Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

images70

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο ἕβδομο (γ)

      «Ὑπονοώντας μάλιστα ὁ Θεὸς τὴ χαυνότητα καὶ τὴν ἀσχημοσύνή τους, καὶ τὴν ἀστάθεια τῆς ἐργασίας τους, καὶ τὴν ἀναισχυντία της προαίρεσής τους, καὶ τὴν ἔλλειψη ἀπολογίας γιὰ τὶς πράξεις τους, λέει: Καὶ ὁ λεπρός, ποὺ ἔχει τὶς πληγὲς τῆς λέπρας, νὰ ἔχει σχισμένα τὰ ροῦχα του καὶ τὸ κεφάλι του χωρὶς κάλυμμα καὶ τὸ στόμα του σκεπασμένο, καὶ νὰ ὀνομάζεται ἀκάθαρτος ὅλες τὶς μέρες ποὺ θὰ ἔχει ἐπάνω του τὶς πληγὲς τῆς λέπρας, ἐπειδὴ εἶναι ἀκάθαρτος. Νὰ θεωρεῖται ἀκάθαρτος, νὰ κάθεται χωριστὰ ἀπό τούς ἄλλους καὶ νὰ ζεῖ ἔξω ἀπό τὸ στρατόπεδο. Ἀπό αὐτοὺς προέρχονται ἐκεῖνοι ποὺ λένε• Ἄς φᾶμε καὶ ἂς πιοῦμε, διότι αὔριο θὰ πεθάνουμε. Αὐτὰ τὰ λόγια μάλιστα, εἶναι λόγια ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν πλανηθεῖ μακριὰ ἀπό τὴν ἀλήθεια, ἀλλά καὶ ἀνθρώπων αἰρετικῶν ὡς πρὸς τὸ φρόνημα. Διότι οἱ αἱρετικοί, θέλοντας νὰ παρουσιάσουν τὴν πλάνη τους, προσπαθοῦν νὰ φέρουν χωρία καὶ μαρτυρίες ἀπό τὶς θεῖες Γραφές, γιὰ νὰ διαστρέψουν τὶς καρδιὲς ἐκείνων ποὺ ὑπακούουν σ’ αὐτούς. Ἀπευθυνόμενος σ’ αὐτούς, εὔστοχα καὶ δυνατὰ μίλησε κάποιος ἀπό τούς Ἁγίους, διδάσκοντας ἔτσι καὶ λέγοντας• Τέτοια εἶναι ἡ διδασκαλία τους, ποὺ οὔτε οἱ Προφῆτες κήρυξαν, οὔτε ὁ Κύριος δίδαξε, οὔτε οἱ Ἀπόστολοι παρέδωσαν, μὲ τὴν ὁποία καυχῶνται γιὰ ὅλα, ὅτι τὰ ξέρουν περισσότερο ἀπό τους ἄλλους, διαβάζοντας ἀπό ἄγραφα βιβλία, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν παροιμία ἀγωνιζόμενοι νὰ κατασκευάσουν σχοινὶ ἀπό ἄμμο προσπαθοῦν νὰ προσαρμόσουν στὰ λεγόμενά τους διδασκαλίες ἀξιόπιστες, δηλαδὴ τὶς παραβολὲς τοῦ Κυρίου ἤ τὶς προφητικὲς ρήσεις ἤ τοὺς ἀποστολικοὺς λόγους, γιὰ νὰ μὴ φαίνεται ὅτι εἶναι τὸ κατασκεύασμά τους χωρὶς μαρτυρίες• καὶ τὸ κάνουν αὐτό, ἀπό τὴ μιὰ παραβαίνοντας τὴν τάξη καὶ τὸν εἰρμὸ τῶν Γραφῶν καί, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπ’ αὐτούς, παραλύουν τὰ μέλη τῆς ἀλήθειας• ἀπό τὴν ἄλλη ἀλλοιώνουν καὶ παραποιοῦν τὴν ἀλήθεια καί, κατασκευάζοντας ἄλλα ἀπό ἄλλα, ἐξαπατοῦν πολλοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴ λαθεμένα σχηματισμένη ἀπόψη τῶν παραποιημένων λόγων τοῦ Κυρίου.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)