Ἡ Ἐκκλησία κοντὰ στοὺς πολυτέκνους

xeiros

Καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρωτοστατεῖ στὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ στήριξη τῆς ὑπερπολύτεκνης οἰκογένειας, ἡ ὁποία χειμάζεται περισσότερο ἀπὸ ὅλους στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας. Ἤδη μὲ τὸ πρόγραμμα «Ἡ Ἀποστολὴ γιὰ τοὺς πολύτεκνους» πραγματοποιεῖ τὴ διανομὴ δεμάτων τροφίμων σὲ μηνιαία βάση καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ἀπὸ τὴν «Ἀποστολή», τὴν ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, σὲ 260 ὑπερπολύτεκνες οἰκογένειες μὲ 1.480 προστατευόμενα μέλη. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος τονίζοντας τὴν ἀναγκαιότητα στηρίξεως τῶν πολυτέκνων καὶ ἐξαίροντας τὴν πρωτοβουλία τῆς «Ἀποστολῆς» εἶπε: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει στὴν ἀγκαλιά της τοὺς πολύτεκνους καὶ εἶναι περήφανη ὅταν ὑπάρχουν οἰκογένειες ὅπως αὐτὲς ποὺ δίνουν τὸ παράδειγμα, ἀλλὰ ἀποτελοῦν καὶ στολίδι ποὺ κοσμεῖ τὸν θεσμὸ τῆς οίκογένειας.

Στὶς δύσκολες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν, οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες ἔχουν ἀνάγκες καὶ ὑποχρεώσεις ποὺ ἀδυνατοῦν οἱ περισσότερες ν’ ἀντεπεξέλθουν.

Μὲ τὴ συμβολὴ τῆς ‘‘Ἀποστολῆς’’ θὰ ὑπάρξει οὐσιαστικὴ βοήθεια καὶ ἀνακούφιση σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδιαίτερα στὰ παιδιά, ποὺ πρέπει νὰ μεγαλώσουν σ’ ἕνα ἰσορροπημένο ὑγιὲς οἰκογενειακὸ περιβάλλον χωρὶς βασικὲς ἐλλείψεις διαβίωσης».

Τελειώνοντας δὲ εὐχήθηκε σὲ ὅλους γιὰ τὴ συνεργασία αὐτὴ ποὺ μᾶς τιμᾶ καὶ μᾶς κάνει νὰ νιώθουμε κι ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία μιὰ «πολύτεκνη οἰκογένεια» μὲ προστατευόμενα μέλη, ποὺ θὰ δίνουμε καθημερινὰ τὸν ἀγώνα μας μὲ ἀγάπη, πίστη καὶ ἀφοσίωση.

Στὴ συνάντηση ποὺ ὁ Μακαριώτατος εἶχε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ μὲ τὸν κ. Βασίλειο Θεοτοκάτο, Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Πολυτέκνων Ἀθηνῶν (ΕΠΑ) καὶ Πρόεδρο τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων, καθὼς καὶ τὸν διευθυντὴ καὶ μέλη τῆς ΕΠΑ ἔγινε πλήρης ἐνημέρωση γιὰ τὰ προβλή-ματα τῶν πολυτέκνων. Ὁ κ. Θεοτοκάτος εὐχαριστώντας τὸν Μακαριώτατο ἀπεκάλυψε ὅτι ὑπάρχουν οἰκογένειες μὲ 8 παιδιά, ποὺ ζοῦν μὲ 2.000f τὸ χρόνο! Πέραν ἄλλων πολυτέκνων οἰκογενειῶν ποὺ ὁ πατέρας ἔχασε τὴ δουλειά του. Ἡ κα Μαρία Μπαϊραμίδη, ποὺ βρέθηκε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ μὲ τὰ 8 παιδιά της, εὐχαρίστησε μὲ βαθιὰ συγκίνηση τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν ὑπέροχη αὐτὴ πρωτοβουλία.

Πρέπει νὰ δοξάσουμε τὸν Τριαδικὸ Θεό, διότι ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας περιβάλλει μὲ συγκινητικὴ καὶ ἔμπρακτη ἀγάπη τὰ τέκνα της καὶ ἰδιαίτερα ὅσα ἀντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα, μάλιστα δὲ τὴν πολύτεκνη καὶ ὑπερπολύτεκνη οἰκογένεια, τὴν τόσο εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ κατεξοχὴν εὐεργέτη τοῦ ἔθνους μας.