† Ὁ Μητροπολίτης Σωτήριος (Τράμπας)

Στὶς 10 Ἰουνίου ἐγκατέλειψε τὸν ­μάταιο τοῦτο κόσμο μία σπάνια μορφή, ἕνας ἄν­θρωπος ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ, «ζήλῳ πεπυρωμένος», φλογερὸς ἱεραπόστολος, ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, δόξα τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν κόσμο τῆς ἄπω Ἀνατο­λῆς καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὁ Μητροπολίτης πρώην Κορέας καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια Πισιδίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Σωτήριος (Τράμ­πας).

Ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ἔφυγε σὲ βαθύτατο γῆρας (93 ἐτῶν). Ἡ μορφή του εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὸ ἐκπληκτικὸ ἱεραποστολικό του ἔργο στὴν Κορέα καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀνατολῆς.

Πῆγε στὴν Κορέα τὸ 1975, καθὼς οἱ ἔντονες ἐνδοεκκλησιαστικὲς διενέξεις τῆς ἐποχῆς τὸν ἔθεσαν στὸ περιθώριο. Ὁ Θεὸς ὅμως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸν ἀνέβασε σὲ πολὺ ὑψηλότερο θρόνο, αὐτὸν τοῦ ἱεραποστόλου.

Στὴ Νότια Κορέα εἶχε δημιουργηθεῖ μι­κρὴ Ὀρθόδοξη κοινότητα, ἡ ὁποία κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος ζωογονήθηκε μὲ τὴν παρουσία σπουδαίων στρατιωτικῶν ἱερέων καὶ μάλιστα τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ἀνδρέα Χαλκιοπούλου. Στὰ ἑπόμενα χρόνια ἡ κοινότητα παρέμεινε ζωντανὴ χάρις στὴν πρόνοια τοῦ π. Ἀνδρέα νὰ χειροτονηθεῖ ἱερέας ὁ Κορεάτης π. Βόρις Μοὺν ὑπὸ δραματικὲς συνθῆκες.

Ὅταν τὰ γηρατειὰ κατέβαλαν τὸν π. Βόριδα, ἔφθασε στὴ Νότια Κορέα ὁ ἀρχιμανδρίτης τότε π. Σωτήριος Τράμπας. Τὰ ὅσα ἀκολούθησαν, ἀποτελοῦν θαῦμα ­μεγάλο. Ἐπὶ 33 χρόνια ἐργάσθηκε ἀκάματα καὶ ἡ Σεοὺλ ἀναδείχθηκε σπουδαῖο ἱεραποστολικὸ κέντρο, ἀπ᾿ ὅπου ὁ π. Σωτήριος ἐπεξετάθη ἱεραποστολικῶς καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, τὴ Σιγκαπούρη, τὶς Φιλιππίνες, τὴν Ἰνδονησία, τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, τὴν Ἰνδία, τὴν Ταϋλάνδη.

Τὸ 1993 ἐξελέγη μὲ τὸν τίτλο «Ζήλων» βοηθὸς ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας Διονυσίου, στὴ Μητρόπολη τοῦ ὁποίου ὑπαγόταν τότε καὶ ἡ Κορέα.

Στὴ Νότια Κορέα τὸ ἔργο του ὑπῆρξε ἐκ­πληκτικό. Ἵδρυσε ἐνορίες, δύο Μοναστήρια, Ἱεραποστολικὸ κέντρο, Παιδικὸ στα­θμό, Κατασκηνώσεις, Ὀρθόδοξο κοιμητήριο. Φρόντισε γιὰ τὴ μετάφραση λειτουργι­κῶν βιβλίων καὶ ἄλλων, θεολογικῶν καὶ οἰ­κοδομητικῶν.

Τὸ 2004 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κορέας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Τὸ 2008 σὲ βαθὺ γῆρας ἐξελέγη Μητροπολίτης Πισιδίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀφήνοντας πίσω του διάδοχό του τὸν σημερινὸ Μητροπολίτη Κορέας κ. Ἀμβρόσιο.

Παρὰ τὰ γηρατειά του στὴ νέα Ἐπισκοπική του περιοχὴ ἐργάσθηκε μὲ νεανικὸ ζῆλο. Ἡ ἐγκαταλελειμμένη Ἀττάλεια ἄρχισε νὰ ἀναζωογονεῖται.

Τὸ ἔργο του στὴν Κορέα καὶ τὴν ἄπω Ἀνατολὴ ἀλλὰ καὶ στὴ Μικρὰ Ἀσία εἶναι ἀδύνατο νὰ περιγραφεῖ στὸ σύντομο τοῦτο σχόλιό μας.

Τὴν ἀσθένειά του τὸ τελευταῖο διάστημα τὴν ὑπέμεινε μὲ μαρτυρικὴ ὑπομονή, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Μητροπολίτης Κορέας Ἀμβρόσιος βρισκόταν διαρκῶς κοντά του.

Ὁ Μητροπολίτης Σωτήριος ἔλαμψε σὰν ὁλόλαμπρο ἀστέρι στὸν οὐρανὸ τῆς Ὀρ­­θο­δοξίας. Τώρα λάμπει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Εὐλογημένος!