Τετάρτη 20 Ἰουνίου 2012

images71

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἡ μελέτη τῶν ἔργων τῶν ἁγίων πατέρων»  Γ΄

    «Ὁ καθένας ἂς ἐπιλέγει τὰ πατερικὰ ἀναγνώσματα ποὺ ταιριάζουν στὸν τρόπο τῆς ζωῆς του. Ὁ ἀναχωρητὴς ἄς διαβάζει τοὺς πατέρες ποὺ ἔγραψαν γιὰ τὴν ἡσυχαστική ζωή, ὁ κοινοβιάτης τοὺς πατέρες ποὺ ἔγραψαν γιὰ τὴν κοινοβιακὴ ζωή, ὁ λαϊκὸς χριστιανός, ποὺ ζεῖ μέσα στὸν κόσμο, τοὺς πατέρες ποὺ ἀπευθύνουν τὶς διδαχὲς τους γενικὰ σ’ ὅλους τούς χριστιανούς.
    Σ’ ὅποιο δρόμο σωτηρίας κι ἂν ἔχεις κληθεῖ, μπορεῖς νὰ ἐντρυφήσεις στὰ ἔργα τῶν πατέρων καὶ νὰ ὠφεληθεῖς πολὺ ἀπό τὴ θεόπνευστη διδασκαλία τους. Ὁπωσδήποτε, πάντως, τὰ ἀναγνώσματά σου πρέπει νὰ εἶναι ἀντίστοιχα τῆς μορφῆς τῆς ζωῆς σου. Διαφορετικά, θὰ γεμίσεις τὸν νοῦ σου μὲ σκέψεις καὶ ἰδέες ἅγιες, βέβαια, ἀλλά ἀταίριαστες σ’ ἐσένα καὶ ἀνεφάρμοστες στὴν πράξη, ποὺ θὰ σὲ ἐξωθήσουν σὲ μίαν ἄσκοπη δραστηριότητα, βασισμένη μόνο στὴ φαντασία καὶ στὴν ἐπιθυμία. Ἔτσι τὰ ἔργα  τῆς εὐσέβειας, ποὺ ταιριάζουν σ’ ἐσένα καὶ ποὺ ζητάει ἀπό σένα ὁ Θεός, θὰ ξεγλιστροῦν μέσ’ ἀπό τὰ χέρια σου. Δὲν θὰ γίνεις παρὰ ἕνας ἄκαρπος ὀνειροπόλος, καθὼς οἱ σκέψεις σου, ἀσυμβίβαστες μέ τή μολρφή τῆς ζωῆς σου, ἀναπόφευκτα θὰ προξενοῦν στὴν καρδιά σου σύγχυση, στὴ συμπεριφορά σου ἀντιφατικότητα, σ’ ἐσένα καί τους πλησίον σου πιέσεις δυσμενεῖς. Μὲ τὴ σφαλερὴ μελέτη τῆς  Γραφῆς καὶ τῶν πατέρων εὔκολα ξεστρατίζει κανεὶς ἀπό τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας στὰ σκοτεινὰ δάση καὶ στοὺς βαθεῖς γκρεμοὺς τῆς καταστροφῆς, ὅπως τὸ ἔπαθαν πολλοί». (Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)