Έκπτωση
Οικοδομητικά

ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ;

1,80

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 77
Έκδοση: 14η
Κωδικός: 01-453
Κωδικός προϊόντος: 01-453 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή Προϊόντος

Κατά τήν ἔκφραση τῶν Πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξο­μολό­γηση ἀποτελεῖ τό «δεύτερον Βά­πτισμα» γιά τήν πνευματική μας ζωή. Διά τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ ὁ ἀγωνι­ζόμενος χριστιανός ἀποπλύνει τά ἀνο­μήματα πού διέπραξε μετά τό πρῶ­το βάπτισμά του, ἐπουλώνει τά τραύ­­ματα πού προκλήθηκαν στήν ψυχή του ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν ἀπαλλάσσει ἀπό τό θλιβερό αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς καί μέ αὐ­τόν τόν τρόπο ἐξέρχεται ἀνα­νεω­μέ­­νος ἀπό τήν κατάσταση τοῦ πνευ­μα­­τι­κοῦ μαρασμοῦ, γιά νά συνεχίσει μέ περισσότερο ζῆλο τόν δύσκολο μέν ἀλ­λά ὑπέροχο δρόμο τῆς λυτρωμένης χριστιανικῆς του ζωῆς.
᾿Αλλ᾿ ἐνῶ τά ἀποτελέσματα τῆς ᾿Εξο­μολογήσεως εἶναι τόσο θαυμαστά καί συγχρόνως τόσο ἐμφανή καί χει­ρο­πιαστά, πολλοί παραπονιοῦνται καί ἀπο­ροῦν: «Γιατί πολλές φορές δέν βλέ­­πω αὐτά τά συγκεκριμένα ἀποτε­λέ­σματα ἔπειτα ἀπό τήν ἐξομολόγησή μου;». Τό Μυστήριο τῆς ἱερᾶς ᾿Εξο­μολογήσεως εἶναι πάντοτε δραστικό καί θαυματουργό στά ἀποτελέσματά του. ῞Ομως ποτέ δέν ἐνεργεῖ κατά τρόπο μαγικό, ἔστω κι ἄν κατέχει τέτοια δρα­στική δύναμη. Αὐτά τά τόσο ποθητά ἀποτελέσματα τῆς ᾿Εξομολογήσεως ἐ­­ξαρ­τῶνται καί σέ βαθμό καί σέ ποικιλία ἀπό τήν ψυχική προετοιμασία καί γενι­κῶς ἀπό τόν τρόπο ἐξομολογήσεως τῶν προσερχομένων.
Τό παρόν βιβλίο ἀποτελεῖ ἕνα σύντομο πρακτικό ὁδηγό, πού παρέχει ἀρκετά ἐρεθίσματα γιά μία καλή προετοιμασία καί προσέλευση στό μέγα καί λυτρωτικό Μυστήριο τῆς ἱερᾶς ᾿Εξομολογήσεως. ᾿Εάν ὁ ἀγαπητός ἀναγνώστης προσέξει καί ἀκολουθήσει τίς ὑποδείξεις πού περιέχονται σ᾿ αὐτό, ἀσφαλῶς θά ἐκ­πληρώσει τόν σκοπό τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ καί θά γευθεῖ τά σωτήρια ἀποτε­λέσματα τῆς ἐξομολογήσεώς του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Α´ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
1. Κατόπιν ἐπιμελοῦς προετοιμασίας
2. Μέ εἰλικρίνεια
3. Κατόπιν μετανοίας
Β´ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Γ´ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΣΟΥ
1. Θρησκευτικά καθήκοντα
2. Καθήκοντα πρός τόν πλησίον
3. Ἁμαρτήματα τῆς γλώσσας
4. Παραβάσεις ἄλλων ἐντολῶν καί καθηκόντων
5. Τά πάθη τῆς ψυχῆς
Δ´ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
Ε´ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.06 kg
Διαστάσεις 10 × 15 cm
Έκδοση

14η

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

77

Κωδικός

ISBN

978-960-9575-64-5

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Ἀξιολογήσεις

Δέν ὑπάρχει καμία ἀξιολόγηση ἀκόμη.

Δώστε πρῶτος μία ἀξιολόγηση “ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ;”