Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Ἀπρίλιος 2022

EXOFYLLA - aprilios22print-1.jpg

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ὁ μεγάλος νικητής
 • «Οὐχ ὡς ἐγώ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ»
 • «Καί ἡμᾶς σύν αὐτῷ καταρίθμησον…»
 • Ὁ ἅγιος Πορφύριος, Ἐπίσκοπος Γ¨αζης
 • Γιά ποιόν νά κλαῖμε, Κύριε;
 • Δέν θά ἀφήσουμε τίς Θερμοπύλες!
 • Μνήμη Μικρασίας
 • Στήν Παναγία τοῦ «Ἀκαθίστου»
 • Βασιλική ὑπογραφή
 • Τ᾿ Ἁϊ-Γιωργιοῦ στήν Κρήτη
 • Συνειδητότητα
 • Ὁ Ἀλῆ πασάς, ἡ Πάργα καί οἱ Ἄγγλοι
 • Γιά νά μήν ξεχνᾶμε
 • Ἡ άλήθεια γιά τήν Ἁγία Λαύρα Β΄
 • Ἡ πορεία πρός τήν Α΄ ἅλωση
 • Ἀπόψεις καί σκέψεις