Ἡμερίδα στή Θεσσαλονίκη γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

5656

 

Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» σέ συνεργασία μέ τόν τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ἐκτιμώντας τή σοβαρότητα τοῦ προβλήματος πού δημιουργεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Δημοτικά καί τά Γυμνάσια βάσει τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν, σᾶς προσκαλεῖ σέ Ἡμερίδα πού διοργανώνει μέ θέμα:

«Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στόν καιρό τῆς πανθρησκείας»

τήν Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, ὥρα 6 μ.μ.

στήν αἴθουσα «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ὁδός Ἀλεξ. Σβώλου 42, 1ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη,

Εἰσηγοῦνται:

Ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Ὁ κ. Ἰωάννης Μπεϊνᾶς, θεολόγος – καθηγητής Γυμνασίου

Ὁ κ. Δημήτριος Νατσιός, θεολόγος – διδάσκαλος Δημοτικοῦ Σχολείου