Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

03 tetarth 

Τήν ἡμέρα αὐτή δέν ὑπάρχει ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.