Γιατί τέτοια ἀπαξίωση;

Εἶναι πραγματικὰ λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἑλληνικὴ δημόσια τηλεόραση ἀρνήθηκε νὰ μεταδώσει τὴν ἱστορικῆς σημασίας θεία Λειτουργία ποὺ ἐτελέσθη ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο στὴν Παναγία Σουμελᾶ τοῦ Πόντου. Τὸ γεγονὸς ὁπωσδήποτε σχολιάσθηκε ἀρνητικά. Ἐδῶ μεταφέρουμε ἀπόσπασμα ὅσων δημοσιεύθηκαν σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα στὴν ἐφημερίδα «Ἑστία» (7-8-2023):

«Εἶναι τὸ “Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ”. Καὶ οἱ Ἕλληνες τὸ τιμοῦν μὲ ἐπίκεντρο τὴν Τῆνο καὶ τὴν Παναγία Σουμελᾶ. Εἴτε στὸ Βέρμιο (…) εἴτε στὸν Πόντο στὸ ὄρος Μελᾶ (…). Ἐκεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια ἱερουργεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ἐκεῖ ἀναβιώνει ἱστορία, ἀναβιώνουν παραδόσεις, τηρεῖται ἡ ἱστορικὴ συνέχεια τῶν ἀδιαρρήκτων δεσμῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.

Εἶναι κάτι ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν πεζότητα τῆς ἐποχῆς καὶ ποὺ δὲν ἀποτιμᾶται μὲ οἰκονομικοὺς ὅρους. Εἶναι λοιπὸν τραγικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ΕΡΤ, ἡ ἑλληνικὴ δημοσία τηλεόρασις, ἠρνήθη νὰ καλύψει καὶ νὰ μεταδώσει τὴν Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία ποὺ ἐτελέσθη στὸ μοναστήρι τοῦ Πόντου. Τὸ κόστος ποὺ ἐπεκαλέσθη ὡς πρόσχημα δὲν εἶναι ἐπαρκὲς γιὰ νὰ ἐξηγήσει αὐτὴ τὴν ἄρνηση. Πόσῳ μᾶλλον ποὺ εἶχε προηγηθεῖ ἔκκλησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιὰ “μία κάμερα”. Γιὰ καιρὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς παλινωδίες τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν καὶ νὰ δώσει πρα­γματικὸ ἀγῶνα γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἄδεια γιὰ αὐτὴν τὴν Λειτουργία. Καὶ ὅταν, κυριολεκτικῶς τελευταία στιγμή, οἱ Τοῦρκοι συνήνεσαν καὶ ἔδωσαν τὴν ἄδεια γιὰ τὴν Λειτουργία, τότε διεπιστώθη ὅτι δὲν ὑπῆρχε τηλεοπτικὴ κάλυψις. Εὐτυχῶς ποὺ εὑρέθη ἕνας ἰδιωτικὸς τηλεοπτικὸς σταθμὸς καὶ ἀνταπεκρίθη στὴν ἔκκληση τοῦ προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ἡ ΕΡΤ ἀδιαφόρησε… Ἡ ΕΡΤ θεώρησε τὸ κόστος ἐμπόδιο ἀπροσπέλαστο».

Εἶναι ἀπαράδεκτο τὸ γεγονὸς γιὰ τοὺς ἰθύνοντες τῆς ΕΡΤ. Διότι αὐτὴ συνιστᾶ τὸ ἐθνικὸ κανάλι τῆς χώρας, καὶ εὐκαιρίες σὰν αὐτὴ τῆς πανηγύρεως στὴν παλαίφατη ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Πόντου ἀποτελοῦν ἐθνικὸ γεγονὸς μὲ παγκόσμιες ἱστορικὲς καὶ πολιτιστικὲς διαστάσεις. Θὰ μποροῦσε ἡ Τηλεόραση νὰ καταστεῖ ἐθνικὴ παιδαγωγός, ποὺ νὰ ἐμποτίζει τοὺς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, καὶ μάλιστα τὴ νέα γενιά, μὲ τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας, τὰ μεγάλα καὶ ὡραῖα καὶ ἀληθινά, ποὺ ἔθρεψαν γενεὲς γενεῶν. Πάντως ἀξίζουν συγχαρητήρια στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «Mega» ποὺ κάλυψε τέλεια τὸ μεγάλο γεγονός.