Θεολογικά

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

16,00 πόντοι
16,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 544
Κωδικός: 09-019
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Τα θαύματα του Κυρίου

Μετά την έκδοσιν των «Παραβολών», προβαίνομεν ήδη εις την έκδοσιν των «θαυμάτων του Κυρίου». Διότι την εν τω ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ ᾿Αθηνών διδασκαλίαν εκείνων ηξιώθημεν να συνεχίσωμεν κατά τα έτη 1929-1932 διά της διδασκαλίας τούτων.

Είναι δε τόσον στενή ή σχέσις των παραβολών, τας οποίας ο Κύριος εδίδαξε, προς τα θαύματα, τα οποία ετέλεσεν, ώστε αι μεν παραβολαί θεωρούνται θαύματα διά την καλλιλογικήν των ωραιότητα και την διδακτικήν των δύναμιν, τα δε θαύματα θεωρούνται παραβολαί, διότι διά γεγονότων υπερφυσικών και εκτάκτων διδάσκουν αληθείας μεγάλας. Και γενικώτερον η όλη διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι τόσον στενώς συνδεδεμένη με τα θαύματα, ώστε ορθώς ελέχθη, ότι θαύματα και διδασκαλία του Χριστού αποτελούν τον άρραφον Αυτού χιτώνα, ο ο ποιος δεν είναι δυνατόν να διαμερισθή άνευ πλήρους κατα- στροφής αυτού. Τα θαύματα, όπως αποδεικνύεται σαφώς εκ της προσεκτικής μελέτης του Ευαγγελίου, αποτελούν το έμπρακτον και εκπληκτικόν προοίμιον της θειας διδασκαλίας, ή την επίσημον σφραγίδα, την τιθεμένην υπ’ αυτού του Σωτήρος κάττωθεν των λόγων Του, προς επικύρωσιν αυτών.

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΘΑΥΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
1 Ἡ ἐν Κανᾷ μεταβολὴ τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον.
2. Ο χορτασμὸς τῶν πεντακισχιλίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
1. Η πρώτη διὰ θαύματος ἄγρα ἰχθύων.
2. Τὸ θαῦμα τοῦ ἐν τῷ στόματι τοῦ ἰχθύος στατῆρος.
3. Ἡ διὰ θαύματος κατάπαυσις τῆς τρικυμίας.
4. Ὁ Χριστὸς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης.
5. Ἡ ἀποξήρανσις τῆς ἀκάρπου συκῆς.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΝΟΣΩΝ
1. Η θεραπεία τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλικοῦ.
2. Η θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου.
3. Η θεραπεία τῆς πενθερᾶς τοῦ Πέτρου.
4. Η θεραπεία τοῦ ὑδρωπικοῦ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΩΝ
1. Η θεραπεία τοῦ ἐν Καπερναούμ παραλυτικοῦ.
2. Η θεραπεία τῆς ἐξηραμμένης χειρός.
3. Η θεραπεία τοῦ παραλύτου τῆς Βηθεσδά
4. Η θεραπεία τῆς συγκυπτούσης γυναικός.
5. Η θεραπεία τῆς αἱμορροούσης γυναικός.
6. Η θεραπεία τοῦ λεπρού.
7. Η θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
1. Η θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν.
2. Η θεραπεία Βαρτιμαίου τοῦ τυφλοῦ.
3. Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.
4. Η θεραπεία τοῦ κωφαλάλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
1. Η θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῆς Καπερναούμ.
2. Η θεραπεία τοῦ κωφοῦ καὶ τυφλοῦ δαιμονιζομένου.
3. Η θεραπεία τοῦ Γεργεσινοῦ δαιμονιζομένο: .
4. Η θεραπεία τῆς θυγατρὸς τῆς Χαναναίας.
5. Η θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ
1. Ἡ ἀνάστασις τῆς θυγατρὸς τοῦ Ιαείρου.
2. Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας.
3. Ἡ ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
1. Η Μεταμόρφωσις.
2. Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου.
Ἡ ἀνάστασις κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν.
Ἡ ἀνάστασις κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,795 kg
Διαστάσεις 16 × 23,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

544

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ”