8. «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Πρίν κλείσει τήν ἑνότητα τῶν Μακαρισμῶν, ὁ Κύριος ὑποδεικνύει καί ἄλλες ὑψηλότερες κορυφές, ...
Περισσότερα

1 2 3 4 5