Ἔκπτωση
Δογματικά

ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

10,00 9,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες:275
Έκδοση:
Κωδικός:01-457
Κωδικός προϊόντος: 01-457 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή Προϊόντος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μιά μικρή σταγόνα ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Μιά σταγόνα στόν ὠκεανό τῆς αἰωνιότητος. Μιά ἐλάχιστη στιγμή στήν ἀχανή ἔκταση τοῦ ἀπείρου. Λίγα δειλά βήματα πάνω στή μικρή μας γῆ, καί σύντομα φθάνει τό τέλος.
Καί μετά ἡ Ἀρχή! Σ’ ἕναν ἄλλο κόσμο. Σέ μιάν ἄλλη, ὑπέρχρονη καί ὑπερκόσμια πραγματικότητα.
Ποιά εἶναι αὐτή ἡ πραγματικότητα; Ποιός εἶναι αὐτός ὁ ἄλλος κόσμος; Τί εἶναι ἡ αἰωνιότητα; Καί πῶς θά ζήσουμε ἐκεῖ;

Τά σχετικά ἐρωτήματα ξεπηδοῦν αὐθόρμητα μέσα μας:
Πότε θά γίνει ἡ παγκόσμια Κρίση; Πῶς θά γίνει; Ποιός θά εἶναι ὁ Κριτής; Ποιοί θά παρίστανται ὡς μάρτυρες; Καί ποιό τό βασικό κριτήριο μέ τό ὁποῖο θά κριθοῦμε;
Καί τί εἶναι ἡ Κόλαση; Ποιά καί πόση ἡ ὀδύνη της; Γιατί θά εἶναι αἰώνια; Καί πῶς θά ἀντέχουν ἐκεῖ οἱ δυστυχεῖς κολασμένοι τά ἀφόρητα βάσανά τους;
Καί ὁ Παράδεισος τί ἀκριβῶς εἶναι; Πῶς θά ζοῦν ἐκεῖ οἱ πανευτυχεῖς κάτοικοί του; Καί ποιοί θά ἀξιωθοῦν νά τήν ἀπολαύσουν;

Ἐρωτήματα πολύ ἐνδιαφέροντα καί δύσκολα. Ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν ἄμεσα τόν καθένα μας.
Θά τά προσεγγίσουμε καί θά ἐπιχειρήσουμε νά δώσουμε τίς ἀπαντήσεις πού μποροῦμε, μέ βάση τόν θεόπνευστο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τή θεοφώτιστη διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή…………………………………………………………………………5
Περιεχόμενα……………………………………………………………………..9

Α. Ἡ παγκόσμια Κρίση

Ἡ πίστη στήν τελική καί ὁριστική Κρίση……………………………….15
Ἡ ἡμέρα τῆς Κρίσεως στήν Ἁγία Γραφή……………………………….17
Ὑπέρτατος Κριτής ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ……………………………………..24
Τό παγκόσμιο δικαστήριο…………………………………………………..29
Θά ἔλθει ὁ Κριτής «μετά πάντων τῶν ἀγγέλων»……………………31
Θά κρίνουν οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι………………………36
Ὁ καθένας θά κριθεῖ «κατά τά ἔργα αὐτοῦ»………………………….39
Ὁ Κριτής γνωρίζει καί «τά κρυπτά τοῦ σκότους»…………………..41
«Βίβλοι ἀνοίγονται»…………………………………………………………..43
Τό «γνωριστικόν εἶδος»……………………………………………………..47
Ἡ Κρίση θά γίνει σέ μία στιγμή……………………………………………51
Ὁ Κύριος ἔρχεται!……………………………………………………………..53
Ἐγρήγορση καί προετοιμασία μέ ἀγώνα………………………………57
Κριτής μας ὁ νόμος τῆς ἀγάπης………………………………………….60
Δέν θά κριθοῦν ὅσοι δέν κρίνουν…………………………………………66
Μετάνοια, ἡ ἐξόφληση τοῦ χρέους μας…………………………………70
Μεσονυκτικό, ἡ ἀκολουθία τῆς Κρίσεως……………………………….73

Β. Ἡ ἀφόρητη ὀδύνη τῆς Κολάσεως

Οἱ περιγραφές εἶναι συμβολικές………………………………………….81
Εἰκόνες τῆς Ἁγίας Γραφῆς………………………………………………….84
Μιά ἀποκαλυπτική παραβολή……………………………………………..91
Φωνή ἀπό τόν ἄλλο κόσμο………………………………………………..99
Χωρισμός ἀπό τόν Θεό…………………………………………………….104
Καταισχύνη ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου……………………………….108
Παράδοξο πῦρ καί ἀδιαπέραστο σκότος……………………………..111
Τά ἀπερίγραπτα βάσανα τῆς ψυχῆς……………………………………115
Ἀπόλυτη μοναξιά……………………………………………………………..118
Συμβίωση μέ τόν διάβολο………………………………………………….122
Ἡ αἰώνια διάρκεια τῶν ποινῶν……………………………………………126
Νά μισήσουμε τήν ἁμαρτία………………………………………………..131
Ἡ πιό μεγάλη ἀνοησία………………………………………………………135

Γ. Ἡ ἀνέκφραστη χαρά τοῦ Παραδείσου

«Ἄρρητα ρήματα»……………………………………………………………143
Συμβολισμοί τῆς Ἁγίας Γραφῆς………………………………………….148
Ἡ ὑπέροχη περιγραφή τῆς Ἀποκαλύψεως…………………………..155
Μακριά ἀπ’ τό φυσικό καί ἠθικό κακό………………………………….160
Βίος δυναμικός………………………………………………………………..166
Ἡ τελείωση τῆς θεώσεως………………………………………………….170
Ἡ ἐξομοίωση μέ τόν Χριστό………………………………………………176
Ἡ θέα τῆς δόξης τοῦ Κυρίου……………………………………………..179
Ἡ ἀντανάκλαση τῆς θείας δόξης ἀπό τούς δικαίους……………..182
Ἡ θεωρία τῆς ἁγίας καί βασιλικῆς Τριάδος………………………….186
Ἀγάπη καί ἀφοσίωση πρός τόν Χριστό………………………………193
Ἡ μακάρια κοινωνία τῶν δικαίων……………………………………….195
Ἡ μεγάλη καί εὐφρόσυνη συνάντηση…………………………………202
Ἡ ἱκανοποίηση ὅλων τῶν πόθων………………………………………208
Ὁ ἕνας σκοπός……………………………………………………………….211
Ἀξίζει μύριους θανάτους κάθε μέρα…………………………………..215

Δ. Δικαιοσύνη καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στήν παγκόσμια Κρίση

Ἡ ποιότητα τοῦ καθενός καθορίζει τή θέση του…………………..226
Τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Κόλαση;………………………………………………232
Τό ἀναλλοίωτο τοῦ Θεοῦ………………………………………………….239
Ὁ ἁμαρτωλός εἶναι «αὐτοκατάκριτος»………………………………..241
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι φοβερή!………………………………………244
Ἡ δικαιοσύνη Του φιλάνθρωπη!………………………………………..248

Ἐπίλογος

Τό μέγεθος τῆς εὐθύνης μας……………………………………………..267

Ἐπιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος0.384 kg
Διαστάσεις14 × 21 cm
Έκδοση

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

275

Κωδικός

ISBN

978-960-9575-84-3

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Ἀξιολογήσεις

Δέν ὑπάρχει καμία ἀξιολόγηση ἀκόμη.

Δώστε πρῶτος μία ἀξιολόγηση “ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ”