Γιὰ τὴν δύναμη τοῦ καλοῦ λόγου καὶ τὴν ἐπιείκεια στοὺς ἁμαρτωλοὺς (γ)

Σάββατο 21 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Γιὰ τὴν δύναμη τοῦ καλοῦ λόγου καὶ τὴν ἐπιείκεια στοὺς ἁμαρτωλοὺς (γ)

    «Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε παράδοξες καὶ θαυμαστὲς ἐντολές. Εἶπε ὅτι δὲν θέλει θυσία ἀλλὰ ἔλεος, ἔλεος σὲ ὅλους ποὺ τὸ χρειάζονται. Ἕνα μεγάλο, ἀμέτρητο πλῆθος ἀνθρώπων περιμένουν κάποιον νὰ τοὺς δείξει εὐσπλαχνία, νὰ τοὺς πεῖ ἕνα λόγο ἀγάπης καὶ παρηγοριᾶς. Περιμένουν οἱ ἄνθρωποι κάποιον νὰ τοὺς δείξει τρυφερότητα καὶ νὰ τοὺς βοηθήσει, καὶ ἀντὶ αὐτοῦ συναντοῦν στοὺς γύρω τους ψυχρότητα καὶ ἀδιαφορία. Ἀλλά πάνω ἀπό αὐτὰ καὶ σὲ μερικοὺς ἀκόμα χριστιανοὺς βλέπουν περιφρόνηση καὶ ἀποστροφή.
     Στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ αὐτός, ποὺ ἔτσι συμπεριφέρεται στοὺς ἀδελφούς του, πράττει βαριὰ ἁμαρτία. Σὲ ὅλα πρέπει νὰ εἴμαστε μιμητές τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμά Του. Ἄς Τὸν ἀκολουθήσουμε λοιπὸν καὶ ἂς μὴν θεωροῦμε τὸν ἑαυτό μας ἀνώτερο ἀπό τὸν πλησίον, ὅποιος καὶ νὰ εἶναι αὐτὸς  κλέφτης, φονιὰς ἡ ληστής, διότι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ εἴμαστε χειρότεροι ἀπό αὐτόν.
    Νὰ θυμόμαστε πάντα πῶς συμπεριφερόταν ὁ Κύριος στοὺς ἁμαρτωλούς, πὼς φέρθηκε στὸν τελώνη Ματθαῖο καὶ πῶς φερόταν σὲ ἄλλους τελῶνες, πόρνες καὶ ἁμαρτωλοὺς καὶ προκαλοῦσε μ’ αὐτὸ τὴν ὀργὴ τῶν φαρισαίων. Νὰ μὴν εἴμαστε σὰν τοὺς φαρισαίους, ἀλλά νὰ μιμούμαστε τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)