17 Μαρτίου

0317

17 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●   σιος λέξιος νθρωπος το Θεο

Τ ατ µέρ Μνήµη τς µετ φιλανθρωπίας πενεχθείσης µν φοβερς πειλς το Σεισµο κατ τος χρόνους Κωνσταντίνου το Βασιλέως

●   σιος Θεοστήρικτος µολογητής

●   γιος Παλος σιοµάρτυρας

γιος Μαρνος

●   γιος κα Δίκαιος Λάζαρος φίλος το Χριστο

●   σιος Μακάριος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος λέξιος νθρωπος το Θεο

Γεννήθηκε στ ώµη, στ χρόνια του ρκαδίου κα νωρίου, γιν το Μ. Θεοδοσίου (378-395). πατέρας του νοµαζόταν Εφηµιανς κα µητέρα του γλαΐα. ταν εσεβέστατοι χριστιανο κα εχαν µεγάλη περιουσία, πο διέθεταν στ ρφαν κα στος φτωχούς µε µεγάλη προθυµία κα γενναιοδωρία. Τν δια κριβς νατροφ δωσαν κα στ γι τους λέξιο. Μ τ δικό του χέρι µοίραζαν τ περισσότερα λέη τους. ταν φτασε σ κατάλληλη λικία λέξιος, θέλησαν ν τν νυµφεύσουν, πργµα πο διος δν πιθυµοσε. λλ στν πιµον τν γονέων του, λέξιος νυµφεύθηκε µία γυνακα πο κι ατ θελε ν µείνει γαµη. πότε συµφώνησαν ν διατηρήσουν κα ο δυ τν παρθενία τους. Ατό, µως, τ κατάλαβαν ο γονες το λεξίου κα γι᾿ ατ ναγκάζεται ν φύγει σ µακριν µέρος, στν δεσσα τς Συρίας. κε πιδόθηκε στ µελέτη το θείου λόγου κα στς σκήσεις, λλ κα στ βοήθεια κα φροντίδα τν φτωχν. Μετ 17 χρόνια, πέστρεψε στν πατρίδα του κα βρκε στ ζω τος γονες του κα τν σύζυγό του. Ατο µως δν τν ναγνώρισαν. µεινε κοντά τους, συνεχίζοντας κα καλλιεργώντας τ θεάρεστο ργο του. ταν πέθανε, ποκάλυψε ποις ταν. Ατ στν ρχ λύπησε τος δικούς του, λλ πειτα χάρηκαν, διότι λέξιος µέχρι τέλους ταν «ρτιος του Θεο νθρωπος», δηλαδή, τέλειος νθρωπος το Θεο.

 

Τ ατµέρ Μνήµη τς µετ φιλανθρωπίας πενεχθείσης µν φοβερς πειλς το Σεισµο κατ τος χρόνους Κωνσταντίνου το Βασιλέως

Σ. Εστρατιάδης στ γιολόγιό του ναφέρει: ν τος ντύποις Συναξαριστας κα τος Μηναίοις σηµειοται κατ τν µέραν ταύτην, νευ ποµνήµατος, «µνήµη τς µετ φιλανθρωπίας πενεχθείσης µν φοβερς πειλς το σεισµο, κατ τος χρόνους Κωνσταντίνου το βασιλέως». Περ το σεισµο το π Κωνσταντίνου το Πορφυρογεννήτου (780-797) συµβάντος, Κεδρηνς (Β΄, σ. 23) λέγει, τι γένετο κατ τ δέκατον τος τς βασιλείας ατο, χωρς ν ρίζ τν µέραν, τις, κατ πσαν πιθανότητα, εναι κατ τν 17ην Μαρτίου µνηµονευοµένη π τν Συναξαριστν. Λαυριωτικς Κώδ. 70 συµπληρο τν νωτέρω σύντοµον µνείαν το σεισµο οτω: «τότε γρ πολ µέρος τν τειχν τς πόλεως κατέπεσε κα θεοι ναο διεῤῥάγησαν κα οκοι διάφοροι κα τριόροφοι ως δάφους κατέπεσον κα ν κλονουµένη πσα γ π πλεστας µέρας· δ βασιλεύς, σν τ Πατριάρχ κα παντ τ λα µετ λιτν κα τν σεπτν εκόνων κα ζωοποιν σταυρν κα τν γίων λειψάνων σν δάκρυσι κα νηστείαις κα προσευχας ξιλεούµενοι τ θεον κα παρακλητεύοντες [καί] πιβοντες «ρσαι Κύριε, τς δικαίας σου ργς κα µ κατ τς µαρτίας µν παραδώς µς ες θάνατον λλ κατ τ πολ λεός σου λέησον τν σν ποκείµενον λαόν» δ πολυέλεος κα µακρόθυµος Θες ποστρέψας τν ργν ατο, παρ΄ λπίδα τος τότε πάντας ἐῤῥύσατο κα τν κλόνον κα τρόµον τς γς κατέπαυσε.

