Ψήφισμα γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

5656

 

Ψήφισμα γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

 ΠΡΟΣ:

  • ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, κύριο Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο
  • ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Σήμερα, Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012, στὴν αἴθουσα τῆς Ἑνώσεως Γονέων «Ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ» τμήματος Ἀμπελοκήπων, πραγματοποι­ήθηκε Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸν καιρὸ τῆς πανθρησκείας». Ἡ Ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» καὶ τὸν τομέα Ἐπιστημόνων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος».

 

Κατόπιν ἐνημερώσεώς μας ἀπὸ τὶς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν: κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, καθηγητοῦ Παιδαγωγικῆς καὶ Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι­στημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ἰωάννη Μπεϊνᾶ, θεολόγου – καθηγητοῦ Λυκείου καὶ κυρίας Ζαχαρούλας Ταβουλάρη-Λουκέρη, Διευθύντριας Δημοτικοῦ Σχολείου, σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ σὲ Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια τῆς χώρας μας, δηλώνουμε τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας στὸ Πρόγραμμα αὐτό, διότι μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ταυτόχρονης διδασκαλίας διαφόρων θρησκειῶν ποὺ ἐπιβάλλει στὴν πρώιμη καὶ εὐαίσθητη φάση τῆς πνευματικῆς ἀναπτύξεως τῶν παιδιῶν ἡλικίας 8 – 14 ἐτῶν, δημιουργεῖ ἐπικίνδυνη θρησκευτικὴ σύγχυση στὰ παιδιά, τὰ ἀποπροσανατολίζει μὲ τὸν θρησκευτικὸ σχετικισμὸ καὶ τὰ ὁδηγεῖ μὲ βεβαιότητα σὲ θρησκευτικὸ μηδενισμό.

 

Ἡ ἐπιβολὴ καὶ ὑλοποίηση τοῦ Προγράμματος αὐτοῦ εἶναι ἀντορθό­δοξη, ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀντισυνταγματική.

 

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀπαιτοῦμε τὴν ἄμεση καὶ πλήρη ἀπόσυρσή του.

 

Παρακαλοῦμε δὲ μὲ πολὺ σεβασμὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος ἐπειγόντως καὶ νὰ λάβει σαφὴ καὶ ξεκάθαρη θέση καταδικάζοντας τὸ ἀντορθόδοξο Πρόγραμμα καὶ ἀπαιτώντας τὴν ἐκ βάθρων ἀνασύστασή του.

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

  • Ὑφυπουργὸ Παιδείας, κ. Θεόδωρο Π. Παπαθεοδώρου
  • Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Καλαντζῆ
  • Ὑπουργεῖο Παιδείας (Διεύθυνση Σπουδῶν Π.Ε. & Δ.Ε.)
  • Πρόεδρο Ἰνσιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), κ. Σωτήριο Γκλαβᾶ
  • Ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικό τύπο.