6 Ἀπριλίου

0406

Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Ετύχιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

     Ο γιοι 120 Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στν Περσία

     σία Πλατωνίς

     Ο γιοι Δύο Μάρτυρες ο ν σκάλωνι

●   σιος Γρηγόριος Σιναΐτης

●     σιος Γρηγόριος πο σκήτευσε στν θω

   Ο γιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος κα Μιχαλ π τν Σαµο-­

     θράκη

●     Νέος σιοµάρτυς Γεννάδιος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Ετύχιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Θεία Κώµη. τσι λεγόταν τ χωρι π τ ποο καταγόταν Ετύχιος. π πολ νωρίς, θεος του σύχιος, πρεσβύτερος, βοήθησε τν Ετύχιο ν διακριθε στ ερ γράµµατα. Στ συνέχεια γινε µοναχός, διάκονος, ερέας κα ρχιµανδρίτης στ Μον τς µάσειας. Σ µία τοπικ Σύνοδο στν Κωνσταντινούπολη, Ετύχιος πρε µέρος σν ντιπρόσωπος το µητροπολίτη µάσειας. Κατ τν κε διαµονή του, κανε µεγάλη ντύπωση στν Πατριάρχη Μην, πέκτησε πίσης κα τν ενοια το ατοκράτορα ουστινιανο το Α´. τσι, ταν τ 552 πέθανε Μνας, ουστινιανς συνέστησε ν κλεγε διάδοχός του Ετύχιος. π τν θέση το Πατριάρχη, Ετύχιος ναδείχθηκε ργάτης ρετς κα καλς ποιµένας τν προβάτων το Χριστο. πίσης, νθερµος πρόµαχος τν ρθοδόξων ληθειν, νκε στος ντιµους καὶ πιστοὺς Ἱεράρχες, ποὺ ὑπερασπίζουν τὶς πεποιθήσεις τους µὲ ὁποιοδήποτε κίνδυνο καὶ ἀπέναντι σὲ ὁποιαδήποτε πρόσωπα. µ᾿ αὐτὸν τὸν χαρακτῆρα στάθηκε ἀπέναντι στὸν Ἰουστινιανό, ὅταν αὐτὸς παρασύρθηκε ἀπὸ τὴν αἵρεση τῶν ἀφθαρτοδοκητῶν. Βέβαια, καθαιρέθηκε καὶ ἐξορίστηκε γιὰ δώδεκα περίπου χρόνια. Ὅµως, ὅταν ἔλαµψε ἡ ἀλήθεια, ἐπανῆλθε πανηγυρικὰ στὸ θρόνο του, διδάσκοντας σὲ µᾶς νὰ εἴµαστε «τῇ πίστει τεθεµελιωµένοι καὶ ἑδραῖοι», δηλαδή, θεµελιωµένοι καλὰ καὶ ἀµετακίνητοι στὴν πίστη.

 

Ογιοι 120 Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στν Περσία

Οἱ Μάρτυρες ατο µαρτύρησαν µαζ µ τν πίσκοπο Σαδθ ( Σαδκ Σαδώχ, 19 κτωβρίου) στν Περσία π τν βασιλι Σαβώριο.

 

σία Πλατωνίς

πεβίωσε ερηνικά.

Ογιοι Δύο Μάρτυρες ον σκάλωνι

Μαρτύρησαν φο τος χωσαν στ γ µέχρι τν µέση.

