Γιὰ πρώτη φορὰ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς στὴ Χειμάρρα

Στὶς 22 Δεκεμβρίου σὲ κλίμα ἔντονης συγ­κινησιακῆς φορτίσεως οἱ κάτοικοι τῆς Χειμάρρας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐπιφύλαξαν θερμὴ ὑποδοχὴ στὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐπισκέφθηκε καὶ ἀνάμεσα στὰ ἄλλα τοὺς εἶπε:

«Σήμερα εἶναι μιὰ σπουδαία στιγμὴ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς… Αἰσθάνομαι μεγάλη τιμὴ ποὺ εἶμαι ὁ πρῶτος Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ποὺ ἐπισκέπτεται τὴ Χειμάρρα. Θέλω νὰ σᾶς πῶ ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ», ποὺ κρατήσατε σὲ πολὺ δύσκολα χρόνια, καὶ ἀναφέρομαι εἰδικὰ στοὺς μεγαλύτερους ἀπὸ ἐσᾶς, ἄσβεστη τὴ φλόγα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μέσα στὴν καρδιά σας…

Ὑποχρέωση τῆς Ἀλβανίας εἶναι ὁ πλήρης σεβασμὸς τῶν δικῶν σας δικαιωμάτων στὸ θέμα αὐτοπροσδιορισμοῦ, στὸ θέμα τῆς γλώσσας καὶ στὸ ζήτημα τῶν περιουσιακῶν σᾶς δικαιωμάτων», ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά, ἐπιμένοντας ὅτι μὲ πνεῦμα συν­εργασίας ὅλα αὐτὰ θὰ ἐπιλυθοῦν. Καὶ συν­έχισε: «…Ὅπως λύνουμε τὰ ζητήματα τῶν ἀνασφάλιστων ὑπερηλίκων καὶ τῶν συνταξιοδοτικῶν σας δικαιωμάτων, ἔτσι θέλω νὰ ξέρετε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ εἶναι πάντα κοντά σας».

Ὁ Πρωθυπουργὸς ἐπισκέφθηκε τὸ ἑλληνόφωνο Σχολεῖο «Ὅμηρος», ὅπου φοιτοῦν 145 παιδιά, συνομίλησε μὲ τὰ παιδιά… καὶ εἶπε στοὺς ἐκπαιδευτικούς: «Ἦρθα νὰ σᾶς πῶ πόσο σπουδαία δουλειὰ κάνετε, ποὺ κρατᾶτε ζωντανὴ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, τὴν παράδοση, τὴν Ὀρθοδοξία» («Καθημερινὴ» 22-12-2022).

Εἶναι γεγονὸς μέγιστης σημασίας γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ τοῦ Ἕλ­ληνα Πρωθυπουργοῦ. Καὶ ἰδιαίτερα συμβολικὴ ἡ ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως: 22 Δεκεμβρίου, ἡμέρα ποὺ ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς τὸ 1940 ἀπελευθέρωνε τὴν Χειμάρρα.

Τὸν Πρωθυπουργὸ συνόδευσε στὰ χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας ὁ χρυσὸς Ὀλυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ὁ ὁποῖος ἐμφανῶς συγκινημένος ἔκανε λόγο γιὰ ἱστορικὴ μέρα καὶ εἶπε: «Θὰ ἐρχόμουν ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, δὲν θὰ τὸ ἔχανα μὲ τίποτα». Λίγες μέρες ἀργότερα ὁ ἴδιος ἔδωσε συνέντευξη στὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» (31-12-2022), ὅπου εἶπε: «Μόνο ὅσοι ἦταν παρόντες ἔνιωσαν τὴ συγκίνηση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων… στὸ προπύργιο αὐτὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ… Ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι ἀκόμα καὶ σήμερα περνᾶνε πολὺ δύσκολα. Ἡ περιοχὴ δὲν εἶναι ἀναγνωρισμένη σὰν μειονότητα καὶ ἀκόμα καὶ τώρα τοὺς παίρνουν κομμάτια γῆς…»

Τόνισε δὲ ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη σήμαινε γιὰ τοὺς Ἕλληνες στὴ Χειμάρρα «ὅτι ἡ πατρίδα τους, ἡ Ἑλλάδα, εἶναι δίπλα τους. Ἦταν τρομερὲς οἱ στιγμὲς καὶ τὸ σύνθημα ποὺ φώναζαν: “Ἑλλάς, Ἑλλάς, ποτὲ μὴ μᾶς ξεχνᾶς”. Ὅλοι ἦταν ἐκεῖ ὡς Ἑλληνισμός… χωρὶς ταυτότητες κομμάτων. Ἕλληνες ποὺ ἔχουν κρατήσει τὴ γλώσσα καὶ τὴ θρησκεία σὲ δύσκολους καιρούς, ἐνῶ ἔχουν κυνηγηθεῖ… Δὲν θὰ ξεχάσω αὐτὴ τὴ μέρα… ἦταν ἀπὸ τίς πιὸ ὄμορφες στιγμὲς στὴ ζωή μου».

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, ἡ ὁποία συνεχίσθηκε καὶ σὲ ἄλλα χωριὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ γεγονὸς κορυφαίας σημασίας γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς περιοχῆς.

Εὐχόμαστε ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ νὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ ἑνὸς συστηματικότερου καὶ διαρκοῦς ἐνδιαφέροντος τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Βορείου Ἠπείρου!