Έκπτωση
Κυριακοδρόμια

ΜΙΛΗΣΕ ΜΟΥ, ΧΡΙΣΤΕ

(1 αξιολόγηση πελάτη)

10,80 πόντοι
10,80

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 163
Έκδοση:
Κωδικός: 01-526
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

Τα ευαγγελικά αναγνώσματα κάθε Κυριακής γραμμένα σε λόγο σύγχρονο, πειστικό, αναζωογονητικό. Ο αιώνιος λόγος του Θεού έρχεται να δώσει απαντήσεις σε έντονες νεανικές αναζητήσεις και να στηρίξει τους νέους που παλεύουν μέ­σα στα κύματα των καθημερινών δοκιμασιών και της αμφιβολίας που απλώνεται γύρω τους.

 • Πρόλογος
 • Χρήσιμες οδηγίες
 • Περίοδος Πεντηκοσταρίου
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Το φως και η ζωή των ανθρώπων)
   Εξουσία!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Η ψηλάφηση του Θωμά)
   Σε πλεονεκτικότερη θέση εμείς
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Οι Μυροφόρες στον Τάφο) - Έκρηξη φωτός, χαράς, θριάμβου
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Η θεραπεία του παραλύτου της Βηθεσδά) - Μόνο να το θέλεις
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑ­ΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ο διάλογος με τη Σαμαρείτιδα)
   Αστείρευτο νερό
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού)
   Τρέχει κοντά σου ο Χριστός
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ (Από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου)
   Με σπουδή και ευθύνη
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗ­ΚΟΣΤΗΣ (Η υπόσχεση περί του Αγίου Πνεύματος)
   Δροσιά, αναψυχή, θαλερότητα
 • Περίοδος Ματθαίου
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Των ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ) (Η κλήση στην αγιότητα)
   Απόλυτη απαίτηση
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η κλήση των πρώτων μαθητών)
   Εσύ τι θα αφήσεις για τον Χριστό;
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Διδάγματα από την επί του όρους ομιλία)
   Η στοργική Του ματιά επάνω μας
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου)
   Πάντοτε στη διάθεσή σου
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η θεραπεία δυο δαιμονιζομένων)
   «Φύγε, Κύριε...»
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ)
   Θάρρος!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η θεραπεία των δυο τυφλών)
   Αγάπη στην αφάνεια
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων)
   Όταν ευλογεί ο Χριστός...
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ο Κύριος περιπατεί επί της θαλάσσης)
   Όταν η θάλασσα γίνεται στεριά
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου)
   Μέχρι πότε;
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η παραβολή των μυρίων ταλάντων)
   Πόσα χρωστάμε και πόσα μας χρωστούν
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ο πλούσιος νέος)
   Παρά ένα... τέλειος, για ένα... χαμένος
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η παραβολή των κακών γεωργών)
   Μια παραβολή με τραγική επικαιρότητα
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η παραβολή των βασιλικών γάμων)
   Ένδυμα γάμου
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θαυμαστές αποκρίσεις του Κυρίου)
   Στο θρόνο του Θεού
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η παραβολή των ταλάντων)
   Γιατί αχρηστεύεις τον εαυτό σου;
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας)
   Μια παράδοξη αναμέτρηση
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ (Διδάγματα από την επί του όρους ομιλία)
   Αστέρια μέσα στη νύχτα
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Το χάλκινο φίδι)
   Με το βλέμμα καρφωμένο στο Σταυρό
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (Διδασκαλία περί αυταπαρνήσεως)
   Ο κόσμος όλος δεν μπορεί να την ισοφαρίσει
 • Περίοδος Λουκά
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (Η θαυμαστή αλιεία)
   Αφού το λες Εσύ...
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ (Διδάγματα από την επί του όρους ομιλία)
   Το κορυφαίο άθλημα
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ (Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν)
   Ένας Θεός τόσο κοντά σου
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ (Η παραβολή του σπορέως)
   Πνιγμένοι!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου)
   Πλούσιοι και φτωχοί
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών)