 

σιος Γρηγόριος Σιναΐτης

Γεννήθηκε τ 1255 στ χωρι Κούκουλο, πο ταν κοντ στς Κλαζοµενς (ρχαία πόλη τς Μ. σίας, πο βρισκόταν 40 χιλιοµ. ΝΔ τς Σµύρνης). Περιπετειώδης ζωή του. Ο γονες του ταν πλούσιοι κα εσεβες κα τν νέθρεψαν χριστιανικώτατα. ταν κάποτε οκογενειακς πήγαιναν στ Λαοδικεία, αχµαλωτίστηκαν π λστές. Ο Λαοδικες µως, τος ξαγόρασαν µ πολλ χρήµατα. Τ πεισόδιο ατό, κανε τν Γρηγόριο ν σχοληθε κόµα περισσότερό µε τν συχη κα φιερωµένη ζω στν Θεό. Γι᾿ ατ πγε στν Κύπρο, κοντ σ᾿ να φηµισµένο µοναχ κα κατόπιν µ τν εχ ατο το γέροντα ταξίδεψε στν λεξάνδρεια. Μετ π πολλς περιπέτειες φτασε στ ρος Σιν. Ο προϊστάµενοι τς Μονς τν δέχτηκαν µ χαρ κα µετ π κανονικ δοκιµασία κάρη µοναχός. Στ Μον µέσα ταν πόδειγµα ψηλς πνευµατικς καὶ ἀσκητικῆς ζωῆς. Ὅµως ὁ πειρασµὸς τοῦ φθόνου κατέλαβε ὁρισµένους µοναχούς, µὲ ἀποτέλεσµα ὁ Γρηγόριος στενοχωρηµένος νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Μονή. µαζὶ µὲ ἕναν µοναχὸ Γεράσιµο ἔφυγε γιὰ τὰ Ἱεροσόλυµα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Κρήτη, ὅπου κοντὰ σ᾿ ἕναν φηµισµένο γιὰ τὴν ἀρετή του µοναχό, τὸν Ἀρσένιο, πῆρε σπουδαῖα πνευµατικὰ διδάγµατα τέλειας χριστιανικῆς ζωῆς. Ἔπειτα ὁ Γρηγόριος πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, στὴ σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ, ἀπέναντι τῆς Μονῆς Φιλόθεου. Ἐκεῖ συγκέντρωσε ἀρκετοὺς µαθητές, ποὺ πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς ἀργότερα διακρίθηκαν στὴν πνευµατικὴ ζωή. Στὴ συνέχεια πῆγε στὸ Πρωτάτο τῶν Καρυῶν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, λόγω ἐπιδροµῶν τῶν Ἀγαρηνῶν πειρατῶν, ταξίδεψε στὶς πόλεις Θεσσαλονίκη, Χίο, Μυτιλήνη καὶ Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ ἐπανέλθει µετὰ ἀπὸ ὁρισµένο χρόνο στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀλλὰ κατόπιν µὲ ὁρισµένους µαθητές του, ἔφυγε καὶ πάλι γιὰ νὰ καταλήξει στὴν Ἀδριανούπολη, στὸ Κατακεκρυωµένο ὄρος. Ἐκεῖ ἔκτισε ὀχυρωµένο Μοναστήρι, ὅπου µαζὶ µὲ τοὺς µαθητές του, πρόσφερε πολλὰ πνευµατικὰ ἐφόδια στὸν πληθυσµὸ τῶν γύρω περιοχῶν (Ἕλληνες, Σέρβους καὶ Βουλγάρους). Μετὰ τὴν περιπετειώδη αὐτὴ ζωή, ὁ Γρηγόριος, παρέδωσε εἰρηνικὰ τὸ πνεῦµα του.

 

σιος Γρηγόριος ποσκήτευσε στν θω

σιος Γρηγόριος, ζησε στς ρχς το 14ου αἰῶνα, κα ταν π τν Κωνσταντινούπολη. Εσεβέστατος, διακρίθηκε συγχρόνως κα γι τν θεολογικ κα φιλοσοφικ παιδεία του. κανε διδάσκαλος το Γρηγορίου το Παλαµ, λλ κα σ πολλος λλους µετέδωσε τ νάµατα τς νηπτικς φιλοσοφίας. Πγε στ γιον ρος κα διάλεξε σκήτη κοντ στ Μον τς Λαύρας. σκήτη ατή, δν ργησε ν ναδειχθε κοιν ντευκτήριο τν εσεβέστερων ψυχν.

