ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images95

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ἕβδομο (α)

     «Μή θέλεις νά ζεῖς ἄπρεπα καί νά ἔχεις κακή φήμη, οὔτε νά ὑπακοῦς στήν ἁμαρτία, γιά νά μή σέ κάνει ἄνθρωπο σιχαμερό• ἀπεναντίας νά ὑπακοῦς στή δικαιοσύνη, γιά νά σέ κάνει ἕναν ἀπ’ αὐτούς πού θά δοξαστοῦν. Μή θέλεις νά εἶσαι σκάνδαλο γιά τίς ψυχές, ἀλλά νά προσέχεις τόν ἑαυτό σου, γιά νά ὠφελήσεις καί ἄλλους. Ναί, ἐκλεκτέ του Θεοῦ, πρόσεχε τόν ἑαυτό σου γιά νά οἰκοδομήσεις καί ἄλλους. Μή θέλεις νά εἶσαι κακός, γιά νά μήν πονέσεις στά γηρατειά σου. Δέν ἀκοῦς τί λέει ἡ Γραφή, ὅτι μωλωπίσματα στό πρόσωπο καί σπασίματα ὀστῶν βρίσκουν τούς κακούς στή ζωή τους, καί δέ θά πάρουν μισθό γιά τούς πόνους τους; Ἐσύ ὅμως νά ὑπομένεις μέ γενναιότητα τούς κόπους τῶν ἀρετῶν γιά νά εὐαρεστήσεις τόν Κύριο, ὥστε νά πάρεις τό στεφάνι. Ὁ Κύριος σέ ἔχει καλέσει στούς γάμους• μή γίνεις ἀχάριστος, ἀλλά φόρεσε ἔνδυμα γάμου, γιά νά χαρεῖς στό νυμφώνα του καί νά μήν ἀκούσεις, ἐπειδή ἔδειξες καταφρόνηση• «Φίλε, πῶς μπῆκες ἐδῶ μέσα, χωρίς νά ἔχεις ἔνδυμα γάμου;». Καί τότε θά δεθεῖς χέρια καί πόδια καί θά ριχθεῖς στό σκότος τό ἐξώτερο, ὅπου θά ὑπάρχει ὁ θρῆνος καί τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν. Ἀκούοντας μάλιστα ἔνδυμα γάμου, ἀγαπητέ, μή νομίζεις ὅτι γίνεται λόγος γιά ἐνδύματα, ἀλλά γιά καλές πράξεις.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)