Παράρτημα Ἀλεξανδρουπόλεως

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)

Μαζαράκη 33

681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

25510.26.589