Ἁγίασε καὶ πάλι τὴ Θεσσαλονίκη

4

Ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια ἦλθε πάλι στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὸ
Πρωτάτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστι». Τὴν
προηγούμενη φορὰ ἦταν γιὰ νὰ τονώσει τοὺς κατοίκους της ἔπειτα ἀπὸ τὸν φοβερὸ
καὶ φονικὸ σεισμὸ ποὺ συντάραξε τὴν πόλη τοῦ ἁγίου Δη-μητρίου. Τώρα γιὰ τὰ 100
χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς
κρίσεως ποὺ μαστίζει τὴ συμπρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας ὅπως καὶ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μας·
γιὰ νὰ ἐνισχύσει ψυχικὰ τοὺς Ἕλληνες.

Ὅλο τὸ δεύτερο δεκαπενθήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου καὶ ἑξῆς ὁ Ναὸς
τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου ἀπὸ τὶς 6 τὸ πρωὶ
ἕως τὴ μία τὰ μεσάνυχτα κατακλυζόταν ἀπὸ προσκυνητὲς ποὺ περίμεναν ὑπομονητικὰ
στὴν οὐρὰ γιὰ νὰ ἀσπασθοῦν τὴν ἱερὴ εἰκόνα. Κάποτε – κάποτε ἡ οὐρὰ τῶν πιστῶν ἔφθανε
ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ τεράστιου μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ μέχρι τὸ Ἱερὸ Βῆμα. Καὶ ὅλοι αὐτοί,
ἄνδρες, γυναῖκες, νέοι, γέροι, παιδιά, περίμεναν σιωπηλοί, ὥσπου νὰ φθάσουν
μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὴν ἀσπασθοῦν μὲ συγκίνηση.

Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι μεγάλο ποσοστὸ μεταξὺ τῶν
προσκυνητῶν ἦσαν νέοι καὶ νέες. Σὲ δημοσιογράφο ποὺ ρώτησε μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς
καὶ ἀπὸ αὐτὲς τί τοὺς παρακίνησε νὰ διαθέσουν τόσες ὧρες περιμένοντας νὰ
προσκυνήσουν τὴν Εἰκόνα, ἀπάντησαν: «Τὸ νιώθουμε! Πιστεύουμε! Θέλουμε νὰ
πάρουμε δύναμη ἀπὸ τὴν Παναγία. Αὐτὸ μᾶς ἔκανε νὰ ἔρθουμε ἐδῶ». «Ὅταν βρισκόταν
ἡ εἰκόνα στὴν Ἀθήνα τὸ 1987, ἡ μητέρα μου ἦταν ἔγκυος σ’ ἐμένα καὶ εἶχε πάει νὰ
προσκυνήσει. Πιστεύω ὅτι τὴν εἶχε βοηθήσει. Κι ἐγὼ πιστεύω στὴν Παναγία. Ἦρθα νὰ
μοῦ δώσει λίγη δύναμη», ἀπάντησε μιὰ 25χρονη («Δημοκρατία» 17-10-2012).

Ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν οἱ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι νὰ πολεμήσουν μὲ
κάθε τρόπο καὶ μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ ἔχουν στὴ διάθεσή τους τὴν πίστη μας, ἡ
σιωπηλὴ παρουσία καὶ μόνο μιᾶς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅπως
τὸ «Ἄξιόν ἐστι», διαλύει τὰ σχέδιά τους σὰν νὰ ἦσαν ἱστὸς ἀράχνης. Διότι ἡ Πίστη
εἶναι ἡ Ἀλήθεια, καὶ ἡ Ἀλήθεια πάντα νικᾶ. Εἶναι τὸ Φῶς ποὺ διαλύει τὰ
σκοτάδια.

Εἶναι ἡ Ἐλπίδα ποὺ πάρα πολὺ τὴ χρειάζεται ὁ κόσμος.

Εἴθε ἡ Χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ σκεπάζει τὴν Πατρίδα
μας.