Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

04 pempti

Τήν ἡμέρα αὐτή δέν ὑπάρχει ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.