Τριωδίου

ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ)

35,00 πόντοι
35,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 392
Κωδικός: 20-194
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Δοξαστάριον Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου

Ότι μεν η Μουσική καθόλου, ως κορωνίς των ωραίων τεχνών, συμβάλλει ουχί μόνον προς ψυχαγωγίαν, αλλά και προς επανόρθωσιν ηθών, ως μαλάττουσα και κιρνώσα το της φύσεως ημών αύθαδες και σκληρόν, περί τούτου, νομίζομεν, αρχαιότεροι και νεώτεροι συμφωνούσιν αλλήλοις πληρέστερα ότι δε η Εκκλησιαστική Μουσική, μεταξύ των διαφόρων αυτής ειδών, πρέπει να κινή μάλιστα το διάφορον, ως σκοπούσα, δια της εξυμνήσεως του θείου, να διεγείρη και διατηρήση εν ημίν ακραιφνές το θρησκευτικόν αίσθημα, περί τούτου ν’ αντιλέξη μόνος εκείνος ίσως δύναται, όστις, εξ απειροκαλίας, εναβρύνεται εις της ψυχής αυτού το ατέραμνον.
Την τελευταίαν ταύτην έργον ημών ενδελεχές και προαίρεσιν περιπαθή από τριάκοντα ετών και επέκεινα ελόμενοι, εξεμελετήσαμεν μεν επιμελώς παν ό,τι εν αυτή υπό των τεχνογράφων εξεπονήθη, τα πλείστα δε των υπαρχόντων εκκλησιαστικών μελών, ίνα μη είπωμεν άπαντα, βαίνοντες πάντοτε επί των αυτών βάσεων της καθ’ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής, ως μη απομακρυνόμενοι αυτής ούτε κατά μέθοδον, ούτε κατά ύφος, εμελοποιήσαμεν εκ νέου, είτε αναπτύσσοντες αυτά, είτε καλλύνοντες, είτε κατά Πλούταρχον, βιάζοντες έντισιν αυτών να ομοδρομή ήτε αίσθησις και διάνοια. Τούτο θέλουσι παρατηρήσει οι φίλοι της Μουσικής εις τα ως πρόδρομον της σειράς ημών δια του τύπου εκδοθησόμενα δύο δοκίμια το Τριώδιον και Πεντηκοστάριον, εν οις περιέχονται τροποποιημένα επί το κάλλιον τα Ιδιόμελα μετά τινων Προσομίων, τα Δοξαστικά και τα ένδεκα Εωθινά. […] Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου
Τη Κυριακή του Ασώτου
Τω Σαββάτω των Κεκοιμημένων
Τη Κυριακή της Αποκρέω
Τη Κυριακή της Τυροφάγου
Τη αυτή Κυριακή εσπέρας
Τη Τετάρτη της πρώτης Εβδομάδος
Τη Παρασκευή της πρώτης Εβδομάδος
Τη πρώτη Κυριακή των Νηστειών
Τη αυτή Κυριακή εσπέρας
Τη Τετάρτη της δευτέρας Εβδομάδος
Τη Παρασκευή της δευτέρας Εβδομάδος
Τη δευτέρα Κυριακή των Νηστειών
Τη αυτή Κυριακή εσπέρας
Τη Τετάρτη της τρίτης Εβδομάδος
Τη Παρασκευή της τρίτης Εβδομάδος
Τη τρίτη Κυριακή των Νηστειών
Τη αυτή Κυριακή εσπέρας
Τη Τετάρτη της τετάρτης Εβδομάδος
Τη Παρασκευή της τετάρτης Εβδομάδος
Τη τετάρτη Κυριακή των Νηστειών
Τη αυτή Κυριακή εσπέρας
Τη Τετάρτη της πέμπτης Εβδομάδος
Τη Πέμπτη της πέμπτης Εβδομάδος
Τη Παρασκευή της πέμπτης Εβδομάδος
Τω Σαββάτω της Ακαθίστου
Τη πέμπτη Κυριακή των Νηστειών
Τη αυτή Κυριακή εσπέρας
Τη Τετάρτη της έκτης Εβδομάδος
Τη Παρασκευή της έκτης Εβδομάδος
Τω Σαββάτω του Λαζάρου
Τω αυτώ Σαββάτω εσπέρας
Τη Κυριακή των Βαΐων εις τους Αίνους
Τη αυτή Κυριακή εσπέρας
Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα εις τους Αίνους
Τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη εις τους Αίνους
Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη εις τους Αίνους
Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εις τον Εσπερινόν
Ακολουθία των Αγίων Παθών του Κυρίου
Εις τους Αίνους των Αγίων Παθών
Εις τας Ώρας της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής
Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή εις τον Εσπερινόν
Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω εις τους Αίνους
Τω αυτώ Σαββάτω εσπέρας
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΩ
Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα
Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου
Τη Κυριακή του Θωμά
Τη Κυριακή των Μυροφόρων
Τη Κυριακή του Παραλύτου
Τη Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής
Τη Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Τη Κυριακή του Τυφλού
Τη Πέμπτη της Αναλήψεως
Τη Κυριακή των Αγίων Πατέρων
Τη Κυριακή της Πεντηκοστής
Τη Κυριακή των Αγίων Πάντων
Τα Ένδεκα Εωθινά
Τα Νεκρώσιμα Δοξαστικά

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,025 kg
Διαστάσεις 18 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

392

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ)”