Οἱ γάμοι ὁμοφυλόφιλων ἦταν μόνον ἡ ἀρχὴ

Πρὶν κὰν «καταλαγιάσει ὁ κουρνιαχτὸς» ἀπὸ τὴ νομιμοποίηση τῶν γάμων ὁμοφυλόφιλων, ἡ ἐφημερίδα «LIFO», ἐμπροσθοφυλακὴ τῆς «προοδευτικῆς» καὶ «woke» ἀντιλήψεως στὴν Ἑλλάδα (προπαγάνδας κουλτούρας κάθε εἴδους «μειονοτήτων»), βάζει στὸ τραπέζι τὴ νομιμοποίηση τῆς αἱμομιξίας, μὲ ἀνάρτηση ἄρθρου της στὶς 20-2-2024 μὲ τίτλο: «Τελικά, εἶναι κακὸ νὰ παντρεύονται τὰ πρῶτα ξαδέλφια;»

Ἡ «woke» παράνοια θέλει νὰ προχωρήσει στὴν κατάργηση τῶν διατάξεων τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύουν τὴν αἱμομιξία καὶ τὴν ἐνδογαμία. Μάλιστα, ἡ ἀρχὴ εἶχε γίνει ἀπὸ τὸ 2019, ὅταν μέσα στὶς ποινὲς ποὺ μείωσε μὲ τὸν νόμο τῆς τελευταίας στιγμῆς ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, συμπεριλήφθηκε καὶ ὁ γάμος μεταξὺ συγγενῶν ἐξ αἵματος, σὲ πλάγια γραμμὴ ἀπεριόριστα (πρῶτα ξαδέλφια)…

Ἡ «LIFO» ἐπικαλεῖται ἱστορικὰ παραδεί­γματα, ξένες κουλτοῦρες ἀλλὰ καὶ περιπτώσεις ἐνδογαμίας στὴ νησιωτικὴ Ἑλλάδα. Συγχρόνως ὑπαινίσσεται ὅτι κάτι τέτοιο γίνεται ἀποδεκτὸ καὶ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό… «Σὲ ὁρισμένες κουλτοῦρες ὁ γάμος μεταξὺ στενῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας ἐνθαρρύνεται μέχρι καὶ σήμερα, καθὼς ἐξασφαλίζει τὸν πλοῦτο καὶ ἐνισχύει τὶς κοινωνικὲς σχέσεις ἐντὸς τῆς οἰκογένειας», ἀναφέρει τὸ ἄρθρο.

Ἡ ἀτζέντα τῶν «woke» εἶναι ἀπεριόριστη καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν πλήρη κατάργηση κάθε ἠθικοῦ φραγμοῦ. Μαζὶ μὲ τὴν αἱμομιξία ἔρχονται ἡ παιδεραστία, ἡ πολυγαμία καὶ ἡ κτηνοβασία («meaculpa.gr» 21-2-2024).

Εἶναι φοβερὸ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκεται βῆ­μα-βῆμα. Ἤδη κάποιοι πρόεδροι ΛOATKI κοινοτήτων τῆς Ἑλλάδας μιλοῦν γιὰ τὰ ἑπόμενα βήματα ποὺ θὰ κάνουν, γιὰ τὶς ἑπόμενες διεκδικήσεις ποὺ θὰ προβάλουν. Ποιός λοιπὸν θὰ ἀντισταθεῖ; Ἡ χώρα μας βρίσκεται σὲ φοβερὴ πνευματικὴ παρακμή. Τὰ κόμματα ὑπακούουν πλέον ξεδιάντροπα στὶς παγκόσμιες ἐντολές, λειτουργοῦν χωρὶς ἰδεολογικὲς ἀρχὲς καὶ κανόνες ἠθικῆς. Μέχρι χθὲς ἀριστεροὶ γίνονται ὑπέρ-δεξιοὶ ἢ καὶ τὸ ἀντίστροφο. Ἀπίστευτος ξεπεσμός! Ποῦ εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, οἱ παν­επιστημιακοί, οἱ δικαστικοί, οἱ ἄνθρωποι τῆς τέχνης καὶ τῶν γραμμάτων, νὰ ἀντισταθοῦν, νὰ ὑψώσουν φωνὴ διαμαρτυρίας; Οἱ περισσότεροι σιωποῦν!

Καὶ οἱ ἐκφραστὲς τῆς ἀποδομήσεως κάθε ἠθικῆς προχωροῦν μέ μεθόδους ἐπαγγελματικές. Ἂν συνεχισθεῖ αὐτὸς ὁ κατήφορος, δὲν θὰ μείνει τίποτε ὄρθιο. Θὰ διαλυθοῦν οἱ κοινωνίες, θὰ χαθεῖ κάθε ἴχνος ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, θὰ γκρεμισθοῦν πολιτισμοὶ αἰώνων. Θὰ ξεσπάσει ἐπάνω μας ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται πλέον οἱ κοινωνίες νὰ ἀντιδράσουν δυναμικά. Στὴν κατὰ μέτωπον ἐπίθεση χρειάζεται ἀντίσταση καὶ μαρτυρία. Μαρτυρία πίστεως καὶ ζωῆς.