Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου 2012

aggeloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

   ” Χάρις μν καί ερήνη πό Θεο  πατρός μν καί Κυρίου ησο Χριστο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   “Εθε χάρις καί ξ ατς ερήνη νά σς δοθ πό τόν Θεόν Πατέρα μας καί τόν Κύριον ησον Χριστόν” ( πό τήν “Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ρμηνείας” το Π.Ν.Τρεμπέλα,  κδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ

    χάρις καί ερήνη. Μεγάλα καί πολύτιμα γαθά, πού εχεται πόστολος Παλος στούς χριστιανούς. Δέν τούς εχεται χρήματα καί διασκεδάσεις καί πολαύσεις, οτε δόξες καί τιμές πό τούς νθρώπους. Εχεται τή χάρη καί τήν ερήνη. “χάρις”  – μιά λέξη μικρή – φανερώνει χαρίσματα πνευματικά μέ ξία νυπολόγιστη. Εναι χάρη πού μς καμεν Θεός· χάρη πού μς φερε πό τόν ορανό νανθρωπήσας Υός του. Εναι συγχώρηση τν μαρτιν μας, παλλαγή πό τήν εθύνη, πελευθέρωση πό τήν ξουσία το διαβόλου. Εναι λήθεια το Εαγγελίου του καί νόμος του. Εναι πλήρης συμφιλίωση μέ τό Θεό, πού τώρα πλέον μς ναγνωρίζει παιδιά του. Εναι τό δικαίωμα τς αώνιας ζως καί δόξας. λη ατή χάρη μς ρχεται πό τό Θεό καί πό τόν Κύριο ησο Χριστό. Καί χάρις ατή χει σάν συνέπεια τήν ερήνη τς ψυχς, πού εναι βάση τς πραγματικς ετυχίας καί ξίζει περισσότερο πό λους τούς θησαυρούς τς γς. (πό τό βιβλίο: (πό τήν πηγήν τς ληθείας”, κδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).