Πρός τή ΝΙΚΗ – Σεπτέμβριος 2022

EXOFYLLA - ptn_septemvrios_2022.jpg

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – Ἀφιέρωμα στή Μικρασία

  • 1922-2022: Δέν ξεχνοῦμε
  • Πόντος: Μέ ἔσωσε ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ!
  • Καππαδοκία: Τούς παρακαλοῦσαν νά μή φύγουν