Βιογραφίες

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 1849-1929

5,00 πόντοι
5,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 256
Κωδικός: 09-067
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Ευσέβιος Ματθόπουλος 1849-1929

Ο βίος του π. Ευσεβίου Ματθόπουλου

Πρόλογος β' ἐκδόσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ
Τὰ πρῶτα ἔτη του
Η φυσιογνωμία τοῦ Ἰγνατίου Λαμπροπούλου
Ἡ ἐπὶ τοῦ Εὐσεβίου ἐπίδρασις τοῦ Ἰγνατίου
Αί περαιτέρω σπουδαὶ τοῦ Εὐσεβίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
Ἡ παρὰ τῷ Μακράκῃ διαμονὴ καὶ ἡ μετ᾿ αὐτοῦ συνεργασία
Ὁ ἀγὼν κατὰ τῶν Σιμωνιακῶν
Δίκαι, διωγμοί, ἐξορίας
Ὁ πατὴρ Εὐσέβιος ἐν τῇ ἐξορίᾳ
Ἡ συνέχεια τῆς ἐξορίας
Ὁ ἀπὸ τοῦ Μακράκη χωρισμὸς καὶ ἡ μετὰ τῆς Ἱ. Συνόδου συνδιαλλαγή
Τὰ κυριώτερα τμήματα τῆς δηλώσεως
Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Η ΕΦΕΞΗΣ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ
Αἱ ἱεραποστολικαὶ περιοδείαι του (1884-1906)
Περιοδείαι καὶ κηρύγματα
Ο Τύπος διὰ τὰ κηρύγματα
Σταθερὸς εἰς τὴν πορείαν του
Το περιεχόμενον τοῦ κηρύγματος
Η τελευταία περίοδος τῆς δράσεώς του (1907 - 1929)
Ἡ διὰ συγγραμμάτων συμβολή του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ
Τὸ τέλος καὶ αἱ κρίσεις
Ἐνώπιον τοῦ ἀξιώματος
Σκιαγραφία τοῦ χαρακτῆρος του
Ἡ ἀγάπη του
Ο συνετός ζῆλος του
Γενικώτεροι χαρακτηρισμοί
Τελικαὶ ἀπόψεις
Αἱ περὶ αὐτοῦ κρίσεις του Τύπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ἡ μετάφρασις
Κρίσεις τοῦ Τύπου τοῦ ἐξωτερικού
Κρίσεις ἀγγλικῶν περιοδικῶν
*Αλλαι κρίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
᾿Απὸ τὴν ἱστορίαν τοῦ νεοελληνικοῦ χριστιανικού κινήματος
Θυσία ζῶσα
Ολα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.
ΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΤΟΥ
Α' ἐκ τῆς ἐξορίας
1. Ἡ ἐπιμονὴ εἰς τὴν προσευχὴν
2. Αίτησις καθαρότητος
3. Προσκύνησις τοῦ Προσκυνητού
4. Προσκόλλησις εἰς τὸν Πλάστην
5. Η θεία ἀντίληψις πρὸς δόξαν αὐτοῦ
6. Ἐπίκλησις τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ
7. Ἡ ἀνάγκη τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ
8. Η ὑποταγὴ εἰς τὸν Θεὸν
9. Ὁ ἀγαπήσας ἐν τελείᾳ ἀγάπη
10. Ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἀποστασίας
11. Ἡ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ καύχησις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η.
ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
1. Ὁ θέλων νὰ μορφωθῇ κατὰ Χριστὸν πῶς νὰ ἐργάζεται
2. Ο κατεχόμενος ὑπὸ τῆς μισητῆς τῷ Θεῷ φιλοδοξίας πως πρέπει νὰ ἐργάζεται πρὸς ἐξάλειψιν αὐτῆς
3. Περὶ δουλείας καὶ ἐλευθερίας τῆς ψυχῆς
4. Ο Χριστός ἐστι τὸ ἀγαθὸν ἡμῶν
5. Περί προσευχής
6. Περί θυμού
7. Ἰησοῦν Χριστόν κατέχοντες, τὰ πάντα κατέχομεν
8. Χριστός ἐστιν ἡ ζωὴ ἡμῶν
9. Υπόδειγμα αυτοσχεδίου προσευχής
10. Αιτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ
Ι. Επιστολαί ἐξαίρουσαι τὴν ἀξίαν ὡρισμένων ἀρετῶν.
1. Περί ταπεινοφροσύνης
2. Περὶ ἁγνότητος
3. Περὶ συμπαθείας πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας
4. Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν λύπης
5. Περὶ θλίψεων
6. Περὶ τοῦ ὅτι πρέπει νὰ στέργωμεν τὰ πράγματα όπως ὁ Θεὸς τὰ φέρει
7. Περὶ τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος
8. Συμβουλαὶ καὶ ὁδηγίαι εἰς ὁδηγὸν
9. Ἡ ἐξομολόγησις
10. Προσοχή
ΙΙ. Επιστολαὶ συμβουλῶν καὶ νουθεσιῶν.
11. Πῶς καθωδήγει τοὺς εἰσερχομένους εἰς τὴν πνευματικὴν ζωὴν
12. Πρὸς ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀκούῃ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ
13. Πρὸς τὴν αὐτὴν τονωτικὴ
14. Πῶς κατήρτιζε τὰς μετεχούσας εἰς θρησκευτικὰς συγκεντρώσεις
15. Πρὸς ἀσπασάμενον τὸν μοναχικὸν βίον
16. Πρὸς Θεολόγους
ΙΙΙ. Επιστολαὶ παρηγορίας πρὸς πενθοῦντας καὶ θλιβομένους
Ἐπὶ τῷ θανάτῳ συζύγου καὶ πατρὸς Τὸ πένθος καὶ τὸ καθῆκον
Ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου Διονυσίου Φαραζουλή
Δύο ἐπιστολαί του ἀπὸ τὴν ἐξορίαν

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,315 kg
Διαστάσεις 14,5 × 21 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

256

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 1849-1929”