Αγιολογικά

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

12,75

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 400
Έκδοση: 32η
Κωδικός: 10-001Α
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Κωδικός προϊόντος: 10-001A Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , ,

Περιγραφή Προϊόντος

Βίος και ακολουθία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,510 kg
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Έκδοση

32η

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

400

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ”

Πρόλογος ΣΤ΄ ἐκδόσεως
Πρόλογος Ε΄ ἐκδόσεως Πρόλογος Α΄ ἐκδόσεως
Α' Ο ΑΓΙΟΣ
1.- Σκιαγραφία τοῦ Ἁγίου
2.- Ὁ ἱεραπόστολος
3.- Αλβανία καὶ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
4.- Βίος τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
(Ἡ ἐπίγειος πατρίς του. Εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὁ ἀποστολικός ἱεροκῆρυξ. Ὁ μαρτυρικός θάνατος. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κοσμᾶ.)
5.- Μαρτυρολόγιον
6.- Ἁγιοποίησις
Β΄ ΔΙΔΑΧΑΙ
Διδαχή Α'
(Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου
Τὸ ἔργον τῶν Ἀποστόλων
Ἡ ἰδική του καταγωγή & ἀποστολή
Κλῆσις διὰ τὸ κήρυγμα
Κῆρυξ ἀφιλάργυρος
Ἡ Ἁγία Τριάς τὸ γλυκύ τῆς Ὀρθοδοξίας κήρυγμα
Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ
Ἀγαπᾶτε τὸν Θεὸν
Αγαπᾶτε τὸν πλησίον
Η θεία δημιουργία: Τα δέκα τάγματα τῶν ἀγγέλων
Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου
Η δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
Ἡ πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου
Ἡ ἀπολύτρωσις τοῦ ἀνθρώπου
Μέσα πρός σωτηρίαν τοῦ Γένους: Πνευματικοί πυρῆνες
Χριστιανικά σχολεῖα
Περίληψις ὅλης τῆς Διδαχῆς)
Διδαχή Β΄
(Ἡ παραβολή τοῦ σπορέως
Ἡ ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς
Παραδείγματα πρὸς κατανόησιν τῆς παραβολῆς: Μανασσῆς, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἑβραίων
Πέτρος ὁ ἀπόστολος
Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία
Ἁγία Παρασκευή
Ἕνα ζεῦγος Ἁγίων (Ανδόνικος - ᾿Αθανασία)
Ὁ πολύτεκνος Ἰωάννης.)
Διδαχή Γ΄
(Ερευνάτε τὰς Γραφάς. Παραδείγματα ἀρετῆς ἐκ τῶν Γραφῶν: Μωυσῆς. Νῶε.
Ἡ δουλεία τοῦ Γένους.
Ὁ χρυσοῦς κανών.
Τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ
Ἡ δύναμις τοῦ Σταυροῦ
Μὲ καθαρὰς χεῖρας τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ.
Τὸ γένος ἔχει ἀνάγκην ἀξίων ἱερέων
Φοβερά προφητεία. Κοινωνικά καθήκοντα
Ὑπεράνω ὅλων ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ (τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀβραάμ).
Εὐλάβεια εἰς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον.
Πόθος παρθενίας.
Ὁ Ἅγιος τρέμει τό σκάνδαλον.)
Διδαχή Δ΄
(Περίληψις τῆς προηγουμένης διδαχῆς.
Προετοιμασία διὰ τὰ Ἄχραντα Μυστήρια: Ἡ ἀληθινή συγχώρησις (Σαπρίκιος καὶ Νικηφόρος).
Η καθαρὰ ἐξομολόγησις.
Ἡ μνησικακία. Ἡ νηστεία τῶν ὀρθοδόξων.
Ἡ ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν
Τὸ μεγαλεῖον τῆς Κυριακῆς ἡμέρας
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προφητεύει
Ὁ προφήτης Ηλίας καὶ ὁ ἀντίχριστος
Ψυχὴ καὶ Χριστὸς
Ἡ μέλλουσα κρίσις
Ὁ ἀμετανόητος ἁμαρτωλός
Τιμωρία τῶν Ἑβραίων
Ἡ κακία τῶν Ἑβραίων
Ἡ ἐργασία μου εἶνε ἐργασία τοῦ Γένους
Τὸ ἅγιον Εὐχέλαιον)
Διδαχή Ε΄
