16 Μαρτίου

0316

16 Μαρτίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     γιος Σαβίνος Αγύπτιος

●     σιος ωάννης ν Ρουφιανας

●     γιος ωµανς ν τ Παρί

●     γιος Πάπας

●     γιος ουλιανς π τν Κιλικία

     Ο γιοι δέκα Μάρτυρες ο ν Φοινίκ

●     σιος νίνας Θαυµατουργός

●     γιος λέξανδρος πάπας ώµης

●     σιος Χριστόδουλος Θαυµατουργός, ν Πάτµ

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Σαβίνος Αγύπτιος

καταγωγή του ταν π τν ρµούπολη τς Αγύπτου. ταν ατοκράτωρ Διοκλητιανς (284-304) διέταξε γριο διωγµ κατ τν χριστιανν, κε παρχος Ἀῤῥιανς π τος πρώτους ζήτησε τ Σαβίνο, γνωστότατο γι τς νέργειές του πρ τς πίστης. Ο πόλοιποι, µως, χριστιανοί, τν ποίων ατς ταν στήριγµα κα παρηγοριά, τν πίεσαν ν διαφυλάξει τν ζωή του, γι τ καλό της κκλησίας.

Σαβίνος πείστηκε κα φυλάχθηκε µ λίγους λλους χριστιανος σ΄ να σπίτι ξω π τν πόλη. λλ τ ργανα τς ξουσίας τν νακάλυψαν κα τν φεραν µπροστ στν παρχο. Ατς µεταχειρίσθηκε κάθε εδους κολακείας κα ποσχέσεως, γι ν τν κάνει ν ρνηθε τν χριστιανικ πίστη. λλ πέτυχε. πίσης, ναυάγησαν κα ο πειλές του. Σαβίνος σ κάθε ρώτηση παντοσε µ τν θαῤῥαλέα κα ποφασιστικ κείνη πάντηση τν µαρτύρων: «Χριστιανς εµί». Δηλαδή, «ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ». Τ µαρτύριό του πέµεινε µ µεγάλη γενναιότητα. σχισαν τς σάρκες του κα καψαν τς πληγές του µ ναµµένες λαµπάδες. Τελικ τν ριξαν στ νερ το Νείλου, που τ σµα του βρκε τ θάνατο, ν ψυχή του πετοσε στν αώνια ζωή. ( µνήµη του περιττς παναλαµβάνεται – π ρισµένους Συναξαριστές- τν 28η κα τν 31η Μαρτίου).

 

σιος ωάννης ν Ρουφιανας

πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος ωµανς ν τ Παρί

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Πάπας

Δόξασε τν χώρα τς Λυκαονίας. ταν θερµς κήρυκας το Χριστο στν κόσµο τς εδωλολατρίας κα καταδικάστηκε σ θάνατο. Στν ρχ τν χτύπησαν µ λεπτς ελύγιστες βέργες. Κατόπιν σχισαν τ πλευρά του µ σιδερένια νύχια. Στν κατάσταση πο ταν το φόρεσαν σιδερένια παπούτσια κα τν βίαζαν ν βαδίζει. Τέλος, µισοπεθαµένο τν κρέµασαν σ΄ να δένδρο, που παρέδωσε τν τελευταία του πνο ψιθυρίζοντας µέχρι τέλους: «Χριστιανς εµί». (Μλλον εναι διος γιος µ΄ ατν τς 14ης Σεπτεµβρίου).

 

γιος ουλιανς π τν Κιλικία

Βλέπε τν βιογραφία του 21 ουνίου, που εναι κα κυρίως µνήµη του.

 

Ογιοι δέκα Μάρτυρες ον Φοινίκ

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

σιος νίνας Θαυµατουργός

ρφανς σ λικία 15 χρονν, πγε κοντ στν διάσηµο ρηµίτη Μαϊουµ. κε νίνας, πέτυχε στν αυτό του µεγάλη εσέβεια µ τν σκηση κα τς συµβουλς το γέροντά του. Μετ π καιρ γέροντάς του ναχώρησε σ΄ λλο τόπο, δ νίνας µεινε. Τ δ κελλί του, ταν πέντε µίλια µακρι π τν ποταµ Εφράτη. Πολλο διερχόµενοι π κε, γνώρισαν κα λκύστηκαν π τν γαθότητα κα τν προθυµία του, κα θαύµασαν τν σκητικ ρετή του κα τ πνευµατικά του χαρίσµατα. σιος προικίστηκε π τν Θε κα µ θαυµατουργικ δύναµη. Κα ποδείχτηκε σ΄ λα ξιος της µ τν µεγάλη του ταπεινοφροσύνη. πίσης, δρυσε κα µία µικρ δελφότητα, πο τν κατάρτιζε µ τ διδάγµατα τς ζωντανς εσέβειας. Πέθανε ερηνικ σ λικία 110 χρονν.

 

γιος λέξανδρος πάπας ώµης

π τν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου κα τ Μηναα, καλεται λεξανδρίων. λλ µ τέτοιο νοµα πάπας ώµης δν πρξε ποτέ. Πρόκειται λοιπν γι τν πάπα λέξανδρο τν Α΄ (105-115).

 

 

 

σιος Χριστόδουλος Θαυµατουργός, ν Πάτµ

Ατς κτισε τν Μον στν Πάτµο το Εαγγελιστ ωάννη. Γεννήθηκε τ 1020 στ Νίκαια τς Βιθυνίας κα νατράφηκε π γονες εσεβέστατους, κα ρθοδόξους, τν Θεόδωρο κα τν ννα. Τ βαπτιστικό του νοµα ταν ωάννης. σχολική του πίδοση πρξε ξιοσηµείωτη, κα π νεαρς κόµα νατράφηκε στ µοναχικ ζωή. Εχε πλοτο λαµπρν πλεονεκτηµάτων κα ρετν. Διότι δν ταν µόνο εσεβς ψυχή, γαθ καρδιά, χρηστς χαρακτρας, λλ κα δυναµικός, εφυής, δραστήριος κα τολµηρός. ργότερα, µ συνδροµ το βασιλι λεξίου το Κοµνηνο (1081-1118), κτισε τν Μον στν Πάτµο, που κα µόνασε. λλ ο πιδροµς τν βαρβάρων κα συγκεκριµένα τν ράβων, τν νάγκασαν ν πάει στν Εβοια. διαµονή του στν Εβοια διήρκεσε 7-8 χρόνια, που κα πέθανε τ 1101. Τ ερ λείψανο το Χριστοδούλου, µετακοµίστηκε ργότερα στ Μον τς Πάτµου, που σζεται µέχρι σήµερα.