   Αθλιότητα!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Η θεραπεία της αιμορροούσης)
   Όταν ακουμπάς τον Χριστό
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ (Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου)
   Αγάπη: δύναμη κεντρομόλος ή φυγόκεντρος;
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (Η παραβολή του άφρονος πλουσίου)
   «Ψυχή... φάε»!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας)
   Τα σατανικά σκοινιά
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Των ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) (Η παραβολή του μεγάλου Δείπνου)
   Τι προτίμησαν! Τι έχασαν!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (Η θεραπεία των δέκα λεπρών)
   Γιατί ο Θεός θέλει να Τον δοξάζουμε
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ (Ο πλούσιος νεανίσκος)
   Τα αδύνατα δυνατά!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς)
   Επαινετή ανυπακοή!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Η σωτηρία του Ζακχαίου)
   Μια «τρέλα» για τον Χριστό
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Η γενεαλογία και η γέννηση του Κυρίου)
   Το απαράμιλλο όνομα
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Η σφαγή των νηπίων)
   Αληθινή αξία!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Ο Πρόδρομος Ιωάννης)
   Ένα εργοτάξιο μέσα μας 114
   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Η αρχή της δημόσιας δράσεως του Κυρίου)
   Μέσα στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία 116
 • Περίοδος Τριωδίου
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου)
   Η παγίδα της αυτοπροβολής
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (Η παραβολή του ασώτου υιού)
   Ελεεινό κατάντημα
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Η τελική κρίση)
   Με ένα τόσο δα στον Παράδεισο
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (Διδάγματα από την επί του όρους ομιλία)
   Στα κρυφά!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Η γνωριμία δυο μαθητών με τον Κύριο)
   Ο ουρανός στη γη
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ)
   Βαδίζει μέσα στις καρδιές μας
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟΣΚΥΝΗ­ΣΕΩΣ (Διδασκαλία περί αυταπαρνήσεως)
   Κόψε γέφυρες!
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου)
   Οριστική απαλλαγή
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Η φιλοδοξία δυο μαθητών)
   Με το βλέμμα καρφωμένο στα Ιεροσόλυμα
  • ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΒΑΪΩΝ (Η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα)
   Ό,τι πιο ακριβό σ’ Αυτόν
 • Παράρτημα: Εωθινά Ευαγγέλια
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Α΄ (Εμφάνιση του Αναστάντος στο όρος της Γαλιλαίας)
   Δύναμη - στοργή
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ (Οι Μυροφόρες στον Τάφο)
   Σήκωσε τα μάτια σου
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄ (Διάφορες εμφανίσεις του Αναστάντος)
   Βάπτισμα: απαραίτητη προϋπόθεση σωτηρίας
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Δ΄ (Οι Μυροφόρες και ο Πέτρος στον Τάφο)
   Τι άρωμα φοράς;
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Ε΄ (Εμφάνιση του Αναστάντος στους Εμμαούς)
   Γιατί είστε σκυθρωποί;
  • ΕΩΘΙΝΟΝ ΣΤ΄ (Εμφάνιση του Ἀνα­­στάντος στο υπερώο της Ιερουσαλήμ)
   Ένας Θεός τραυματισμένος
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄ (Η Μαγδαληνή, ο Πέτρος και ο Ιωάννης στον Τάφο)
   Τρέχοντας...
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄ (Εμφάνιση του Αναστάντος στη Μαγδαληνή)
   Σε ξέρει με το όνομά σου
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄ (Η ψηλάφηση του Θωμά)
   Το σώμα μας στην άλλη ζωή
  • ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄ (Εμφάνιση του Αναστάντος στη λίμνη της Τιβεριάδος)
   Πως Τον κατάλαβε;
  • ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ΄ (Αποκατάσταση του Πέτρου στο αποστολικό αξίωμα)
   Αν σε ρωτούσε ο Χριστός

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,402 kg
Διαστάσεις 20 × 21 cm
Έκδοση

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

163

Κωδικός

ISBN

978-618-5107-79-6

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

1 κριτική για ΜΙΛΗΣΕ ΜΟΥ, ΧΡΙΣΤΕ

 1. Δέσποινα Γκαβογιάννη (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Πολύ ωραία γραμμένο βιβλίο και κατανοητό.

Προσθήκη μίας αξιολόγησης