(Ἡ χριστιανική μόρφωσις τῆς νέας γενεᾶς
Οἱ πρωτόπλαστοι καὶ ἡ πτῶσίς των
Γάμος καὶ παιδοποιία
Ἡ ἀξία τῆς παρθενίας
Ἡ οἰκογένεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἡ Θεοτόκος εἰς τὸν Ναόν
Ὁ Ναὸς κέντρον ἁγιασμοῦ
Ἡ ἱεροκατηγορία
Τὰ προσόντα τῶν ἱερέων
Παρθενία καὶ γάμος τιμῶνται ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ εὐλογημένος γάμος - Ὁ κατηραμένος γάμος
Οἱ Ἅγιοι Ανδρόνικος καὶ ᾿Αθανασία
Μέγα πρᾶγμα ὁ ἄνθρωπος
Ὁ ὅρκος
Μὲ τὸν Θεόν, ὄχι μὲ τὸν διάβολον)
Διδαχή ΣΤ΄
(Οἱ Ἀπόστολοι κηρύττουν καὶ ἡ γῆ γίνεται ἐπίγειος παράδεισος
Ἡ τελεία ἀγάπη
Ὁ προορισμὸς τῶν σχολείων
Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν
Δευτέρα Παρουσία καὶ Κρίσις
Ἡ νοερά προσευχή
Ἡ θερμὴ πίστις μετακινεῖ ὄρη, συντρίβει τὸν ἑωσφόρον, νικᾷ τοὺς ἀπίστους
Ἡ εἰλικρινὴς ἐξομολόγησις.)
Διδαχή Ζ΄
(Περίληψις τῆς προηγουμένης διδαχῆς
Ἡ πρὸ Χριστοῦ εἰδωλολατρία, ἡ διαφθορὰ τῶν ἠθῶν καὶ τὸ μῖσος τοῦ σατανᾶ κατὰ τῆς οἰκογενείας
Ἡ οἰκογένεια τῆς Παρθένου
Γονεῖς! Δίδετε χριστιανικά ὀνόματα εἰς τά παιδιά σας
Χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν
Αἱ οἰκογενειακαὶ ἑορταί
Οἱ γονεῖς δένδρον, τά παιδιά καρποί
Ἡ Θεοτόκος εἰς τὸν Ναόν
Χριστιανοί! Μὴ λησμονεῖτε ποτέ τά χρέη σας
Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
Τὰ μέρη τοῦ Ναοῦ καὶ ἡ σημασία των. Ἡ εὐθύνη τῶν ἱερέων διά τήν τάξιν ἐν τοῖς Ναοῖς
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου
Ὁ εὐλογημένος γάμος - Ὁ κατηραμένος γάμος
Ὁ μοναχικός βίος
Βάπτισμα - Μετάνοια
Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ παράδειγμα
Ὁ Ἰούδας (λαϊκαί παραδόσεις περὶ αὐτοῦ)
Ἐσχάτη ὥρα. Το τέλος έγγύς. Αδελφοί, μετανοεῖτε!
᾿Ανακεφαλαίωσις τῆς διδαχῆς.)
Διδαχή Η΄
(Οἱ ἄνθρωποι σκλάβοι τοῦ διαβόλου
Ὁ Χριστὸς ἐλευθερωτής
Τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων
Ὁ πόθος τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ
Ἀγαπᾶτε τὸν Θεόν καὶ τὸν πλησίον
Μέγα κακὸν ἡ ἔχθρα
Ἡ ἀξία τοῦ σχολείου
Οἱ δύο ἀντίχριστοι (Πάπας - Μωάμεθ)
Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν
Δευτέρα Παρουσία καὶ Κρίσις
Ἡ δύναμις τῆς νοερᾶς προσευχῆς
Τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καὶ ἡ σημασία του
Παντοῦ ὁ Σταυρός
Τέσσαρα ἀναγκαῖα: Ἐξομολόγησις, ἀγάπη, ἐκκλησιασμός, ἐλεημοσύνη
Πῶς πρέπει νὰ εἶνε οἱ ἱερεῖς
Διάφοροι συμβουλαὶ
Ἡ ἐλεημοσύνη
Ἡ φιλοξενία τοῦ πατριάρχου Αβραάμ
Μὴ χωρίζεσθε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν
Συγκινητική ἀποστροφή τοῦ λόγου τοῦ Ἁγίου πρὸς ὅλους)
Παραδείγματα διάφορα
(Ὁ πολύτιμος ἀδάμας
Ἡ ὡραία κόρη
Ἡ βρύση καὶ ὁ ἀκάθαρτος σκύλος
Ὁ σοφὸς πνευματικός
Οἱ τρεῖς νόμοι.
Εἰκόνες τῆς Ἁγίας Τριάδος.)
Γ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
1η: Πρὸς τὸν ἀδελφόν του Χρύσανθον
2α: Πρὸς τὸν τοποτηρητήν Ἱ.Μ. Κεφαλληνίας
3η: Πρὸς τοὺς κατοίκους τοῦ Ζαλόγγου
4η: Πρὸς τοὺς κατοίκους τῶν Παπαδατῶν
5η: Πρὸς τοὺς κατοίκους Μπουζίνας καὶ Χάλιου
6η: Πρὸς τοὺς κατοίκους Συρακατῶν
7η: Πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Χειμάρρας
8η: Πρὸς τοὺς κατοίκους Βαριάδων
9η: Πρὸς τοὺς κατοίκους Δρόβιανης
10η: Πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Σενίτσης
11η: Πρὸς τοὺς κατοίκους Πρεβέζης
12η: Πρὸς κατῆν
Δ΄ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ
Εἰσαγωγὴ
Προφητεῖαι