«Κάτι ἱερὸ καὶ ἅγιο προδίδεται»

mathites

Ὁ Προηγούμενος τῆς σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης, ὅταν μελέτησε τὸ περιεχόμενο τοῦ τελευταίου
τεύχους τοῦ περιοδικοῦ «Κοινωνία» τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων, τὸ ἀφιερωμένο
στὸ «νέο πρόγραμμα σπουδῶν στὰ θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ – Γυμνασίου» (Ἀπρίλιος – Ἰούνιος
2012), συγκλονισμένος ἀπὸ τὴν ἐπιχειρούμενη μεταβολὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ Μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπηύθυνε στὶς 8 Ὀκτωβρίου ἐπιστολὴ πόνου καὶ ἀγωνίας πρὸς τὴν
Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ γνωστὸς σὲ ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος
γράφει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Διερχόμενος τὸ περιεχόμενο τοῦ τεύχους ἔνοιωσα
μέσα μου μία ἔντονη ἀντίδραση. Ἔνοιωσα ὅτι κάτι ἱερὸ καὶ ἅγιο προδίδεται ἀπὸ τὸ
κεφάλαιο τῆς Πίστεώς μας, κάτι ποὺ τόχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος ὁποιασδήποτε
θρησκευτικῆς παραδόσεως.

…Εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὸ καὶ ἀπάνθρωπο νὰ θέλουν νὰ θρέψουν
τὴν ψυχὴ τοῦ μικροῦ παιδιοῦ μὲ πληροφορίες θρησκευτικῶν ἀπόψεων καὶ διαπληκτισμῶν,
τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸ τὸ τρυφερὸ πλάσμα ζητᾶ τὸ γάλα τοῦ ἡρωισμοῦ τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι
ἡ προϋπόθεση τῆς ζωῆς καὶ τὸ διαθέτει πλούσια ἡ Μητέρα Ἐκκλησία… στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δὲν λατρεύομε κάποια δοξασία. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ζοῦμε εἶναι θεοφάνεια: ἡ
φανέρωση τῆς ἀλήθειας ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη…

Ἐὰν δώσωμε πραγματικὰ ὀρθόδοξη ἀγωγή, ἑτοιμάζομε ἀνθρώπους ὁλοκληρωμένους
πνευματικὰ ποὺ ὄχι μόνο μποροῦν νὰ ζήσουν ἄνετα μέσα σὲ πολυπολιτισμικὰ
περιβάλλοντα τοῦ καιροῦ μας, ἀλλὰ νὰ δεχθοῦν τὶς ὅποιες δυσκολίες ὡς εὐλογίες.
Κατὰ τὴ ρῆσι τοῦ Ἀποστόλου: ‘‘Χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου’’… Οἱ ἄνθρωποι ποὺ μαθαίνουν
ἁπλῶς λόγια ἀγάπης καὶ τὶς διάφορες ἀπόψεις τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν, δὲν
προσφέρουν ζωὴ οὔτε μορφώνουν τὸν νέο ἄνθρωπο, ἀλλὰ δημιουργοῦν τὴ σύγχυσι μιᾶς
στείρας πολυμάθειας.

Φτωχαίνομε καὶ εὐτελίζομε τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς ποὺ μᾶς
δόθηκε, ἐνῶ ὀφείλομε νὰ τὸ κοινοποιήσωμε ἀπαραχάρακτο στὰ παιδιὰ ὅλου τοῦ
κόσμου ποὺ βασανίζονται. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ ὀξυγόνο τῆς ζωῆς.

Σήμερα ποὺ ὅλος ὁ κόσμος ἔγινε μιὰ ταραγμένη γειτονιὰ καὶ
γίνεται λόγος γιὰ ἐπανευαγγελισμὸ τῆς Εὐρώπης εἶναι ὁ καιρὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καὶ θεολογίας».

«Κάτι ἱερὸ καὶ ἅγιο προδίδεται»! Συγκλονιστικὸς λόγος.

Ἀλήθεια οὔτε αὐτὴ τὴν ἐναγώνια φωνὴ οὔτε τὶς τόσες ἐπίσης ἐναγώνιες
παρεμβάσεις, ποὺ διατυπώνουν μὲ πόνο ἀλλὰ καὶ νηφαλιότητα τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὴν
πρωτοφανὴ ἐκτροπὴ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν, θὰ
ἀκούσουν οἱ συντάκτες του; Δὲν θὰ ἀντιληφθοῦν ἐπιτέλους ὅτι ἔχουν κάνει ἐπικίνδυνο
λάθος;

Καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, πρὸς τὴν ὁποία μὲ βαθύτατο σεβασμὸ ἀπευθύνθηκε
ὁ Πανοσιολογιώτατος, δὲν θὰ ἐνεργήσει ἀναλόγως πρὶν νὰ εἶναι ἀργά;