Ὁ Στρατηγός!

Ἔτσι, σὰν ποὺ ταίριαζε στὸ κορυφαῖο ἀξίωμά του, στὸ ἦθος του, στὸ φρόνημά του, ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ στρατηγὸς Κωνσταντίνος Φλῶ­­ρος συμπύκνωσε στὴν Ἡμερήσια Διαταγή του ὅλο τὸ νόημα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου.

Ἦταν μιὰ Διαταγή – ἠφαίστειο. Ἔκρηξη ἡρωι­σμοῦ, πίστεως, δυνάμεως. Ἐπιλέγουμε λίγα ἀπὸ τὸ φλογερὸ κείμενο ποὺ ἀπηύθυνε στοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ὅλο τὸ προσωπικὸ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων:

«Σὰν σήμερα, στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1821, ἡ σπίθα γινόταν πυρκαγιὰ κι ἡ ὁρμὴ τῶν Ἑλλήνων ξεχυνόταν σὰν πυρακτωμένη λάβα μέσ’ ἀπ’ τὰ ἔγκατα τῆς μαύρης σκλαβιᾶς, σαρώνον­τας τὰ πάντα στὸ πέρασμά της!

Σὰν σήμερα ὁλόκληρος ὁ ἑλλαδικὸς χῶ­ρος πλημμύριζε μπαρούτι κι ἀπ’ τὰ στόματα τῶν προγόνων μας ἀκουγόταν παντοῦ ἡ ἴδια ἀνατριχιαστικὴ ἰαχή: “Ἐλευθερία ἢ Θάνατος”!…

Αὐτὸ θέλησαν, αὐτὸ συναποφάσισαν, αὐτὸ ὁρκίστηκαν γονατιστοὶ μπροστὰ στὴν Ὡραία Πύλη τῆς Ἁγίας Λαύρας κι αὐτὸ μετουσίωσαν σὲ πράξη οἱ Ἕλληνες τῆς θρυλικῆς Γενιᾶς τοῦ 1821!…

Αὐτοὺς τοὺς Ἥρωες μὲ ἦτα κεφαλαῖο, ποὺ τὰ ἔδωσαν ὅλα γιὰ τὴν Ἐλευθερία, τιμοῦμε καὶ θυμόμαστε σήμερα!… Πρῶτον καὶ κορυφαῖο ὅλων, τὸν ἀθάνατο Γέρο τοῦ Μοριά, τὸν Πατριάρχη ὅλων τῶν νεότερων Ἑλλήνων καὶ ἰδίως ἡμῶν τῶν στρατιωτικῶν, τὸν Ἀρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη…

Τιμὴ καὶ δόξα σὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἐλευθέρωσαν!… Τιμὴ καὶ δόξα ἐπίσης σ’ ἐκείνους ποὺ μέ­σα στὸ σκοτάδι τῆς μακραίωνης σκλαβιᾶς κράτησαν ζωντανὴ καὶ ἀνόθευτη τὴ γλώσσα μας, τὴν πίστη μας, τὴν ἐθνική μας συνείδηση καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς Ἐλευθερίας: ἀπὸ τὶς μυθικὲς μορ­φὲς τῶν Κλεφταρματολῶν τῶν βουνῶν ὣς τὶς σεβάσμιες προσωπικότητες τῶν μεγάλων Δα­σκάλων τοῦ Γένους καὶ τοὺς ἁπλοὺς καὶ ἀ­κού­ραστους ἱερεῖς τῶν χωριῶν καὶ τῶν πόλεων!…

Εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς ἡ πύρινη καὶ καθολικὴ ἐξόρμηση τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821 γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία νὰ σᾶς συντροφεύει, νὰ ἀτσαλώνει τὴν ψυχή σας, νὰ φωτίζει τὸν νοῦ σας καὶ νὰ σᾶς καθοδηγεῖ παντοῦ ὅπου ὑπηρετεῖτε, στὰ πυροβόλα, στὰ ἅρματα, στὰ Κέντρα Ἐπιχειρήσεων, στὰ Φυλάκια, στὰ πολεμικὰ πλοῖα, στὰ ὑποβρύχια, στὰ πιλοτήρια, στὰ ραντὰρ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐπάλξεις, τοὺς βράχους καὶ τὰ χαρακώματα ἀπὸ τοὺς Ὀθωνοὺς ὣς τὸ Καστελόριζο καὶ ἀπὸ τὸ Ὀρμένιο ὣς τὴ Γαῦδο! Ἐκεῖ ποὺ χτυπάει ἡ καρδιὰ αὐτοῦ του ὑπέροχου Ἔθνους, τοῦ μοναδικοῦ. Τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων ἁπανταχοῦ Γῆς.

Ἡ Παναγία, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς τῆς Ἑλλάδος ποὺ σήμερα γιορτάζουμε τὸν Εὐαγγελισμό της, νὰ σκεπάζει καὶ νὰ προστατεύει ἐσᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας!…

Τὸ ἀθάνατο Πνεῦμα τοῦ 1821, τὸ ἀκαταμάχητο Πνεῦμα τῆς “ἀνδρειωμένης Λευτεριᾶς”, ἂς εἶναι ἡ Ἔμπνευση, ὁ Φάρος καὶ ὁ Ὁδηγός σας!»

Εὐλογημένος ὁ Στρατηγός!

Μὲ τέτοιο πνεῦμα καὶ μὲ τέτοιους ἡγέτες ἡ Ἑλλάδα μας θὰ βαδίσει τὸν δρόμο της ἀσυμβίβαστη καὶ ἀτρόμητη μέσα σ᾿ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς τῆς ἀποστασίας, τῶν πολλῶν ἀπειλῶν καὶ τῶν ποικίλων κινδύνων.