18 Μαρτίου

 0318

18 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

γιος Κύριλλος ρχιεπίσκοπος εροσολύµων

Ο γιοι Τρόφιµος κα Εκαρπίων

Ο γιοι µύριοι (10.000) Μάρτυρες

σιος νανίας Θαυµατουργός

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Κύριλλος ρχιεπίσκοπος εροσολύµων

Κύριλλος ποτελε µία π τς λαµπρότερες φυσιογνωµίες τν Πατέρων κα Διδασκάλων τς κκλησίας µας. Γεννήθηκε στν ερουσαλήµ, περίπου τ 312-315. Τ 334 γινε διάκονος κα τν πόµενο χρόνο Μάξιµος, πίσκοπος εροσολύµων, τν χειροτόνησε πρεσβύτερο. Κύριλλος π τότε διαπρέπει γι τς θεολογικές του γνώσεις κα τν ρθόδοξο ζλο του. Γι΄ ατ κα το νατίθεται στν πισκοπ εροσολύµων ν κηρύττει τ θεο λόγο κα ν διδάσκει τος κατηχουµένους. Τ 351 Μάξιµος πεθαίνει κα τότε Θες ξιώνει τν Κύριλλο ν χειροτονηθε πίσκοπος εροσολύµων. Ατός, µως, δν ναπαύεται στς δάφνες του, λλ πολλαπλασιάζει τος κόπους του γι τν κκλησία. Κα ναδεικνύεται ποιµν κα διδάσκαλος «πρς καταρτισµν τν γίων ες ργον διακονίας, ες οκοδοµήν του σώµατος το Χριστο», δηλαδή, µ σκοπ ν καταρτίζονται ο χριστιανο κα ν πιτελεται ργο διακονίας, πο οκοδοµε τ σµα το Χριστο. Κύριλλος τρες φορς ξορίσθηκε (τ 357, 360 κα 367) γι τ ρθόδοξο φρόνηµά του κα πέστη πολλς κακοπάθειες (π τος ρειανίζοντες ατοκράτορες Κωνστάντιο κα Οάλη). Τ 386 πεθαίνει, φήνοντας πίσω του µία κµάζουσα κκλησία εροσολύµων, καθς πίσης, πολλ θεολογικ συγγράµµατα, πο τ κυριότερο εναι ο 23 λεγόµενες Κατηχήσεις.

 

Ογιοι Τρόφιµος κα Εκαρπίων

ταν στρατιτες κα ο δυ στ Νικοµήδεια κα ζησαν στ χρόνια το Διοκλητιανο. Εδωλολάτρες στν ρχή, δίωκαν σκληρ τος χριστιανούς, συνέπρατταν µάλιστα στς φυλακίσεις κα τος βασανισµούς τους. λλ΄ Χριστς κανε τ θαµα του κα π τν διωκτν ατν. χάρη Του νοιξε τ µάτια τους κα τος φερε στν πίστη Του. νθερµοι δ τώρα χριστιανο κα κήρυκες το Λυτρωτ τους, διαλαλοσαν λεύθερα τ νοµά Του κα προσπαθοσαν ν πολλαπλασιάζουν τς φάλαγγες τν παδν Του. ταν καταγγέλθηκαν στ Νικοµήδεια, µειναν σταθερο στν µολογία τους κα καταδικάστηκαν σ θάνατο. Στν ρχ σχισαν τς σάρκες τους µ σιδερένια ργανα, κα κατόπιν τος θανάτωσαν φο τος ριξαν µέσα σ ναµµένο καµίνι.

 

Ογιοι µύριοι (10.000) Μάρτυρες

Μαρτύρησαν δι ξίφους, σως στ Νικοµήδεια.

 

σιος νανίας Θαυµατουργός

µνήµη του ναγράφεται στ Λαυριωτικ Κώδικα 70. π µικρ παιδ σιος νανίας φιέρωσε τν ζωή του στν σκητικ µοναχισµ κα λόγω τς µεγάλης του ρετς Θες τν ξίωσε ν θαυτουργ. συγκεκριµένος Κώδικας γράφει τι µ τν προσευχή του νέκρωσε ναν δράκοντα, πίσης νέστησε νεκρ νθρωπο, βγαλε πολλ δαιµόνια π δαιµονισµένους κα φο προεδε κα τν θάνατό του, πεβίωσε ερηνικά.