Περὶ προορισμοῦ (δ)

Τετάρτη 18 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ προορισμοῦ (δ)

    «Ὁ Θεὸς τὸ θέλει; Ὁ Θεὸς τοὺς ἔχει προορίσει γι’ αὐτὴ τὴν μοίρα; Κανεὶς νὰ μὴν Τὸν κατηγορεῖ διότι οἱ ἄνθρωποι μόνοι τους διαλέγουν ποιὰ ὁδό νὰ ἀκολουθήσουν. Γιὰ ὅλους προνοεῖ ὁ Θεὸς καὶ ὅλοι πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ὁ Θεὸς γνωρίζει ποιὸν νὰ ἐλεεῖ καὶ ποιὸν νὰ οἰκτείρει.»
    «Ὁ Θεὸς μακροθυμεῖ στὰ σκεύη ὀργῆς καὶ δὲν καταστρέφει τοὺς ἁμαρτωλούς. Γνωρίζετε ὅτι πολλὲς φορὲς οἱ ἁμαρτωλοὶ εὐημεροῦν σ’ αὐτὴ τὴν ζωή. Ὁ Κύριος ἀνέχεται μὲ μακροθυμία τὰ σκεύη ὀργῆς, διότι μόνο Αὐτὸς γνωρίζει τοὺς δρόμους μὲ τοὺς ὁποίους ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους στὴν σωτηρία.
    Ὑπάρχουν ἁμαρτωλοὶ καὶ δίκαιοι. Στὸν κόσμο μας κυριαρχεῖ ὁ νόμος τῆς ἀντιθέσεως· ὑπάρχει τὸ φῶς, ὑπάρχει καὶ τὸ σκότος, ὑπάρχει ἡ  ζέστη, ἀλλά ὑπάρχει καὶ τὸ κρύο. Καὶ ἔτσι εἶναι παντοῦ στὴν ζωή μας. Πρέπει νὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ  ἀντίθεση μεταξὺ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τῶν δικαίων, γιὰ νὰ βλέπουν οἱ δίκαιοι ποὺ ὁδηγεῖ ἡ  ἁμαρτία, πὼς χάνονται οἱ ἄνθρωποι ποὺ διάλεξαν στὴν ζωὴ τους τὴν ὁδό τοῦ κακοῦ. Νὰ τὸ βλέπουν καὶ νὰ προσέχουν νὰ μὴν παρασυρθοῦν σ’ αὐτὴ τὴν ὁδό. Τὸ φοβερὸ παράδειγμα τῶν ἁμαρτωλῶν τοὺς δείχνει ποιὸ δρόμο πρέπει νὰ ἀποφεύγουν.
    Γι’ αὐτὸ καὶ ἀνέχεται ὁ Κύριος, μὲ μακροθυμία, τὰ σκεύη ὀργῆς καὶ δὲν τὰ καταστρέφει τώρα. Καὶ ὄχι μόνο γι’  αὐτό, ἀλλά καὶ διότι γνωρίζει ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἁμαρτωλοὺς εἶναι ἱκανοὶ νὰ μετανοήσουν. Καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἁμαρτωλοὶ μποροῦν νὰ γίνουν ἅγιοι καὶ νὰ κάνουν ἀκόμα καὶ θαύματα. Ὁ Κύριος περιμένει μέχρι τὸ τέλος.
    Νὰ θυμᾶστε ὅτι, ὅπως ὑπάρχουν σκεύη τῆς θείας χάριτος, ὑπάρχουν καὶ σκεύη ὀργῆς. Νὰ προσέχουμε νὰ μὴν γίνει κανεὶς ἀπό μᾶς σκεῦος ὀργῆς. Νὰ ζοῦμε ἔτσι ὥστε νὰ εἴμαστε σκεύη καθαρά, κατάλληλα καὶ προετοιμασμένα γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ δεχτοῦμε τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)