Μουσουλμανικὸς παροξυσμός!

Greece-protests2-620x413

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ διαβάσαμε στὸ Διαδίκτυο μία μακροσκελὴ ἐνημέρωση,
ἀπὸ τὴν ὁποία παραθέτουμε τὰ πιὸ σημαντικὰ ἀποσπάσματα:

«Σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ‘‘ Ἰσλαμοφοβία’’,
γίνεται στὰ παιδιὰ τῶν βρετανικῶν σχολείων ‘‘πλύση ἐγκεφάλου γιὰ τὸ Ἰσλὰμ’’ καὶ
ἐπίσης τιμωροῦν ἐκείνους τοὺς μαθητὲς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ προσευχηθοῦν στὸν Ἀλλάχ.

Πρόσφατα στὸ ἵδρυμα Gatestone στὴ Σκωτία ἀπαιτήθηκε ἀπὸ 30
παιδιά, μὴ μουσουλμανάκια, τοῦ σχολείου τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης Parkview νὰ
ἐπισκεφτοῦν τὸ μουσουλμανικὸ τέμενος Rehman Ahmadiya στὴν περιοχὴ Yorkhill τῆς
Γλασκώβης.

Στὸ μουσουλμανικὸ τέμενος τὰ παιδιὰ διατάχθηκαν νὰ ἀπαγγείλουν
τὴ shahada, τὴ μουσουλμανικὴ δήλωση τῆς πίστης ποὺ δηλώνει:

‘‘Δὲν ὑπάρχει κανένας Θεός, ἀλλὰ ὁ Ἀλλάχ, καὶ ὁ Μωάμεθ εἶναι
ὁ ἀγγελιοφόρος του’’.

Οἱ Μουσουλμάνοι τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἀπαιτοῦν ἐπίσης νὰ
σταλοῦν ἰσλαμιστὲς ἱεροκήρυκες σὲ κάθε σχολεῖο τῆς Σκωτίας, ὥστε νὰ διδάξουν τὰ
παιδιὰ γιὰ τὸ Ἰσλάμ, ὑποτίθεται… γιὰ νὰ τελειώσουν οἱ ἀρνητικὲς προδιαθέσεις
πρὸς τοὺς μουσουλμάνους».

Παρόμοια περιστατικὰ συμβαίνουν καὶ στὴν Ἀγγλία: «Στό
Scarbοrough, τὸ κολλέγιο Yorkshire Coast College ἀφαίρεσε τὶς λέξεις Χριστούγεννα καὶ Πάσχα ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιό
του γιὰ νὰ μὴν προσβάλει τοὺς μουσουλμάνους. (…) Ἐπίσης στὸ Cheshire ἕνα
14χρονο Ρωμαιοκαθολικὸ κορίτσι, ποὺ παρακολουθεῖ τὸ καθολικὸ γυμνάσιο στὸ
Ellesmere Port, χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὡς φυγόπονο, ἐπειδὴ ἀρνήθηκε
νὰ ντυθεῖ σὰν Μουσουλμάνα καὶ νὰ ἐπισκεφθεῖ ἕνα μουσουλμανικὸ τέμενος»
(«DefenceNet» 19-7-2012).

Ἀπαράδεκτη καὶ ἐξωφρενικὴ θὰ χαρακτηρίσει κάθε συνετὸς ἄνθρωπος
τὴν παραπάνω ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν ἄλλοτε ὀνομαζόμενη «Χώρα τῆς Βίβλου» καὶ
σήμερα ὁλοταχῶς διαλυόμενη «Μεγάλη Βρετανία». Στὸν ἠθικὸ κατήφορο ποὺ ἔχουν
πάρει οἱ ὑπερήφανοι Βρετανοὶ κανένας δὲν μπορεῖ πλέον νὰ τοὺς σταματήσει. Ἐπειδὴ
ὅμως καὶ στὴν πατρίδα μας ἔχουν ἀρχίσει νὰ προκαλοῦν διάβρωση οἱ ἰδέες γιὰ
πολυπολιτισμικότητα ἢ γιὰ ὑπέρμετρο σεβασμὸ στὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων
κτλ., εἶναι ἀνάγκη νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὴ νάρκωση ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν οἱ
δῆθεν προοδευτικοὶ ἐγκέφαλοι. Παρόμοιους στόχους ἐξυπηρετεῖ καὶ τὸ νέο πρόγραμμα
στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ προωθεῖ ὁλοταχῶς τὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
Λοιπὸν ἂς ἀγρυπνοῦμε ἐνάντια στὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουμε σήμερα ἀπὸ τὴν ὁρατὴ
πλέον ἔξαρση τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.