πάρχει τ ξς πόµνηµα: Οτοι ο γιοι πρχον π τς βασιλείας το παρανόµου Δεκίου (249-251) κα πάντες συναθροισθέντες µοθυµαδν συνέθεντο λλήλοις µµένειν τν ες Χριστν πίστει· ν κείν δ τ καιρ πέστειλεν βασιλες στρατιώτας το συλλαβέσθαι τν γιον Χριστοφόρον κα παγαγεν µπροσθεν ατο δι τν ες Χριστν τν Θεν µν µολογίαν, καί, δόντες τ θαυµάσια, ποίει γιος, κα φοβερ τεράστια τ πικλήσει το Χριστο, νεβόησαν παντες· «µέγας Θες τν Χριστιανν κα ατ µόν λατρεύοµεν».

µν βασιλες τν γιον Χριστοφόρον δούλοις ατο πρ κείνης τς ν ερκτ ζοφώδει κατακλείσας, τούτους π βήµατος κέλευσεν γεσθαι· κα ρωτήσας ατος «τς µς κατηνάγκασεν, νόσιοι, τατα φθέγγεσθαι µπροσθεν µο κα κηρύττειν σταυρωµένον Θεόν»· ο δ πεκρίναντο, µάλιστα γιος ουφίνος λέγων «πρ τούτων πάντων γ πολογοµαι σοι, τι δι τν ποκειµένην βασιλείαν ν τοιµάσατο Κύριος µν ησος Χριστς τος κλεκτος δούλοις ατο πρ κείνης τς νεκλαλήτου χαρς µες τ Χριστ πιστεύοµεν κα µολογοµεν». Τατα βασιλες κούσας τ θυµ περζέσας κέλευσε ξίφει τς σάρκας ατν µπροσθεν ατο ς ν µακέλλ µεληδν κατακόψαι· κα οτως τελειώθη ατν µαρτυρία καὶ τῶν ἐπηγγελµένων αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπήλαυσαν, ἃ ἡτοίµασε δι᾿ αὐτούς».

 

γία κυλίνα

Μαρτύρησε φο τν δεσαν πισθάγκωνα κα καψαν τν κοιλιακή της χώρα.

Ογιοι 200 Μάρτυρες ον Σινώπ

λοι µαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος Σάββας Νέος ν Καλύµν (+ 1948)

 

σιος Γεράσιµος Βυζάντιος

Λόγιος, µαθητς Μακαρίου Καλογέρου (18ος α.).

 

σιος Δανιλ θαυµατουργς (Ῥῶσος, + 1510