3. «Ἐπιστρέψατε πρός τόν Θεόν… δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καί ἀληθινῷ καί ἀναμένειν τόν υἱόν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Στήν προηγούμενη συνάντησή μας μελετήσαμε τό τμῆμα τῆς Ἐπιστολῆς πού ἀναφέρεται στό ἀξιέπαινο ...
Περισσότερα

1. «Τό Εὐαγγέλιον… οὐκ ἐγενήθη… ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλά καί ἐν δυνάμει… καί ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Ὅπως ἀσφαλῶς θυμάστε, πέρυσι μελετήσαμε ἀπό κοινοῦ τήν «ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία» τοῦ ...
Περισσότερα

1 2 3