Παιδαγωγικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης

54445 Page 1

54445 Page 2

 

«Σταυρική πορεία καί νάσταση το γένους»

Παρασκευή 4 ‘Ιανουαρίου 2013

Στό μφιθέατρο το κπαιδευτικο δρύματος τς ερς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Διακονία», δός Ν. Πλαστήρα 65, Χαριλάου, τηλ. 2310-397700.