Γρηγόριος πρόθυµα λυνε πορίες, µετέδιδε γνώσεις, φώτιζε διάνοιες κα στήριζε τος κλονιζόµενους, δίνοντας σ᾿ ατος πολύτιµες δηγίες, γι ν µένουν σταθερο στν πίστη κα ν᾿ γιάζουν τς καρδιές τους.

θάνατος τν βρκε ν᾿ σχολεται µ᾿ ατ τ θεάρεστα ργα.

 

Ογιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος κα Μιχαλ π τν Σαµοθράκη

Ο νεοµάρτυρες ατο ταν π τν Σαµοθράκη, κτς το Μιχαήλ, πο ταν Κύπριος στν καταγωγή. λοι λοιπόν, κατ τν διάρκεια τς θνεγερσίας το 1821, ξορίστηκαν π τος Τούρκους. π᾿ ατος Μιχαήλ, πο ταν πι γέρων, φοβήθηκε κα παρνήθηκε τν χριστιανικ θρησκεία, ο δ πόλοιποι πουλήθηκαν σν δολοι κα σν νεαρο πο ταν ξισλαµίστηκαν µ δόλιο τρόπο π τος Τούρκους. π᾿ ατος Μανουήλ, πουλήθηκε στν Αγυπτο, µαθε τν ραβικ γλσσα κα πιδόθηκε στ µελέτη το Κορανίου. Μετ τν νικηφόρα κβαση τς λληνικς πανάστασης κα κατ τν στιγµ πο Σαµοθράκη ταν π τουρκικ ζυγό, ο πέντε ατο νεοµάρτυρες, πανλθαν στ Σαµοθράκη κα ποκήρυξαν τν µουσουλµανισµό, πο µ τν βία σ νεαρ λικία εἶχαν ἀσπασθεῖ. Συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ βασανίστηκαν φρικτά. Ἀλλὰ ὅλοι ἔµειναν ἀκλόνητοι στὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἔτσι δέχτηκαν τὸ στεφάνι τοῦ µαρτυρίου: ὁ µὲν Μιχαὴλ µὲ µαχαῖρι κόπηκε σὲ τεµάχια, οἱ δὲ Γεώργιος καὶ Θεόδωρος ἀπαγχονίστηκαν καὶ ὁ Μανουὴλ µὲ τὸν Γεώργιο τὸν νεότερο, «ὀγκίνοις» (αἰχµηρὰ µολυβένια ὄργανα) παραδοθέντες, µαρτυρικὰ ἐξέπνευσαν. Ὅλων τὰ µαρτύρια ἔγιναν στὴ Μάκρη τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, 6 Ἀπριλίου 1835, Δευτέρα τοῦ Θωµά.

 

Νέος σιοµάρτυς Γεννάδιος

σιοµάρτυρας ατός, ζοσε στν ερ Μον Διονυσίου το γίου ρους. Μ προτροπ λοιπν το γουµένου τς Μονς ατς, πγε στν Κωνσταν­τινούπολη σν συνοδς τν Βονιφατίου κα Εδοκίµου, πο βάδιζαν πρς τ µαρτύριο. Ατο µως, δείλιασαν µπροστ στ βασανιστήρια, παρνήθηκαν τν Χριστ κα κατήγγειλαν σν ατιο τς πορείας τους πρς τ µαρτύριο τν Γεννάδιο. Τότε ο Τορκοι συνέλαβαν τ Γεννάδιο, τν φυλάκισαν κα ποικιλότροπως τν βασάνισαν. Ατς µως µεινε σταθερς στν πίστη του κα ποκεφαλίστηκε στς 6 πριλίου 1818. Τµµα τν λειψάνων το σιοµάρτυρα, βρίσκεται στν ερ Μον Διονυσίου, που γιος σκήθηκε στς ρετς κα τν πίστη.