Οικοδομητικά

Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3,20

Κωδικός προϊόντος: 76-680 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , ,

Περιγραφή Προϊόντος

Ἡ καρ­διὰ εἶ­ναι τὸ κέν­τρο γιὰ τὴν ψυ­χὴ καὶ τὸ σῶ­μα τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἐ­κεῖ βρί­κε­ται ἡ χά­ρις τοῦ ἁ­γίου Βα­πτί­σμα­τος, τὴν ὁ­ποία λά­βα­με ὡς νή­πια, ἀλ­λὰ καὶ ἐ­κεῖ ἀ­να­πτύσ­σον­ται τὰ ποι­κί­λα πά­θη ποὺ ἀ­πο­κτοῦ­με στὴν συν­έ­χεια. Εἶ­ναι, λοι­πόν, θέ­μα ζω­τι­κῆς ση­μα­σί­ας γιὰ ὅ­λους μας ἡ ἐρ­γα­σία γιὰ τὴν κά­θαρ­ση τῆς καρ­δι­ᾶς. Ἀ­πὸ αὐ­τὴν ἐξ­αρ­τᾶ­ται ἡ ποι­ό­τη­τα τῆς ζω­ῆς μας, τό­σο τῆς πα­ρού­σης ὅ­σο καὶ τῆς μελ­λού­σης. Στὸ βι­βλίο αὐ­τὸ ἀ­να­λύ­ον­ται, μὲ βά­ση τὸν λό­γο καὶ τὸ φω­τει­νὸ πα­ρά­δει­γμα τῶν Ἁ­γί­ων, τὰ ἀ­νω­τέ­ρω θέ­μα­τα. Πε­ρισ­σό­τε­ρη βα­ρύ­τη­τα δί­νε­ται στὰ σαρ­κι­κὰ πά­θη –τὰ ὁ­ποῖα ἰ­δι­αί­τε­ρα μα­στί­ζουν τὴν ἐ­πο­χή μας–, στὶς συν­έ­πει­ές τους (ἀ­το­μι­κὲς καὶ κοι­νω­νι­κές), κα­θὼς καὶ στὴν ἀν­τι­με­τώ­πι­σή τους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος…………………………………………………… 7

  1. Ἡ καρδιὰ καὶ ὁ μολυσμὸς ἀπὸ τὰ πάθη………. 9
  2. Τὰ σαρκικὰ πάθη…………………………………. 14
  3. Ἄλλα πάθη τῆς ψυχῆς……………………………. 25
  4. Πῶς ἀποκτοῦμε καθαρὴ καρδιά;……………… 29

α.  Ἡ καθαρὴ καρδιά………………………………………… 29

β.  Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ……………………………………. 33

γ.  Οἱ σωματικὲς ἀρετές……………………………………. 35

δ.  Οἱ ψυχικὲς ἀρετές………………………………………… 37

ε.  Ἡ προσευχή…………………………………………………. 46

  1. Οἱ καρποὶ τῆς καθαρότητος…………………….. 51

α.  Προπτωτικὴ κατάσταση………………………………. 51

β.  Ἡ θέα τοῦ Θεοῦ…………………………………………… 55

  1. Τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων……………………… 59

Ἐπίλογος………………………………………………….. 68

Συντμήσεις………………………………………………. 70

Σημειώσεις………………………………………………. 71

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.090 kg
Διαστάσεις 12 × 17 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

80

Κωδικός

ISBN

978-618-5138-22-6

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Ἀξιολογήσεις

Δέν ὑπάρχει καμία ἀξιολόγηση ἀκόμη.

Δώστε πρῶτος μία ἀξιολόγηση “Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ”