Παρέλαση ἀθλιότητας

Σάββατο 10 Ἰουνίου. Ἔγινε κι αὐτὴ τὴ χρονιά, ἀνάμεσα στὶς δύο ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις, ἡ συγκέντρωση καὶ πορεία τῶν λεγόμενων ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων, ποὺ ἐμφανίζεται μὲ τὸν ξενικὸ ὅρο «Gay Pride». Μία θορυβώδης ἐκδήλωση τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ κινήματος καὶ τῶν συγγενῶν μορφῶν του.

Στὴ θλιβερὴ αὐτὴ παρέλαση θεώρησαν ἀπαράβατο καθῆκον τους νὰ συμμετάσχουν, ὅπως κάθε χρόνο, καὶ οἱ διαφόρων ἀποχρώσεων ἐκπρόσωποι τοῦ πολιτικοῦ κόσμου. Ὁ δέ, ὑποψήφιος ἐκείνη τὴν περίοδο, Πρωθυπουργός, μὴ ἀρκούμενος στὴ συμμετοχὴ στελεχῶν τοῦ κόμματός του, θεώρησε ἀναγκαῖο νὰ παρέμβει καὶ προσωπικῶς, ἀνεβάζοντας στὸ «TikTok» σχε­τικὸ βίντεο. Σ᾿ αὐτὸ καυχήθηκε γιὰ ὅσα ὑπὲρ τοῦ κινήματος αὐτοῦ ἔπραξε ἡ κυβέρνησή του κατὰ τὴν περασμένη τετραετία.

Ἂν εἶχε τὸ γνήσιο κριτήριο τῆς Παραδόσεώς μας, θὰ ἔνιωθε ἐνοχὲς γιὰ τὴν ὤθηση ποὺ ἔδωσε καὶ σ᾿ αὐτὸ τὸ κίνημα διαφθορᾶς ποὺ σαρώνει ὅλο τὸν πλανήτη καὶ τὴν ταλαίπωρη Πατρίδα μας.

Ναί, καλῶς ἔπραξε ποὺ ὀχύρωσε τὰ ­σύνορά της καὶ ἐξόπλισε τὶς ἔνοπλες δυνάμεις της. Ὅμως ἄφησε ἀφύλαχτα τὰ πνευματικά της σύνορα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διαφθείρεται ἡ χώρα ἀπὸ διεστραμμένες ἀντιλήψεις καὶ σταδιακὰ νὰ περιέρχεται σὲ πνευματικὴ κατοχή.

Ἀλήθεια, κι ἐκεῖνος καὶ οἱ ἄλλοι πολιτικοί – καὶ ὄχι μόνο πολιτικοί – ἡγέτες μένουν ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὸ ἐλεεινὸ θέαμα τοῦ «Gay Pride», τὸ ὁποῖο γνωστὸς δημοσιογράφος χαρακτήρισε «παρέλαση κλόουν» καὶ «καρικατούρα»;

Ἐκφραστικοὶ οἱ χαρακτηρισμοί, ἀλλὰ ὄχι πλήρεις. Διότι ἡ ξεδιάντροπη ἀθλιότητα τοῦ Pride στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι παρὰ δημόσια ἐκδήλωση τοῦ σαπροῦ, ­διαστροφικοῦ καὶ βορβορώδους τρόπου ζωῆς τῶν θυμάτων του. Ἑνὸς τρόπου στὸν ὁποῖο δυστυχῶς σύρεται, ἢ μᾶλλον ὠθεῖται βίαια, ὑπνωτισμένη καὶ ἄβουλη ὅλη σχεδὸν ἡ κοινωνία μας.

Σόδομα; Ναί, Σόδομα!

Κατάσταση φρίκης; Ναί… ἂν δὲν ὑπῆρχε κάτι ἀκόμα φριχτότερο: ἡ ἔνοχη σιωπὴ πολλῶν ἐκ τῶν σὲ καθεστὼς ἐκφοβισμοῦ διατελούντων τεταγμένων φυλάκων…