Ἡ ἀντηρίδα

 Παπαγεωργίου

Μέσα
στὴ
γενικὴ οἰκονομικὴ
κρίση ποὺ ταλαιπωρεῖ ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τὴν πατρίδα μας, καὶ στὴν ἀπεμπόληση τῶν πνευ­­μα­τικῶν ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν, ποὺ χαρακτηρίζει μέγα
μέρος τῆς κοινωνικῆς μας ζωῆς, ἡ εἴδηση ποὺ
δημοσιεύθηκε πρό­σφατα στὸν ἡμερήσιο τύπο καὶ προέρχεται
ἀπὸ τὴ συμπρωτεύουσα,
χαρίζει μιὰ νέα φωτεινὴ καὶ ἐλπιδοφόρα προοπτικὴ γιὰ τὸ μέλλον μας.

Πρόκειται
γιὰ
τοὺς 370 ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες τοῦ Συλλόγου Φίλων τοῦ Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στὴ
Θεσσαλονίκη.

Μὲ τίτλο τους: «Ἡ Ἀντηρίδα», ποὺ σημαίνει «στήριγμα»,
καὶ μὲ ἔμβλημά
τους τὸν Τίμιο Σταυρὸ ἀφιερώνουν
τὶς ἐλεύθερες ὧρες τους γιὰ νὰ στηρίξουν
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, καὶ
νὰ τοὺς βοηθήσουν
σὲ διάφορα θέματά τους σχετικὰ μὲ
τὴν παραμονή τους στὸ Νοσοκομεῖο. Δικηγόροι,
δάσκαλοι, ἠλεκτρολόγοι, ἀρχιτέκτονες, ἀκόμη καὶ μαθητὲς Λυκείου (τά Σαββατοκύριακα,
ποὺ δὲν ἔχουν μαθήματα) προσφέρουν τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους ἐθελοντικὰ στοὺς ἀσθενεῖς καὶ στοὺς συγγενεῖς τους.

«Στὸ Νοσοκομεῖο»,
λέει ἡ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Ζωὴ Ψαρρᾶ
– Παπαγεωργίου, «μπαίνουν καθημερινὰ
7.000 ἄνθρωποι. Εἶναι μιὰ ὁλόκληρη κωμόπολη. Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό. Ἐργαζόμενοι, ἀσθενεῖς,
συνοδοὶ ὅλο καὶ κάτι θὰ χρειαστοῦν ἀπὸ ἕνα ἐθελοντή.
Μερικὲς φορὲς ὅμως τὸ μόνο ποὺ ἀρκεῖ
εἶναι ἕνας καλὸς λόγος».

«Βλέποντας παπποῦδες καὶ γιαγιάδες νὰ δυσκολεύον ται νὰ κινηθοῦν στὸ μεγάλο Νοσοκομεῖο οἱ ἐθελοντὲς κατευθύνουν
τοὺς ἐπισκέπτες καὶ ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς κλαῖνε ἀπὸ χαρά… Μερικὲς φορὲς ἕνα χαμόγελο
ἢ μιὰ καλὴ κουβέντα εἶναι οἱ ἀνεκτίμητες
ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρουν.
Πολὺ βοηθοῦν ἐπίσης τοὺς ἀσθενεῖς καὶ σὲ διαδικαστικὰ
ζητήματα, ὅπως ἡ διεκπεραίωση τοῦ ἐξιτηρίου ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο κλπ. Μὲ τὶς ὑπηρεσίες τους αὐτές,
ποὺ τὶς παρέχουν
ἀφιλοκερδῶς, γίνονται οἱ φύλακες ἄγγελοι τῶν ἀσθενῶν» («Δημοκρατία» 26-11-2012).

Θαυμάζει
κανεὶς καὶ συγκινεῖται γιὰ
τὸ ὅτι σὲ μιὰ
ἐποχὴ ποὺ φαίνεται
νὰ ἐπικρατεῖ ὁ ἀτομισμὸς καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν ἄλλον, ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρωποι – καὶ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς μόνον αὐτοί –
ποὺ ἀφιερώνουν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους γιὰ νὰ βοηθοῦν τοὺς ἄλλους ἐθελοντικά. Εἶναι ἔμπνευση τοῦ Θεοῦ
τῆς ἀγάπης αὐτὴ ἡ πράξη. Καὶ
ὁπωσδήποτε θὰ ἔχουν πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
στὴ ζωή τους ὅσοι
ἐκδηλώνουν ἀγάπη.