«Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Μθ. 15,

Τρίτη 31  Αὐγούστου  2010 «Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄» «Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα ...
Περισσότερα

«Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Μθ. 15,

Δευτέρα 30  Αὐγούστου  2010 «Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄» «Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα ...
Περισσότερα

1 2 3