Τριωδίου

ΚΛΙΜΑΞ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

13,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 472
Έκδοση: 26η
Κωδικός: 15-012

Περιγραφή Προϊόντος

Το γνωστό έργο του οσίου Ιωάννη του Σιναΐτη σε μετάφραση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος… 7

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου… 11

Ἕτερα βιογραφικά στοιχεῖα… 20

Ἐπιστολή Ἰωάννου ἡγουμένου τῆς Ραϊθοῦ, πρός Ἰωάννην τόν Σιναΐτην… 23

Ἡ ἀπάντησις εἰς τήν ἐπιστολήν… 25

Κλῖμαξ θείας ἀνόδου… 28

Λόγος Α΄ Περί ἀποταγῆς… 31

Λόγος Β΄ Περί ἀπροσπαθείας… 45

Λόγος Γ΄ Περί ξενιτείας… 51

Λόγος Δ΄ Περί ὑπακοῆς… 62

Λόγος Ε΄ Περί μετανοίας… 118

Λόγος ΣΤ΄ Περί μνήμης θανάτου… 139

Λόγος Ζ΄ Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους… 147

Λόγος Η΄ Περί ἀοργησίας… 167

Λόγος Θ΄ Περί μνησικακίας… 177

Λόγος Ι΄ Περί καταλαλιᾶς… 181

Λόγος ΙΑ΄ Περί πολυλογίας καί σιωπῆς… 186

Λόγος ΙΒ΄ Περί ψεύδους… 189

Λόγος ΙΓ΄ Περί ἀκηδίας… 192

Λόγος ΙΔ΄ Περί γαστριμαργίας… 196

Λόγος ΙΕ΄ Περί ἁγνείας… 206

Λόγος ΙΣΤ΄ Περί φιλαργυρίας… 232

Λόγος ΙΖ΄ Περί ἀναισθησίας… 237

Λόγος ΙΗ΄ Περί ὕπνου καί προσευχῆς…  242

Λόγος ΙΘ΄ Περί ἀγρυπνίας… 245

Λόγος Κ΄ Περί δειλίας… 249

Λόγος ΚΑ΄ Περί κενοδοξίας… 252

Λόγος ΚΒ΄ Περί ὑπερηφανείας… 263

Λόγος ΚΓ΄ Περί λογισμῶν βλασφημίας… 271

Λόγος ΚΔ΄ Περί πραότητος καί ἁπλότητος… 276

Λόγος ΚΕ΄ Περί ταπεινοφροσύνης… 283

Λόγος ΚΣΤ΄ Περί διακρίσεως

ΜΕΡΟΣ Α΄ Περί διακρίσεως  λογισμῶν καί παθῶν καί ἀρετῶν… 303

ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου… 332

ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων… 354

Λόγος ΚΖ΄ Περί ἡσυχίας

ΜΕΡΟΣ Α΄ Διά τήν ἱεράν «ἡσυχίαν», τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν… 363

ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διαφορᾶς καί διακρίσεως ἡσυχιῶν… 371

Λόγος ΚΗ΄ Περί προσευχῆς… 387

Λόγος ΚΘ΄ Περί ἀπαθείας… 402

Λόγος Λ΄ Περί ἀγάπης, ἐλπίδος καί πίστεως… 408

Σύντομος προτροπή… 416

Λόγος ἕτερος, Εἰς τόν Ποιμένα… 417

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.525 kg
Διαστάσεις 13 × 21 cm
Έκδοση

26η

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

472

Κωδικός

ISBN

978-960-99626-7-4

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Ἀξιολογήσεις

Δέν ὑπάρχει καμία ἀξιολόγηση ἀκόμη.

Δώστε πρῶτος μία ἀξιολόγηση “ΚΛΙΜΑΞ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)”