Ἕνα ἐλπιδοφόρο Συνέδριο

121212 Page 1

Μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία διεξήχθη καὶ φέτος τὸ 53ο κατὰ σειρὰν ἐτήσιο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος». Ἔλαβε χώρα στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν τὴν Παρασκευὴ 28-12-2012 μὲ συμμετοχὴ πεντακοσίων περίπου Συνέδρων. Μετεδίδετο συγχρόνως ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ τηλεοπτικὰ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου ἀπὸ τὴν «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία», ἀπὸ τὴν «Τράπεζα Ἰδεῶν» (www.tideon.org) καὶ τὴν Synodoiporiablogspot.gr.

Θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Σταυρικὴ πορεία καὶ ἀνάσταση τοῦ Γένους».

Στὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐτελέσθη Ἁγιασμὸς καὶ ἀνεγνώσθη ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, διὰ τῆς ὁποίας ἐξέφραζε τὴ θερμὴ εὐχή του γιὰ τὴν εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.

Ἀκολούθησαν οἱ ἐπὶ μέρους εἰσηγήσεις, ποὺ εἶχαν ὡς ἑξῆς: «Διεθνὴς κρίση καὶ ἐγχώρια πτώχευση» ἀπὸ τὸν κ. Χρῆστο Κατηφόρη, Οἰκονομολόγο – Διεθνολόγο· «Ἡ Εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας στὸ ἐξωτερικό: Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἐλπίδες» ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μαδρίτης κ. José – Ἀναστάσιο Νavarro (ὁ ὁποῖος μίλησε σὲ ἄπταιστα Ἑλληνικὰ καὶ μόλις τελείωσε ἀσπάσθηκε τὴν ἑλληνικὴ Σημαία)· «Ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ἱστορίας. Τὸ παράδειγμα τῶν Βαλκανικῶν πολέμων», ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἀθανάσιο Καραθανάση· «Ἡ Παιδεία ἀντίδοτο στὴν κρίση: ‘‘ Ἕνα δάσκαλο γιατὶ χανόμαστε’’ ἀπὸ τὴν Δρα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Εὐαγγελία Κουσκουλῆ· καὶ «Σταυρὸς καὶ ἀνάσταση στὴν Ὀδύσσεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ» ἀπὸ τὸν θεολόγο – συγγραφέα κ. Σταῦρο Μποζοβίτη.

Στὸ τέλος ὁ πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης κάλεσε στὸ βῆμα τὸν Προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» Ἀρχιμ. Ἀστέριο Χατζηνικολάου, ὁ ὁποῖος μὲ ὡραῖες πνευματικὲς συμπερασματικὲς σκέψεις ἔδωσε τὸ στίγμα καὶ τὸ μήνυμα τοῦ Συνεδρίου. Ἂς προστεθεῖ ὅτι τὸ Συνέδριο ἐπαναλαμβάνεται στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Πάτρα.

Ἀπὸ τὰ ἀξιόλογα Πορίσματα τοῦ Συνε δρίου σημειώνουμε ἐπιλεκτικά: «Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν κρίση εἶναι ἐφικτὴ καὶ μάλιστα ταχύτερα τῶν προσδοκιῶν μας, ἐὰν ἐξασφαλίσουμε ἔντιμους ἡγέτες, ἐθνικὴ ὁμοψυχία, σχέδιο ἐθνικῆς στρατηγικῆς, ἐπιστροφὴ στὶς ἀξίες ποὺ λοιδορήσαμε (φιλοπατρία, ἐργατικότητα, τιμιότητα)…

Χρειαζόμαστε παιδεία ὅπως μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ πατέρες μας, μὲ σταθερὸ ἑλ-ληνοχριστιανικὸ πολιτισμό… Οἱ Ἕλληνες διαθέτουμε δύο θησαυροφυλάκια ποὺ ἀποτελοῦν πηγὲς ἀναγέννησης καὶ ἀνάπλασης ἐθνικῆς καὶ παγκόσμιας: τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν κλασσικὸ ἑλληνισμό. Καλούμαστε στὸ νὰ ἀνακαλύψουμε ἐκ νέου τοὺς θησαυροὺς ποὺ κρύβουν οἱ δύο αὐτοὶ ταμιευτῆρες… Ὁ Ἑλληνισμὸς μέσα ἀπὸ τὸν φαινομενικὸ θάνατο προετοιμάζεται ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ συμβάλει οὐσιαστικὰ στὴν ἀνάσταση τοῦ κόσμου. Νὰ γίνει τὸ προζύμι τῆς μεγάλης ἀλλαγῆς, ὥστε τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ λάμψει ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς γῆς».