«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2276 ~ 1-12-2022

EXOFYLLA - sotir-2276.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἡ συντριβὴ τῶν ἐπηρμένων! 481
 • ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 483
 • Φῶς μέσα μας καὶ γύρω μας 485
 • Πιλάτος καὶ Ἡρώδης 487
 • «Μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» 489
 • Μυστήριο ἀκατάληπτο ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου 491
 • ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 492
 • ΑΛΛΑΓΗ ΖΩΗΣ 495
 • Ἡ Ἁγία Μάρτυς Μυρόπη 497
 • Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικὰ δυνατοί; 499
 • «Ποτὲ ξανὰ τὸ ἴδιο λάθος» 501
 • Τότε ποὺ τρέμει ἡ ψυχὴ 503