«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2278 ~ 1-1-2023

EXOFYLLA - sotir-2278.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Τὸ παρὸν καὶ ἡ αἰωνιότητα 1
 • Η ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 3
 • Θὰ σᾶς καταφάει τὸ μαχαίρι! 5
 • «Μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» 7
 • «Δόξα τῷ Θεῷ!» 9
 • Ὄχι στὴν ἀνέξοδη εὐλάβεια 11
 • ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 12
 • ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΘΕΟ 15
 • Τὸ μεγαλεῖο τοῦ Τιμίου Προδρόμου 17
 • Ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ 19
 • Κίρκη 21
 • Τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα 23