 

σιος Θεοστήρικτος µολογητής

Γεννήθηκε στν Τρίγλια τς Μικρς σίας (κωµόπολη τς Βιθυνίας στ παράλια της Προποντίδας) στς ρχς το 8ου αἰῶνα. Εσεβς κα φιλοµόναχος π µικρός, µέσως ταν τελείωσε τν βασική του κπαίδευση, πγε στν κε κοντ Μον Πελεκητή, που κάρη µοναχς κα ργότερα γινε κα γούµενός της. ταν π Κων/νου Ε΄ το Κοπρωνύµου (741-775) ξέσπασε φοβερς διωγµς κατ τν εκόνων, ατοκράτορας πρόσταξε τν γεµόνα τς σίας Μιχαλ τ Λαχανοδράκοντα, ν τιµωρήσει µ κάθε τρόπο σκληρ ατος πο προσκυνον τς γιες εκόνες. Τότε ατός, πγε στ Μον Πελεκητς τν Μεγάλη Πέµπτη κα κατ τν ρα τς Θ. Λειτουργίας, συνέλαβε τος µοναχος κα λλους σκότωσε µ βάρβαρα βασανιστήρια κα λλους, µεταξ ατν κα τν Θεοστήρικτο, φο πάλι σκληρ βασάνισε τος στειλε στς φυλακς τς Κωνσταντινουπόλεως. ργότερα, ταν γιος βγκε π τν φυλακή, γέροντας πλέον, πέστρεψε στν κατεστραµµένη Μον Πελεκητς, που συναντήθηκε µ τν σιο κα µολογητ Νικήτα, γούµενο τς κοντινς Μονς Μηδικίου. σιος Θεοστήρικτος συνέθεσε κα «Κανόνα Παρακλητικν ες τν περαγίαν Θεοτόκον». ζησε σ βαθι γεράµατα κα πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Παλος σιοµάρτυρας

ταν π τν Κρήτη κα ζησε στ φοβερ χρόνια το εκονοµάχου ατοκράτορα Κων/ νου Ε΄ Κοπρωνύµου. Τότε λοιπν κα γιος Παλος, συνελήφθη π τν στρατηγ τς Κρήτης Θεοφάνη Λαρδατύρη, πο τν κβίαζε ν ποδοπατήσει τν εκόνα το σταυρωµένου. γιος µως τν προσκύνησε κα τν σπάστηκε ελαβικά. ξαγριωµένος στρατηγός, το πέρασε µ φρικτ τρόπο σίδερα σ΄ λο του τ σµα, κα κατόπιν φο τν κρέµασε µ τ κεφάλι πρς τ κάτω, τν καψε. τσι γιος Παλος, πρε τ µάραντο κα αώνιο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

γιος Μαρνος

πρξε στ χρόνια τν διωγµν τς κκλησίας. Χριστιανς π τν γέννησή του, νατράφηκε µ πολλ πιµεληµένη εσέβεια κα µ θερµότατο ζλο γι τν πίστη. ταν συνελήφθη σν χριστιανός, µολόγησε µ θάῤῥος τν πίστη του κα λεγξε τος εδωλολάτρες γι τς νόητες θυσίες τους, ταν ατο βρισαν τν χριστιανικ θρησκεία. Τότε τν βασάνισαν γρια. Τν δειραν µ µαστίγια, το σπασαν κατόπιν τ στόµα κα τ δόντια, κα τελευταα πρε τ στεφάνι τς µαρτυρικς τελείωσης µ ποκεφαλισµό.

 

γιος κα Δίκαιος Λάζαρος φίλος το Χριστο

Τ µνήµη του ναφέρουν Συναξαριστς το Delehaye κα Λαυριωτικς Κώδικας 70, µνήµη πο δν ναφέρουν Συναξαριστς το γίου Νικοδήµου κα τ ντυπα Μηναα. Στν νωτέρω λοιπν Κώδικα ναφέρεται ς ξς: «Τ ατ µέρ νάστασις το γίου κα δικαίου Λαζάρου το φίλου το Κυρίου µν ησο Χριστο, ν κ νεκρν γειρεν ν τ πόλει Βηθανί πλησίον εροσολύµων, τε σαρκ περιεπολεύετο ν τ γ γαθς Θες µν δι τν σωτηρίαν». Γι τν νάσταση το Λαζάρου βλέπε στ κατ ωάννην Εαγγέλιον, κεφ. ια΄ στ. 1 – 44.

 

σιος Μακάριος γούµενος Κολιαζίνης στωσία