Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς ἐκκλησίες τῆς χώρας. Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ οἱ Γερμανοὶ Καθολικοὶ ἀψηφοῦν γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ Βατικανό, τὸ ὁ­ποῖο θεωρεῖ ἁμαρτία τὴν ὁμοφυλοφιλία… Οἱ περισσότεροι Γερμανοὶ ἐπίσκοποι τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς: 38 ἔδωσαν θετικὴ ψῆφο, 9 ἀρνητικὴ καὶ 12 ἀπεῖχαν… Στὶς περιφέρειές τους οἱ ἐπίσκοποι εἶναι πάν­τως ἐλεύθεροι νὰ πράξουν ὅπως νομίζουν, παρὰ τὴν ἀπόφαση. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅσοι διαφωνοῦν μὲ τοὺς γάμους ὁμοφυλοφίλων, μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν νὰ τοὺς τελέσουν» («iefimerida.gr» 10-3-2023).

Ἀντίστοιχο δημοσίευμα ἀναρτήθηκε τὶς ἡ­μέρες αὐτὲς γιὰ τὶς κοινότητες τῶν Ἀγγλικανῶν, ὅπου ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:

«Βαθὺ ρῆγμα στὴν Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία. Δέκα ἀρχιεπίσκοποι ἀποσύρουν τὴ στήριξή τους στὸν ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπουρι Τζάστιν Οὐέλμπι. Σφοδρὴ κριτικὴ ἀπὸ πολλοὺς ἀγγλικανοὺς ἀρχιεπισκόπους δέχεται ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας γιὰ τὴ θέση ποὺ ἔχει πάρει τοὺς τελευταίους μῆνες ὑπὲρ τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Ἡ δυσφορία τους πηγάζει ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐπιτρέψει σὲ κληρικοὺς νὰ εὐλογοῦν ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου…

Στὴ δήλωση, τὴν ὁποία ὑπογράφουν δέκα ἀρχιεπίσκοποι… ἀναφέρουν πὼς δὲν μποροῦν πλέον νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπουρι ὡς τὸν “πρῶτο μεταξὺ ἴσων” ἡγέτη τῆς παγκόσμιας κοινότητας. Ἀναφορικὰ μὲ τὶς Ἐκκλησίες οἱ ὁποῖες υἱοθέτησαν τὴν πρόταση τοῦ ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὴν εὐλογία ὁμόφυλων ζευγαριῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Ἐκκλησίες τῆς Σκωτίας, τῆς Οὐαλίας, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Νέας Ζηλανδίας, ἡ ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι “ἀκολουθοῦν τὸ μονοπάτι τῆς ψευδοῦς διδασκαλίας”» («kathimerini.gr» 22-2-2023).

Ποῦ φθάσαμε λοιπόν! Νὰ εὐλογοῦν Χριστιανικὲς Ὁμολογίες τὴ διαστροφὴ τῆς φύσεως, τὸ θανάσιμο σαρκικὸ ἁμάρτημα, τὸ ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, ἀποκλείει τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸ διαπράττει ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἂν δὲν μετανοήσει. Καὶ μόνο τὸ ὅτι τόσοι Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ «ἐπίσκοποι» συζητοῦν γιὰ τὴ δυνατότητα τελέσεως γάμου ὁμοφυλοφίλων, αὐτὸ ἀποτελεῖ φρικτὸ ἀνοσιούργημα, σημεῖο τῶν καιρῶν, προμήνυμα τῆς ἐπερχόμενης καταστροφῆς τῶν κοινωνιῶν τους. Ὅταν ὅμως οἱ θρησκευτικὲς Ὁμολογίες τῆς Δύσεως βρίσκονται στὴν αἵρεση, μακριὰ ἀπὸ τὴ Χάρι καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ, εἶναι πλέον ἀδίστακτες καὶ ἱκανὲς νὰ «εὐλογοῦν» τὰ ἀνευλόγητα, νὰ καθιερώνουν τὴ διαστροφή, νὰ περιφρονοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ὅλες βέβαια αὐτὲς οἱ κινήσεις τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Ἀγγλικανῶν θὰ διαιρέσουν ἀκόμη περισσότερο τὶς κοινότητές τους καὶ θὰ τὶς διαλύσουν. Θὰ παρασύρουν δὲ ἀκόμη πιὸ πολὺ τὶς κοινωνίες τους σὲ σοδομικὲς διαστροφὲς καὶ στὸν θάνατο.

Ἄς διδαχθοῦμε λοιπὸν ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἀπὸ τὶς στάσεις αὐτὲς τῶν ἑτεροδόξων κι ἂς κατανοήσουμε τὸν ρόλο μας καὶ τὴν εὐθύνη μας ὄχι μόνο ἀπέναντι στὸν ὀρθόδοξο κόσμο, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στὰ ἑκατομμύρια τῶν ἑτεροδόξων ποὺ εἶναι ὄχι μόνο πρόβατα σκορπισμένα χωρὶς ποιμένα, ἀλλὰ πρόβατα ποὺ ἔχουν πέσει ἤδη στὸν γκρεμὸ καὶ ἀργοπεθαίνουν.