Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011

Προκατήχηση. Δηλαδὴ πρόλογος στὶς Κατηχήσεις τοῦ ἱεροῦ Πατρός

(Ἡ μετάφραση πού δημοσιεύουμε σέ συνέχειες προέρχεται ἀπό τό ἔργο “Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων” τῶν ἐκδόσεων “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”)

Δ’.

Ἐμεῖς λοιπόν, οἱ διάκονοι τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε δεχτεῖ καθέναν πού θέλει νὰ προσέλθει στὴν Ἐκκλησία. Κάναμε χρέη, θὰ λέγαμε, θυρωρῶν καὶ ἀφήσαμε διάπλατα ἀνοιχτὴ τὴν ἐξώπορτα. Δίνεται λοιπόν ἡ εὐκαιρία σὲ σένα νὰ μπεῖς μέσα, ἀκόμα καὶ ἂν ἔχεις καταλερωμένη ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τὴν ψυχή σου, ἀκόμα καὶ ἂν ἡ προαίρεσή σου εἶναι βρώμικη. Θεωρήθηκες τελικὰ ἄξιος καὶ μπῆκες στὴν Ἐκκλησία. Γράφτηκε τὸ ὄνομά σου στὸν κατάλογο τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὸ Βάπτισμα. Κάνε μου τὴ χάρη, σὲ παρακαλῶ, καὶ μελέτησε προσεκτικὰ αὐτὸ τὸ σεμνὸ καθίδρυμα τῆς Ἐκκλησίας. Παρατηρεῖς τὴν τάξη, τὸ τυπικό, τὴν πίστη καὶ τὴ γνώση τῆς Ἐκκλησίας; Τὴν ἀνάγνωση τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν κειμένων, τὴν παρουσία τῶν ἀφιερωμένων στὸν Θεὸ ψυχῶν, τὴ διδακτικὴ μέθοδο; Σεβάσου λοιπόν τὸν τόπο καὶ διδάξου ἀπ’ ὅσα βλέπεις ἐδῶ. Ἂν ἄλλαξες γνώμη, μπορεῖς νὰ φύγεις τώρα πού σοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία, καὶ μιὰ ἄλλη φορά νὰ μπεῖς στὴν Ἐκκλησία μὲ πολὺ καλύτερες προϋποθέσεις.

Ἂν ἔχεις φορέσει σὰν ροῦχο πάνω σου τὴ φιλαργυρία, ξεντύσου την καὶ ἔλα στὴν Ἐκκλησία, φορώντας ἄλλο ἔνδυμα. Βγάλτο αὐτὸ πού φορᾶς, μὴν τὸ κουκουλώσεις. Ξεντύσου σὲ παρακαλῶ τὴν πορνεία καὶ τὴν ἀκαθαρσία. Φόρεσε τὴ λαμπρὴ στολὴ τῆς σωφροσύνης. Ἐγώ σὲ προειδοποιῶ, πρὶν ἀκόμα ἔρθει ἐδῶ μέσα ὁ Νυμφίος τῶν ψυχῶν μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ δεῖ τὶς φορεσιές. Τώρα ἔχεις ἀκόμα πολὺ καιρὸ μπροστά σου. Ἔχεις σαράντα ἡμέρες γιὰ νὰ μετανοήσεις. Ἔχεις πολλὴ προθεσμία. Μπορεῖς τώρα νὰ ξεντυθεῖς, νὰ καθαριστεῖς καὶ πάλι νὰ ἔρθεις φρεσκοντυμένος, μὲ στολὴ πού ἁρμόζει στὴν Ἐκκλησία. Ἂν ὅμως μένεις ἀμετανόητος στὴν κακή σου προαίρεση, ἐγὼ πού σοῦ τὰ λέω τώρα δὲν θὰ ἔχω καμία εὐθύνη καὶ σὺ βέβαια μὴν περιμένεις νὰ λάβεις τὴ θεία Χάρη. Γιατί τὸ μὲν νερὸ τοῦ Βαπτίσματος θὰ σὲ δεχτεῖ, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅμως δὲν θὰ σὲ δεχτεῖ. Ὅποιος ἔχει συνειδητοποιήσει τὴν πληγή του, ἂς πάρει ἔμπλαστρο. Ἂν κάποιος ἔχει πέσει στὴν ἁμαρτία, ἂς σηκωθεῖ. Κανένας σας νὰ μὴ μοιάσει στὸ Σίμωνα, καμιὰ ὑπόκριση νὰ μὴν κρύβεται μέσα σας, καμιὰ περιέργεια νὰ μὴ φωλιάσει στὴν καρδιά σας.