Ἀνοικτό τό ἠλεκτρονικό μας βιβλιοπωλεῖο!

Ἀπό 18-31 Μαρτίου 2020, λόγῳ τῶν μέτρων περιορισμοῦ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, τά Βιβλοπωλεῖα μας παραμένουν κλειστά. Ὡστόσο, «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται» (Β΄ Τιμ. β΄ 9)!
Ἐπισκεφθεῖτε τό Ἠλεκτρονικό μας Κατάστημα καί βρεῖτε βιβλία ἐπίκαιρα γιά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἐγκόλπια γιά τίς ἱερές Ἀκολουθίες, παιδικά καί ἐφηβικά βιβλία, νέες ἐκδόσεις!
Ἐπωφεληθεῖτε ἀπό τίς προσφορές μας καί στεῖλτε τήν παραγγελία σας. Τά βιβλία θά σᾶς παραδοθοῦν σύντομα στόν χῶρος σας. Μένουμε σπίτι μέ συντροφιά τό καλό βιβλίο!